Svenska Foder Aktiebolag - Vara

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0512-13890

Välkommen till Svenska Foder Aktiebolag - Vara!

Bolaget ska bedriva a) Utveckling, inköp, produktion, spedition, lagring, rådgivning, finansiering och försäljning av varor och förnödenheter till och från lantbruket jämte förädlingsföretag och konsumenter b) Uthyrning av lokaler, maskiner och inventarier c) Kvarnrörelse d) Annan med ovan angivna ändamål förenlig verksamhet.
Svenska Foder Aktiebolag - Vara är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Vara, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Svenska Foder Aktiebolag - Vara är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 37521
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3,867,055 3,454,153 2,970,178
Rörelseresultat 98,831 98,901 67,428
Resultat efter finansnetto 89,160 92,973 70,139
Resultat före skatt 47,160 62,973 48,589
Årets resultat 37,521 46,690 36,219
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 544,736 389,071 335,357
Anläggningstillgångar 509,329 417,095 354,021
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 812,020 772,980 693,034
Summa 1,321,349 1,190,075 1,047,055
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 8,400 8,400 8,400
Bundet eget kapital 8,400 8,400 8,400
Eget kapital 323,904 286,382 239,693
Obeskattade reserver 176,129 134,129 104,129
Avsättningar 12,345 15,016 15,274
Långfristiga skulder 403,604 439,186 396,523
Kortfristiga skulder 405,367 315,362 291,436
Eget kapital och skulder 1,321,349 1,190,075 1,047,055
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 200.30% 245.10% 237.80%
Vinstmarginal 2.60% 2.90% 2.30%
Soliditet 34.30% 32.20% 30.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 277 237 225
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 3,609 3,084 3,839
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 43,366 37,345 35,228
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 475 475,000 475,000
Varav utnyttjad 158,775 179,472 132,268

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400521-XXXX Persson, Sten Anders Erland Ledamot sedan 2012-10-08
570320-XXXX Landén, Per-Olof Johan Ledamot sedan 2012-10-08
570622-XXXX Adler, Roger Stig Leny Arbetstagarrepresentant sedan 1999-11-22
570622-XXXX Adler, Roger Stig Leny Ledamot sedan 1999-11-22
570911-XXXX Johansson, Bo Erik Ledamot sedan 2012-10-08
590515-XXXX Johansson, Jan-Magnus Ledamot sedan 2012-10-08
610613-XXXX Nordenblad, Hans Johan Ludvig Ledamot sedan 2014-05-27
610613-XXXX Nordenblad, Hans Johan Ludvig Verkställande direktör sedan 2014-05-27
620507-XXXX Werneräng, Anders Gustav Roger Arbetstagarrepresentant sedan 2005-06-27
620507-XXXX Werneräng, Anders Gustav Roger Ledamot sedan 2007-11-02
620621-XXXX Jensen, Niels Dengsö Ledamot sedan 2007-10-02
620621-XXXX Jensen, Niels Dengsö Utlandsbosatt inom EES sedan 2007-10-02
650913-XXXX Thomsen, Torben Briand Ledamot sedan 2010-02-25
650913-XXXX Thomsen, Torben Briand Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-02-25
660422-XXXX Hundeböll, Kristian Ledamot sedan 2013-10-25
660422-XXXX Hundeböll, Kristian Ordförande sedan 2013-10-25
660422-XXXX Hundeböll, Kristian Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-10-25
690425-XXXX Göransson, Jens Ola Ledamot sedan 2012-10-08
720902-XXXX Pelsen, Poul Claudio Extern vice verkställande direktör sedan 2014-05-27
720902-XXXX Pelsen, Poul Claudio Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-05-27
721031-XXXX Ljungdahl, Stefan Lars Olof Ledamot sedan 2012-10-08
760925-XXXX Conradsen, Viggo Ledamot sedan 2013-01-07
760925-XXXX Conradsen, Viggo Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-01-07
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-01-07
660628-XXXX Rehnberg, Maria Pernilla Huvudansvarig revisor sedan 2013-01-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556039-6060
VD Nordenblad ,Johan
Registrerat 1940-09-27
Status Fusion avslutad
Anställda 277
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Gradgatan 2
Postnummer 53450
Postort Vara
KARTA
Karta till Svenska Foder Aktiebolag - Vara
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
10910 Industri för beredda fodermedel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva a) Utveckling, inköp, produktion, spedition, lagring, rådgivning, finansiering och försäljning av varor och förnödenheter till och från lantbruket jämte förädlingsföretag och konsumenter b) Uthyrning av lokaler, maskiner och inventarier c) Kvarnrörelse d) Annan med ovan angivna ändamål förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Hundeböll, Kristian >Jensen, Niels Dengsö>Thomsen, Torben Briand Firman tecknas av en av >Jensen, Niels Dengsö >Nordenblad, Hans Johan Ludvig>Thomsen, Torben Briand i förening med >Hundeböll, Kristian Firman tecknas var för sig av>Nordenblad, Hans Johan Ludvig >Pelsen, Poul Claudio