Vi hjälper dig välja leverantör!
Bevaka upphandlingar - Billigt och effektivt
Sök och Bevaka offentliga upphandlingar på listan.se

SE-Stockholm: Post- och budtjänster

0001-03439441 - SE-Stockholm: Post- och budtjänster
Innehåll nedan är användargenererat och omfattas inte av Listan.se utgivaransvar
REGERINGSKANSLIET 
Fredrik Hörnberg 
+46 84051000 
 
 
64100000 64121000 64120000
Budtjänster med olika transportmedel. Budtjänster. Post- och budtjänster.
Upphandling av budtjänster. Upphandling av budtjänster. CPV: 64100000, 64120000, 64121000.
0001-03439441 - Detaljer
Avslutade upphandlingar
http://www.regeringen.se
Ej möjligt
SE - Sverige
4 - Tjänster
0001-03439441 - Beskrivande Text
MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT
Tjänster
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER)
Regeringskansliet
-
Att: Fredrik Hörnberg
SE-103 33 Stockholm
SVERIGE
Telefon +46 84051000
Internetadress(er)
Upphandlande myndighet http://www.regeringen.se
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIG(A) VERKSAMHET(ER)
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
Allmänna offentliga tjänster
Anskaffar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters
vägnar? Nej
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Benämning på upphandlingen
Upphandling av budtjänster.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenader, leverans
eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 4
Huvudplats för utförandet Sverige.
Hela Sverige.
NUTS-kod SE
II.1.3) Meddelandet gäller
Ingående av ett ramavtal
II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Upphandling av budtjänster.
II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer)
64100000, 64120000, 64121000
II.1.6) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
Ja
AVSNITT IV: FÖRFARANDE
IV.1) TYP AV FÖRFARANDE
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer på akten
DNR FA2010/1368/SERV
IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma kontrakt
Nej
AVSNITT V: KONTRAKTSTILLDELNING
KONTRAKT NR: 1
BENÄMNING Upphandling av budtjänster.
V.1) DATUM FÖR BESLUT OM TILLDELNING:
3.12.2010
V.2) ANTAL MOTTAGNA ANBUD:
2
V.3) NAMN OCH ADRESS FÖR DEN EKONOMISKA OPERATÖR SOM BESLUTET OM
TILLDELNING GÄLLER
Bring Express Sverige AB
Gutavslundsvägen 151 E
SE-167 51 Bromma
SVERIGE
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.2) KOMPLETTERANDE INFORMATION
OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=divjsqkv.
VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV MEDDELANDET:
13.1.2011
Företagsregister - Från Listan AB | Integritetspolicy Om Cookies