Vi hjälper dig välja leverantör!
Bevaka upphandlingar - Billigt och effektivt
Sök och Bevaka offentliga upphandlingar på listan.se

Brovaktarparken

0001-03925100 - Brovaktarparken
Innehåll nedan är användargenererat och omfattas inte av Listan.se utgivaransvar
Exploateringskontoret 
Torbjörn Engman 
 
torbjorn.engman@stockholm.se 
Exploateringskontoret,Box 8189,10420 Stockholm 
45236000 45236250 31527200 45112000 45112700 45332200 45262300 45316000 45316100
Utomhusbelysning. Installation av utomhusbelysning. Markanläggning för parker. Markanläggning. Landskapsplanering. Betongarbeten. VA-arbeten. Grävning och schaktning. Installation av belysnings- och signalsystem.
0001-03925100 - Detaljer
Meddelande om upphandling
2012-03-21
Andra
SE - Sverige
1 - Bygg- och anläggningskontrakt
0001-03925100 - Beskrivande Text
Brovaktarparken

Beskrivning:

Meddelande om upphandling under tröskelvärdet

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Exploateringskontoret
Att: Torbjörn Engman
Box 8189
SE-104 20 Stockholm
Sverige

E-post: torbjorn.engman@stockholm.se

I.1.2 Ytterligare upplysningar kan erhållas från

Ovannämnda kontaktpunkt(er) enligt I.1

I.1.3 Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från

Visma Opic AB
Att: Beställning
Box 396
SE-581 04 Linköping
Sverige

Fax: +46 134747560
E-post: request@opic.com

Internetadress
http://www.opic.com/notice.asp?req=divwcqsz

I.1.4 Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till

Ovannämnda kontaktpunkt(er) enligt I.1

Avdelning II: Upphandlingen

Ramavtal?
Nej

II.1 Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Brovaktarparken

II.2 Beskrivning

Mark, Landskap, Konstruktion, Belysning och Avvattning.

II.3 Plats

Plats:
Stockholm
Kungsholmen

NUTS-kod: SE110, Stockholms län

II.4 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45236250 Markanläggning för parker
Tilläggsobjekt: 31527200 Utomhusbelysning
Tilläggsobjekt: 45112000 Grävning och schaktning
Tilläggsobjekt: 45112700 Landskapsplanering
Tilläggsobjekt: 45236000 Markanläggning
Tilläggsobjekt: 45262300 Betongarbeten
Tilläggsobjekt: 45316000 Installation av belysnings- och signalsystem
Tilläggsobjekt: 45316100 Installation av utomhusbelysning
Tilläggsobjekt: 45332200 VA-arbeten

II.5 Typ av förfarande

Förenklat förfarande

II.7 Sista datum
2012-03-21 (åååå-mm-dd)
Klockslag: 23:59

II.8 Kompletterande information

Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen.

OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=divwcqsz

II.14 Datum för införande av denna annons
2012-02-21 (åååå-mm-dd)Källa: Upphandlande myndighets hemsida eller upphandlande myndighets hänvisning

SENASTE BESÖKTA FÖRETAG PÅ LISTAN.SE

Lisbet Rundgren
PMS-Konsult
Krister Sandh IT
Företagsregister - Från Listan AB | Integritetspolicy Om Cookies