Senapen Förvaltning AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0498-247755

Address


Visby
saknas

Välkommen till Senapen Förvaltning AB!

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Senapen Förvaltning AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Visby, gotland . Det du kan läsa på Listan.se om Senapen Förvaltning AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -807
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 585 1,592 1,602
Rörelseresultat -481 927 435
Resultat efter finansnetto -962 500 206
Resultat före skatt -807 375 176
Årets resultat -807 276 151
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,572 0 0
Anläggningstillgångar 11,571 11,427 11,962
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,265 1,784 1,407
Summa 13,836 13,211 13,369
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 84 891 616
Obeskattade reserver 0 155 30
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 12,079 11,399 11,648
Kortfristiga skulder 1,673 765 1,076
Eget kapital och skulder 13,836 13,211 13,369
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 135.40% 233.20% 130.80%
Vinstmarginal -73.90% 50.10% 26.80%
Soliditet 0.60% 7.60% 4.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
380904-XXXX Hansson, Allan Gunnar Ledamot sedan 2004-12-14
380904-XXXX Hansson, Allan Gunnar Ordförande sedan 2004-12-14
430915-XXXX Hansson, Eva Margareta Ledamot sedan 2004-12-14
600306-XXXX Fahlström, Dan Erich Extern firmatecknare sedan 2014-01-21
760403-XXXX Hansson Möllerfors, Per Gunnar Ledamot sedan 2004-12-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650403-XXXX Svensson, Lars Evert Revisor sedan 2006-05-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556672-4042
Registrerat 2004-12-14
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2005-03-03
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1433
Postnummer 62125
Postort Visby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >externa firmatecknaren