Vi hjälper dig välja leverantör!
Bevaka upphandlingar - Billigt och effektivt
Sök och Bevaka offentliga upphandlingar på listan.se

Hyresavtal fåglevik tillfällig förskola, moduler

0001-03518798 - Hyresavtal fåglevik tillfällig förskola, moduler
Innehåll nedan är användargenererat och omfattas inte av Listan.se utgivaransvar
Göteborgs Stad Lokalförvaltningen 
Claes Pettersson 
+46 108501681 
claes.pettersson@lf.goteborg.se 
Göteborgs Stad Lokalförvaltningen,Box 5163,40226 Göteborg 
44211100
Mobila byggnader och modulbyggnader.
0001-03518798 - Detaljer
Meddelande om upphandling
2011-03-31
Övrigt
SE - Sverige
2 - Varuupphandlingskontrakt
0001-03518798 - Beskrivande Text
Hyresavtal fåglevik tillfällig förskola, moduler

Beskrivning:

Meddelande om upphandling under tröskelvärdet

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Att: Claes Pettersson
Box 5163
SE-402 26 Göteborg
Sverige

Telefon: +46 108501681
E-post: claes.pettersson@lf.goteborg.se

Upphandlande myndighetens internetadress
http://www.goteborg.se/lokalforvaltningen

I.1.2 Ytterligare upplysningar kan erhållas från

Ovannämnda kontaktpunkt(er) enligt I.1

I.1.3 Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från

Visma Opic AB
Att: Beställning
Box 396
SE-581 04 Linköping
Sverige

Fax: +46 134747560
E-post: request@opic.com

Internetadress
http://www.opic.com/notice.asp?req=ubzjwkpm

I.1.4 Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till

Ovannämnda kontaktpunkt(er) enligt I.1

Avdelning II: Upphandlingen

Ramavtal?
Nej

II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Hyresavtal Fåglevik tillfällig förskola, moduler

II.2 Beskrivning

Inhyrning av förskolelokaler för år 1-5, 4 avdelningar, ca 100 elever, vid Fåglevik förskola i Torslanda.

II.3 Plats

Plats:
Göteborg

NUTS-kod: SE232, Västra Götalands län

II.4 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader

II.5 Typ av förfarande

Förenklat förfarande

II.6 Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
1681

II.7 Sista datum
2011-03-31 (åååå-mm-dd)
Klockslag: 15:45

II.8 Kompletterande information

Den upphandlande enheten bekostar beställning av första omgången papperskopior. Anbudsgivaren bekostar övriga kopior.

OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=ubzjwkpm

II.14 Datum för införande av denna annons
2011-03-18 (åååå-mm-dd)Källa: Upphandlande myndighets hemsida eller upphandlande myndighets hänvisning
Företagsregister - Från Listan AB | Integritetspolicy Om Cookies