Lindex - Växjö

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0470-10707

Välkommen till Lindex - Växjö!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt idka detaljhandelsrörelse med avseende på dam, herr-och barnkonfektion, samt därmed förenlig verksamhet.
Lindex - Växjö är registerat som aktivt privat aktiebolag i Växjö, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Lindex - Växjö är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 253277
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3,251,760 3,230,840 3,294,297
Rörelseresultat 349,098 316,651 418,868
Resultat efter finansnetto 343,762 309,619 413,845
Resultat före skatt 343,762 309,619 413,845
Årets resultat 253,277 228,040 303,571
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 322,013 326,923 298,539
Anläggningstillgångar 136,888 140,561 140,156
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 589,343 611,526 583,455
Summa 726,231 752,087 723,611
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 3,600 3,600 3,600
Bundet eget kapital 3,600 3,600 3,600
Eget kapital 15,441 14,955 14,648
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 463,727 452,631 441,917
Kortfristiga skulder 247,063 284,501 267,046
Eget kapital och skulder 726,231 752,087 723,611
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 238.50% 214.90% 218.50%
Vinstmarginal 10.60% 9.70% 12.50%
Soliditet 2.10% 2.00% 2.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1,281 1,314 1,339
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,866 1,809 2,199
Personalkostnader 633,859 613,919 628,298
Sociala kostnader 155,465 150,335 159,808
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 101,500 101,500 100,500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
551029-XXXX Bille, Göran Holger Ledamot sedan 2004-10-23
551029-XXXX Bille, Göran Holger Ordförande sedan 2006-05-02
590902-XXXX Corengia, Per Antonio Seve Rino Extern firmatecknare sedan 2006-05-02
610203-XXXX Hallin, Johan Anders Suppleant sedan 2008-08-26
611009-XXXX Neckvall, Ann-Britt Margareta Arbetstagarrepresentant sedan 2013-03-11
611009-XXXX Neckvall, Ann-Britt Margareta Suppleant sedan 2013-03-11
640217-XXXX Kull Magnusson, Maria Caroline Arbetstagarrepresentant sedan 2011-02-22
640217-XXXX Kull Magnusson, Maria Caroline Ledamot sedan 2011-02-22
640611-XXXX Andersson, Leif Peter Ledamot sedan 2013-05-30
671204-XXXX Brax, Hilda Sofia Maria Ledamot sedan 2012-04-03
711025-XXXX Peregi, Elisabeth Valerija Extern verkställande direktör sedan 2013-05-30
760424-XXXX Algotsson, Anna Marie Arbetstagarrepresentant sedan 2013-03-11
760424-XXXX Algotsson, Anna Marie Ledamot sedan 2013-03-11
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2008-05-31
600305-XXXX Malm, Jan Olof Huvudansvarig revisor sedan 2008-05-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520216-XXXX Thorén, Lillan Barbro Margaretha Arbetstagarrepresentant 2011-02-22 - 2013-03-11
520216-XXXX Thorén, Lillan Barbro Margaretha Suppleant 2011-02-22 - 2013-03-11
560809-XXXX Jepson, Hans Roland Suppleant 2007-10-26 - 2008-08-26
561005-XXXX Rutanen, Elsa Annika Christine Arbetstagarrepresentant 2007-01-03 - 2011-02-22
561005-XXXX Rutanen, Elsa Annika Christine Suppleant 2007-01-03 - 2011-02-22
580928-XXXX Gärdsell, Mats Johan Ledamot 2006-05-02 - 2010-09-03
580928-XXXX Gärdsell, Mats Johan Verkställande direktör 2006-05-02 - 2010-09-03
590204-XXXX Asterhag, Lena Marie Arbetstagarrepresentant 2007-01-03 - 2011-02-22
590204-XXXX Asterhag, Lena Marie Ledamot 2007-01-03 - 2011-02-22
590613-XXXX Lindbäck, Rigmor Ann-Charlotte Arbetstagarrepresentant 2007-01-03 - 2013-03-11
590613-XXXX Lindbäck, Rigmor Ann-Charlotte Ledamot 2007-01-03 - 2013-03-11
640611-XXXX Andersson, Leif Peter Ledamot 2006-05-02 - 2009-05-28
640611-XXXX Andersson, Leif Peter Utlandsbosatt inom EES 2009-02-23 - 2009-05-28
640611-XXXX Andersson, Leif Peter Utlandsbosatt inom EES 2013-05-30 - 2013-12-12
711025-XXXX Peregi, Elisabeth Valerija Ledamot 2009-05-28 - 2013-05-30
720810-XXXX Larsson, Fritz Ingvar Ledamot 2010-09-03 - 2013-05-30
720810-XXXX Larsson, Fritz Ingvar Verkställande direktör 2010-09-03 - 2013-05-30
Tidigare Tillsynsbefattningar
631007-XXXX Götenfelt, Nils Magnus Revisor 2004-06-10 - 2008-05-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556068-8565
VD Peregi ,Elisabeth
Registrerat 1959-05-19
Status Aktivt
Anställda 1281
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Storgatan 16
Postnummer 35231
Postort Växjö
KARTA
Karta till Lindex - Växjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47713 Damklädesaffärer
47714 Barnklädesaffärer
47750 Parfymaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt idka detaljhandelsrörelse med avseende på dam, herr-och barnkonfektion, samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna eller en av dem i förening med>Corengia, Per Antonio Seve Rino Firman tecknas ensam av >Bille, Göran Holger Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder