Bixia AB - Växjö

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0470-703377

Välkommen till Bixia AB - Växjö!

Bolagets verksamhet ska vara att i enlighet med gällande lagar om handel med el anskaffa och sälja elenergi, innefattande även nuvarande och framtida tillhörande marknadsinstrument, bedriva produktion inom förnyelsebar energi, främst i form av vindkraftsproduktion, anskaffa och sälja nuvarande och framtida telekommunikationstjänster, utföra servicetjänster och tillhandahålla tilläggsprodukter i samband därmed samt bedriva förenlig verksamhet.
Bixia AB - Växjö är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Växjö, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om Bixia AB - Växjö är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 9292
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2,798,567 3,337,502 3,398,645
Rörelseresultat 35,752 40,868 18,035
Resultat efter finansnetto 38,470 44,740 20,230
Resultat före skatt 23,860 30,320 34,539
Årets resultat 9,292 21,034 24,217
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 169 0 0
Anläggningstillgångar 85,705 158,965 243,570
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,001,291 1,061,171 1,137,587
Summa 1,086,996 1,220,136 1,381,157
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 44,805 43,013 43,013
Bundet eget kapital 44,805 43,013 43,013
Eget kapital 379,697 470,988 429,575
Obeskattade reserver 61,942 47,333 32,912
Avsättningar 17,810 1,361 839
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 627,547 700,454 917,831
Eget kapital och skulder 1,086,996 1,220,136 1,381,157
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 159.60% 151.50% 123.90%
Vinstmarginal 1.30% 1.20% 0.50%
Soliditet 39.10% 41.40% 32.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 95 85 79
Löner Styrelse/VD 54 73 96
Varav Bonus/tantiem 1,603 1,762 1,492
Personalkostnader 56,972 52,491 48,288
Sociala kostnader 20,155 17,030 14,682
Aktieutdelning 9,070 8,961 6,022
Beviljad Checkkredit 690,000 700,000 600,000
Varav utnyttjad 175,335 162,257 470,239

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420709-XXXX Carlsson, Åke Nils-Eric Lekmannarevisor sedan 2011-01-21
420715-XXXX Eriksson, Nils Göran Lekmannarevisor sedan 2011-11-10
460115-XXXX Tollén, Leif Edvin Suppleant sedan 2007-11-13
460323-XXXX Ekman, Karl Gunnar Suppleant sedan 2010-07-21
460603-XXXX Engelholm, Jan Roland Lekmannarevisor sedan 2011-11-10
461226-XXXX Nylund, Harry Gustav Lekmannarevisor sedan 2003-11-01
470815-XXXX Gustavsson, Nils Gösta Ledamot sedan 2007-11-13
500219-XXXX Tjäderhane, Nils Thomas Lekmannarevisor sedan 2003-11-01
510527-XXXX Bengtsson, Gert Erik Ingemar Ledamot sedan 2013-03-27
520101-XXXX Jönsson, Mady Carina Elisabet Suppleant sedan 2014-03-11
530517-XXXX Bertilsson, Stig Eric Bertil Ledamot sedan 2014-03-11
530519-XXXX Stålberg, Anne-Marie Rut Monika Suppleant sedan 2004-07-20
530709-XXXX Ruscon Dahlheim, Christina Maria Lekmannarevisor sedan 2012-08-02
531206-XXXX Eriksson, Håkan Lennart Ledamot sedan 2010-07-21
540812-XXXX Karlsson, Ulf Tommy Ledamot sedan 2011-11-10
540819-XXXX Phalén, Henry Anders Greger Ledamot sedan 2007-05-09
551222-XXXX Malmqvist, Nils Anders Suppleant sedan 2013-03-27
560105-XXXX Jonsson, Erik Anders Ledamot sedan 2010-10-01
560105-XXXX Jonsson, Erik Anders Ordförande sedan 2010-12-06
561122-XXXX Carlsson, Sören Henrik Ledamot sedan 2011-11-10
570806-XXXX Österberg, Per Rune Ledamot sedan 2007-11-13
580117-XXXX Forssman, Lars Thomas Peter Suppleant sedan 2009-06-24
580323-XXXX Öhlin, Jan Krister Suppleant sedan 2007-05-09
590906-XXXX Jönsson, Lars Thomas Suppleant sedan 2014-03-11
600420-XXXX Alm, Per Bertil Suppleant sedan 2010-07-21
630617-XXXX Byman, Kent Göran Suppleant sedan 2014-03-11
650207-XXXX Filipson Reinikainen, Pauli Niclas Ledamot sedan 2014-03-11
660101-XXXX Svensk, Lena Birgitta Ledamot sedan 2011-11-10
680514-XXXX Istgren, Tom Edvard Extern verkställande direktör sedan 2007-12-03
700728-XXXX Braun, Stefan Magnus Conny Extern vice verkställande direktör sedan 2013-05-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540930-XXXX Svensson, Dick Yngve Huvudansvarig revisor sedan 2003-11-01
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2003-11-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
340410-XXXX Sallnäs, Eva Inger Marie Lekmannarevisor 2007-11-13 - 2011-11-10
341017-XXXX Andersson, Sten Åke Roland Ledamot 2007-11-13 - 2011-11-10
411006-XXXX Andersson, Solveig Ann-Marie Lekmannarevisor 2010-07-21 - 2011-01-21
420709-XXXX Carlsson, Åke Nils-Eric Lekmannarevisor 2007-11-13 - 2010-07-21
430130-XXXX Eriksson, Erik Göte Ledamot 2002-05-13 - 2011-11-10
430914-XXXX Johansson, Birgitta Paula Lekmannarevisor 2010-07-21 - 2011-01-21
440220-XXXX Tärnblom, Karl Arne Lekmannarevisor 2010-07-21 - 2011-11-10
440318-XXXX Persson, Sten Paul Hilding Lekmannarevisor 2010-07-21 - 2011-01-21
470727-XXXX Sjöberg, Astrid Pernilla Christina Lekmannarevisor 2007-11-13 - 2012-08-02
470815-XXXX Gustavsson, Nils Gösta Ordförande 2010-10-01 - 2010-12-06
470819-XXXX Johansson, Gunnar Suppleant 2007-11-13 - 2009-06-24
510323-XXXX Holm, Stig Karl-Axel Ledamot 2000-09-21 - 2010-10-01
510323-XXXX Holm, Stig Karl-Axel Ordförande 2001-12-11 - 2010-10-01
511126-XXXX Danred, Nils Gert Erik Ledamot 2010-07-21 - 2011-11-10
511126-XXXX Danred, Nils Gert Erik Suppleant 2011-11-10 - 2014-03-11
530517-XXXX Bertilsson, Stig Eric Bertil Suppleant 2003-11-01 - 2014-03-11
540812-XXXX Karlsson, Ulf Tommy Suppleant 2010-07-21 - 2011-11-10
551219-XXXX Engqvist, Sven Anders Vilhelm Extern firmatecknare 2007-03-06 - 2009-06-18
571027-XXXX Rohlén, Ulf Tage Suppleant 2005-11-26 - 2009-06-18
580706-XXXX Wennberg, Benny Carl Åke Ledamot 2000-09-21 - 2014-03-11
600506-XXXX Israelsson, Kerstin Eva-Lena Lekmannarevisor 2003-11-01 - 2010-07-21
650206-XXXX Kubulenso, Alfons Johan Ledamot 2011-11-10 - 2014-03-11
660101-XXXX Svensk, Lena Birgitta Extern firmatecknare 2007-03-06 - 2009-06-18
660115-XXXX Gustavsson, Klas Gustav Emanuel Suppleant 2002-05-13 - 2011-11-10
660621-XXXX Davik, Jan Mikael Suppleant 2011-11-10 - 2014-03-11
680322-XXXX Hansevi, Gunnar Mikael Extern firmatecknare 2007-11-13 - 2009-06-18
680322-XXXX Hansevi, Gunnar Mikael Extern vice verkställande direktör 2009-06-18 - 2011-11-10
700202-XXXX Persson, Tord Jonas Extern firmatecknare 2002-05-13 - 2009-06-18
780518-XXXX Vilhelmsson, Cecilia Charlotta Suppleant 2011-11-10 - 2014-03-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556544-2638
VD Istgren ,Tom
Registrerat 1997-07-02
Status Fusion avslutad
Anställda 95
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Vallgatan 8
Postnummer 35234
Postort Växjö
KARTA
Karta till Bixia AB - Växjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
35140 Handel med elektricitet
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet ska vara att i enlighet med gällande lagar om handel med el anskaffa och sälja elenergi, innefattande även nuvarande och framtida tillhörande marknadsinstrument, bedriva produktion inom förnyelsebar energi, främst i form av vindkraftsproduktion, anskaffa och sälja nuvarande och framtida telekommunikationstjänster, utföra servicetjänster och tillhandahålla tilläggsprodukter i samband därmed samt bedriva förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Bengtsson, Gert Erik Ingemar >Bertilsson, Stig Eric Bertil>Carlsson, Sören Henrik >Eriksson, Håkan Lennart >Filipson Reinikainen, Pauli Niclas >Gustavsson, Nils Gösta>Istgren, Tom Edvard >Jonsson, Erik Anders >Karlsson, Ulf Tommy >Phalén, Henry Anders Greger>Svensk, Lena Birgitta >Österberg, Per Rune Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärderStyrelsen skall bestå av 11 ledamöter och 11 suppleanter.