Vi hjälper dig välja leverantör!
Bevaka upphandlingar - Billigt och effektivt
Sök och Bevaka offentliga upphandlingar på listan.se

Vuxenutbildning 2012

0001-03975649 - Vuxenutbildning 2012
Innehåll nedan är användargenererat och omfattas inte av Listan.se utgivaransvar
Lunds kommun 
Birgitta Petrusson 
 
birgitta.petrusson@lund.se 
Lunds kommun,Box 41,22100 Lund 
80500000 80400000
Utbildningstjänster. Vuxen- och annan undervisning.
0001-03975649 - Detaljer
Meddelande om upphandling
2012-05-02
Andra
SE - Sverige
4 - Tjänster
0001-03975649 - Beskrivande Text
Vuxenutbildning 2012

Beskrivning:

Meddelande om upphandling under tröskelvärdet

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Lunds kommun
Att: Birgitta Petrusson
Box 41
SE-221 00 Lund
Sverige

E-post: birgitta.petrusson@lund.se

I.1.2 Ytterligare upplysningar kan erhållas från

TendSign
Sverige

Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=18203

I.1.3 Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från

TendSign
Sverige

Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=18203&Goto=Docs

I.1.4 Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till

TendSign
Sverige

Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=18203&Goto=Tender

Avdelning II: Upphandlingen

Ramavtal?
Nej

II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Vuxenutbildning 2012

II.2 Beskrivning

Upphandling av utbildningar för vuxna

II.3 Plats

Plats:
Lund

NUTS-kod: SE224, Skåne län

II.4 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 80500000 Utbildningstjänster
Tilläggsobjekt: 80400000 Vuxen- och annan undervisning

II.5 Typ av förfarande

Förenklat förfarande

II.6 Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
KS 2012/0228

II.7 Sista datum
2012-05-02 (åååå-mm-dd)

II.8 Kompletterande information

Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dirrgltv

II.14 Datum för införande av denna annons
2012-04-02 (åååå-mm-dd)



Källa: Upphandlande myndighets hemsida eller upphandlande myndighets hänvisning

SENASTE BESÖKTA FÖRETAG PÅ LISTAN.SE

LARS NORDSTRÖM
Hans Gustaf Roland Johansson
EKOTEX
Företagsregister - Från Listan AB | Integritetspolicy Om Cookies