NVS Installation AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Kennth Andersson - Platschef
010-4751410
kennth.andersson@nvs.se

Välkommen till NVS Installation AB!

NVS Installation AB - image
NVS är ett av Nordens ledande installationsföretag med ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. NVS ägs av Imtech N.V.

"Våra kunders önskemål om ett sunt inneklimat och en effektiv produktionsmiljö ställer allt högre krav på oss", säger Håkan Bergkvist, vd för NVS. "Därför breddar vi kontinuerligt vår verksamhet genom förvärv och ökar medarbetarnas kompetens genom utbildning och rekrytering. Installationsbranschen behöver moderniseras. NVS går i täten och skapar nya möjligheter tillsammans med våra kunder."

NVS verksamhet omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation. Vårt mål är att bidra till ett sunt inneklimat och en effektiv produktionsmiljö hos våra kunder. Vi tror att ett högt installationskunnande och närhet till våra kunder i kombination med ärlighet, öppenhet och samverkan leder till en bra slutprodukt och ett bra samarbetsklimat under arbetets gång.

Att anlita NVS innebär trygghet, enkelhet och tillgänglighet. Våra medarbetare har den lokala förankringen, men också tillgång till vår samlade erfarenhet. Det ger oss bra förutsättningar att tillgodose våra kunders behov och önskemål.

Vi har ambitionen att kunna leverera kompletta lösningar där kunden bara behöver ha kontakt med en enda leverantör med totalansvar. I NVS prioriterar vi kundkontakten och det lokala ansvarstagandet.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 82465
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2,403,395 2,476,471 2,543,316
Rörelseresultat 118,469 88,262 104,322
Resultat efter finansnetto 120,542 106,977 697,197
Resultat före skatt 122,432 121,894 705,881
Årets resultat 82,465 77,190 661,271
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 13,611 14,289 14,780
Anläggningstillgångar 127,756 159,557 789,405
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 854,824 906,155 682,559
Summa 982,580 1,065,712 1,471,964
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 11,006 11,006 11,006
Bundet eget kapital 11,006 11,006 11,006
Eget kapital 130,619 190,356 616,580
Obeskattade reserver 182,406 179,939 194,266
Avsättningar 24,143 23,233 24,776
Långfristiga skulder 0 0 58,574
Kortfristiga skulder 645,412 672,184 577,768
Eget kapital och skulder 982,580 1,065,712 1,471,964
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 132.40% 134.80% 118.10%
Vinstmarginal 4.90% 3.60% 4.10%
Soliditet 27.00% 30.00% 51.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1,835 1,854 1,797
Löner Styrelse/VD 0 0 764
Varav Bonus/tantiem 0 1,207 6,336
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 277,958 270,301 263,984
Aktieutdelning 0 0 400,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570815-XXXX Sederholm, Claes Fredrik Sven Mortimer Ledamot sedan 2014-01-17
580420-XXXX Södergren, Gunnel Ann-Charlotte Extern firmatecknare sedan 2011-01-03
620505-XXXX Persson, Kjell -Ove Arbetstagarrepresentant sedan 2007-10-29
620505-XXXX Persson, Kjell -Ove Ledamot sedan 2012-05-22
650123-XXXX Mäkinen, Kalevi Erik Arbetstagarrepresentant sedan 2012-05-22
650123-XXXX Mäkinen, Kalevi Erik Suppleant sedan 2012-05-22
670102-XXXX Hägg, Tom Hans-Peter Arbetstagarrepresentant sedan 2010-05-28
670102-XXXX Hägg, Tom Hans-Peter Ledamot sedan 2012-11-16
691227-XXXX Kirstein, Nils Håkan Ledamot sedan 2014-06-27
691227-XXXX Kirstein, Nils Håkan Verkställande direktör sedan 2014-06-27
691227-XXXX Kirstein, Nils Håkan Ordförande sedan 2014-06-27
710311-XXXX Sjölund, Patrik Karl Alfred Ledamot sedan 2013-09-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2009-06-25
631023-XXXX Olow, John David Bertil Huvudansvarig revisor sedan 2009-06-25
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556053-6194
VD Kirstein ,Håkan
Registrerat 1949-11-07
Status Fusion avslutad
Anställda 1835
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
KARTA
Karta till NVS Installation AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
43221 Rörfirmor
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konstruktions-, installations och serviceverksamhet inom värme & sanitet, sprinkler, rörläggning, kyla och energioptimering liksom rådgivningsverksamhet i anslutning därtill samt idka handel med därvid förekommande varor. Vidare skall bolaget bedriva mekanisk verkstadsrörelse och äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Kirstein, Nils Håkan i förening med en av>Sederholm, Claes Fredrik Sven M >Sjölund, Patrik Karl Alfred >Södergren, Gunnel Ann-Charlotte Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder