Martins Rökeri AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

044-232626

Välkommen till Martins Rökeri AB!

Bolaget skall bedriva fiske, fiskrökeri, försäljning av fisk samt fiskecamp ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Martins Rökeri AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Yngsjö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Martins Rökeri AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 260
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6,237 6,278 6,035
Rörelseresultat 413 720 255
Resultat efter finansnetto 420 722 246
Resultat före skatt 356 397 208
Årets resultat 260 289 150
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 237 129 234
Anläggningstillgångar 1,755 1,779 1,588
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,169 1,499 1,729
Summa 3,925 3,278 3,317
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,125 1,965 1,776
Obeskattade reserver 1,088 1,024 699
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 400
Kortfristiga skulder 712 289 442
Eget kapital och skulder 3,925 3,278 3,317
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 304.60% 518.70% 391.20%
Vinstmarginal 6.50% 11.10% 4.10%
Soliditet 74.60% 82.40% 68.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 697 682 663
Personalkostnader 1,525 1,523 1,462
Sociala kostnader 434 441 417
Aktieutdelning 1,000 100 100
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530709-XXXX Hellström, Lars Martin Ledamot sedan 2003-10-31
560504-XXXX Hellström, Kerstin Marianne Suppleant sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570520-XXXX Nilsson, Bengt Evert Revisor sedan 2003-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460302-XXXX Henriksson, Irene Elisabet Revisorssuppleant 2003-10-31 - 2010-07-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556537-0334
Registrerat 1996-12-06
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Furubodavägen 73-13
Postnummer 29692
Postort Yngsjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
10200 Fiskberedningsindustri
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva fiske, fiskrökeri, försäljning av fisk samt fiskecamp ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten