Lindex - Växjö

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0470-10707

Välkommen till Lindex - Växjö!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt idka detaljhandelsrörelse med avseende på dam, herr-och barnkonfektion, samt därmed förenlig verksamhet.
Lindex - Växjö är registerat som aktivt privat aktiebolag i Växjö, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Lindex - Växjö är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 248624
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 322 240 3 251 760 3 230 840
Rörelseresultat 327 584 349 098 316 651
Resultat efter finansnetto 318 962 343 762 309 619
Resultat före skatt 318 962 343 762 309 619
Årets resultat 248 624 253 277 228 040
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 340 900 322 013 326 923
Anläggningstillgångar 172 110 136 888 140 561
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 595 830 589 343 611 526
Summa 767 940 726 231 752 087
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 3 600 3 600 3 600
Bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600
Eget kapital 15 245 15 441 14 955
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 473 267 463 727 452 631
Kortfristiga skulder 279 428 247 063 284 501
Eget kapital och skulder 767 940 726 231 752 087
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 213,20% 238,50% 214,90%
Vinstmarginal 9,80% 10,60% 9,70%
Soliditet 2,00% 2,10% 2,00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 1 449 1 281 1 314
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1 833 1 866 1 809
Personalkostnader 657 855 633 859 613 919
Sociala kostnader 162 226 155 465 150 335
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 101 500 101 500 101 500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
590902-XXXX Corengia, Per Antonio Seve Rino Extern firmatecknare sedan 2006-05-02
610203-XXXX Hallin, Johan Anders Suppleant sedan 2008-08-26
611009-XXXX Neckvall, Ann-Britt Margareta Arbetstagarrepresentant sedan 2013-03-11
611009-XXXX Neckvall, Ann-Britt Margareta Suppleant sedan 2013-03-11
640217-XXXX Kull Magnusson, Maria Caroline Arbetstagarrepresentant sedan 2011-02-22
640217-XXXX Kull Magnusson, Maria Caroline Ledamot sedan 2011-02-22
640611-XXXX Andersson, Leif Peter Ledamot sedan 2013-05-30
671204-XXXX Brax, Hilda Sofia Maria Ledamot sedan 2012-04-03
711025-XXXX Peregi, Elisabeth Valerija Ledamot sedan 2014-05-15
711025-XXXX Peregi, Elisabeth Valerija Verkställande direktör sedan 2014-05-15
720810-XXXX Larsson, Fritz Ingvar Ledamot sedan 2014-06-25
720810-XXXX Larsson, Fritz Ingvar Ordförande sedan 2014-06-25
760424-XXXX Algotsson, Anna Marie Arbetstagarrepresentant sedan 2013-03-11
760424-XXXX Algotsson, Anna Marie Ledamot sedan 2013-03-11
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2008-05-31
600305-XXXX Malm, Jan Olof Huvudansvarig revisor sedan 2008-05-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556068-8565
VD Peregi ,Elisabeth
Registrerat 1959-05-19
Status Aktivt
Anställda 1449
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2006-08-31
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Storgatan 16
Postnummer 35231
Postort Växjö
KARTA
Karta till Lindex - Växjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47713 Damklädesaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt idka detaljhandelsrörelse med avseende på dam, herr-och barnkonfektion, samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna eller en av dem i förening med>Corengia, Per Antonio Seve Rino Firman tecknas ensam av >Larsson, Fritz Ingvar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder