Bd Nordic Solutions AB


Kontaktuppgifter

08-54067200
ifinvest@hotmail.com
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Bd Nordic Solutions AB!

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom badrumsinredningar samt övrig byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet inom bygg och renovering samt konsultverksamhet inom ovanstående och handel med hästar, hästavel, turridning med hästar och tävlingsverksamhet med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Bd Nordic Solutions AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Vallentuna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Bd Nordic Solutions AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 17
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,390 1,086 563
Rörelseresultat 31 80 -125
Resultat efter finansnetto 17 58 -145
Resultat före skatt 17 58 -145
Årets resultat 17 58 -145
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 208 293
Anläggningstillgångar 0 77 113
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 494 514 335
Summa 494 591 448
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 118 103 42
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 161 363
Kortfristiga skulder 376 329 44
Eget kapital och skulder 494 591 448
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 131.40% 156.20% 761.40%
Vinstmarginal 1.80% 6.50% -22.10%
Soliditet 23.90% 17.40% 9.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 42 1 3
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 100 100
Varav utnyttjad 0 0 67

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
451126-XXXX Henriksson, Tommy Carl Kennet Ledamot sedan 2012-06-02
670412-XXXX Karnstedt, Lars Erik Åke Rickard Suppleant sedan 2011-11-22
680725-XXXX Lindell, Jeanette Beatrice Extern firmatecknare sedan 2012-06-02
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
670412-XXXX Karnstedt, Lars Erik Åke Rickard Ledamot 2009-03-09 - 2011-11-22
670412-XXXX Karnstedt, Lars Erik Åke Rickard Verkställande direktör 2009-03-09 - 2011-11-22
680725-XXXX Lindell, Jeanette Beatrice Ledamot 2011-11-22 - 2012-06-02
680725-XXXX Lindell, Jeanette Beatrice Suppleant 2009-03-09 - 2011-11-22
680725-XXXX Lindell, Jeanette Beatrice Verkställande direktör 2011-11-22 - 2012-06-02
Tidigare Tillsynsbefattningar
531030-XXXX Dege, Hans Göran Revisor 2009-03-09 - 2011-05-28