Svenska Cd-Data AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0411-79590

Välkommen till Svenska Cd-Data AB!

Bolaget ska bedriva handel med och service av datorer, datatillbehör, AV-utrustningar såsom TV och videoapparater och övervakningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Cd-Data AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ystad, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Svenska Cd-Data AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 79
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 8,243 9,240 10,806
Rörelseresultat 157 287 579
Resultat efter finansnetto 156 286 580
Resultat före skatt 108 214 446
Årets resultat 79 157 329
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 884 782 750
Anläggningstillgångar 133 91 78
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,400 2,423 2,136
Summa 2,533 2,514 2,214
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 991 913 995
Obeskattade reserver 284 235 163
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,258 1,366 1,055
Eget kapital och skulder 2,533 2,514 2,214
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 190.80% 177.40% 202.50%
Vinstmarginal 1.90% 3.10% 5.40%
Soliditet 47.90% 43.20% 50.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 766
Personalkostnader 1,327 1,504 1,317
Sociala kostnader 289 342 294
Aktieutdelning 0 0 240
Beviljad Checkkredit 100 100 100
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
671003-XXXX Nilsson, Kristina Madelene Suppleant sedan 2006-11-24
720921-XXXX Johnsson Markus, Mats Claus-Erik Ledamot sedan 2006-11-24
720921-XXXX Johnsson Markus, Mats Claus-Erik Ordförande sedan 2006-11-24
741226-XXXX Bengtsson, Lars Marcus Ledamot sedan 2006-11-24
Nuvarande Tillsynsbefattningar
521210-XXXX Sjögren, Birthe Margaret Revisor sedan 2006-11-24
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556700-9765
Registrerat 2006-03-30
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2006-09-14
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Koppargatan 4
Postnummer 27139
Postort Ystad
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47410 Datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva handel med och service av datorer, datatillbehör, AV-utrustningar såsom TV och videoapparater och övervakningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna