Martins Rökeri AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

044-232626

Välkommen till Martins Rökeri AB!

Bolaget skall bedriva fiske, fiskrökeri, försäljning av fisk samt fiskecamp ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Martins Rökeri AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Yngsjö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Martins Rökeri AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 250
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6,592 6,237 6,278
Rörelseresultat 273 413 720
Resultat efter finansnetto 274 420 722
Resultat före skatt 322 356 397
Årets resultat 250 260 289
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 258 237 129
Anläggningstillgångar 1,560 1,755 1,779
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,489 2,169 1,499
Summa 3,050 3,925 3,278
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,375 2,125 1,965
Obeskattade reserver 1,040 1,088 1,024
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 635 712 289
Eget kapital och skulder 3,050 3,925 3,278
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 234.50% 304.60% 518.70%
Vinstmarginal 4.10% 6.50% 11.10%
Soliditet 71.70% 74.60% 82.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 697 682
Personalkostnader 1,512 1,525 1,523
Sociala kostnader 436 434 441
Aktieutdelning 200 1,000 100
Beviljad Checkkredit 200 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530709-XXXX Hellström, Lars Martin Ledamot sedan 2003-10-31
560504-XXXX Hellström, Kerstin Marianne Suppleant sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570520-XXXX Nilsson, Bengt Evert Revisor sedan 2003-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556537-0334
Registrerat 1996-12-06
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1997-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Furubodavägen 73-13
Postnummer 29692
Postort Yngsjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
10200 Fiskberedningsindustri
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva fiske, fiskrökeri, försäljning av fisk samt fiskecamp ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten