Bixia AB - Växjö

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0470-703377

Välkommen till Bixia AB - Växjö!

Bolagets verksamhet ska vara att i enlighet med gällande lagar om handel med el anskaffa och sälja elenergi, innefattande även nuvarande och framtida tillhörande marknadsinstrument, bedriva produktion inom förnyelsebar energi, främst i form av vindkraftsproduktion, anskaffa och sälja nuvarande och framtida telekommunikationstjänster, utföra servicetjänster och tillhandahålla tilläggsprodukter i samband därmed samt bedriva förenlig verksamhet.
Bixia AB - Växjö är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Växjö, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om Bixia AB - Växjö är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 51258
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2,633,400 2,798,567 3,337,502
Rörelseresultat 63,611 35,752 40,868
Resultat efter finansnetto 80,454 38,470 44,740
Resultat före skatt 62,603 23,860 30,320
Årets resultat 51,258 9,292 21,034
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 449 169 0
Anläggningstillgångar 88,681 85,705 158,965
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 880,729 1,001,291 1,061,171
Summa 969,410 1,086,996 1,220,136
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 45,349 44,805 43,013
Bundet eget kapital 45,349 44,805 43,013
Eget kapital 423,275 379,697 470,988
Obeskattade reserver 79,793 61,942 47,333
Avsättningar 21,932 17,810 1,361
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 444,410 627,547 700,454
Eget kapital och skulder 969,410 1,086,996 1,220,136
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 198.20% 159.60% 151.50%
Vinstmarginal 2.40% 1.30% 1.20%
Soliditet 50.10% 39.10% 41.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 97 95 85
Löner Styrelse/VD 0 54 73
Varav Bonus/tantiem 1,714 1,603 1,762
Personalkostnader 58,927 56,972 52,491
Sociala kostnader 17,822 20,155 17,030
Aktieutdelning 0 9,070 8,961
Beviljad Checkkredit 690,000 690,000 700,000
Varav utnyttjad 3,071 175,335 162,257

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420709-XXXX Carlsson, Åke Nils-Eric Lekmannarevisor sedan 2011-01-21
420715-XXXX Eriksson, Nils Göran Lekmannarevisor sedan 2011-11-10
460115-XXXX Tollén, Leif Edvin Suppleant sedan 2007-11-13
460323-XXXX Ekman, Karl Gunnar Suppleant sedan 2010-07-21
460603-XXXX Engelholm, Jan Roland Lekmannarevisor sedan 2011-11-10
461226-XXXX Nylund, Harry Gustav Lekmannarevisor sedan 2003-11-01
470815-XXXX Gustavsson, Nils Gösta Ledamot sedan 2007-11-13
500219-XXXX Tjäderhane, Nils Thomas Lekmannarevisor sedan 2003-11-01
510527-XXXX Bengtsson, Gert Erik Ingemar Ledamot sedan 2013-03-27
520101-XXXX Jönsson, Mady Carina Elisabet Suppleant sedan 2014-03-11
530517-XXXX Bertilsson, Stig Eric Bertil Ledamot sedan 2014-03-11
530519-XXXX Stålberg, Anne-Marie Rut Monika Suppleant sedan 2004-07-20
530709-XXXX Ruscon Dahlheim, Christina Maria Lekmannarevisor sedan 2012-08-02
531206-XXXX Eriksson, Håkan Lennart Ledamot sedan 2010-07-21
540812-XXXX Karlsson, Ulf Tommy Ledamot sedan 2011-11-10
540819-XXXX Phalén, Henry Anders Greger Ledamot sedan 2007-05-09
551222-XXXX Malmqvist, Nils Anders Suppleant sedan 2013-03-27
560105-XXXX Jonsson, Erik Anders Ledamot sedan 2010-10-01
560105-XXXX Jonsson, Erik Anders Ordförande sedan 2010-12-06
561122-XXXX Carlsson, Sören Henrik Ledamot sedan 2011-11-10
570806-XXXX Österberg, Per Rune Ledamot sedan 2007-11-13
580117-XXXX Forssman, Lars Thomas Peter Suppleant sedan 2009-06-24
580323-XXXX Öhlin, Jan Krister Suppleant sedan 2007-05-09
590906-XXXX Jönsson, Lars Thomas Suppleant sedan 2014-03-11
600420-XXXX Alm, Per Bertil Suppleant sedan 2010-07-21
630617-XXXX Byman, Kent Göran Suppleant sedan 2014-03-11
650207-XXXX Filipson Reinikainen, Pauli Niclas Ledamot sedan 2014-03-11
660101-XXXX Svensk, Lena Birgitta Ledamot sedan 2011-11-10
680514-XXXX Istgren, Tom Edvard Extern verkställande direktör sedan 2007-12-03
700728-XXXX Braun, Stefan Magnus Conny Extern vice verkställande direktör sedan 2013-05-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540930-XXXX Svensson, Dick Yngve Huvudansvarig revisor sedan 2003-11-01
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556544-2638
VD Istgren ,Tom
Registrerat 1997-07-02
Status Fusion avslutad
Anställda 97
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Vallgatan 8
Postnummer 35234
Postort Växjö
KARTA
Karta till Bixia AB - Växjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
35140 Handel med elektricitet
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet ska vara att i enlighet med gällande lagar om handel med el anskaffa och sälja elenergi, innefattande även nuvarande och framtida tillhörande marknadsinstrument, bedriva produktion inom förnyelsebar energi, främst i form av vindkraftsproduktion, anskaffa och sälja nuvarande och framtida telekommunikationstjänster, utföra servicetjänster och tillhandahålla tilläggsprodukter i samband därmed samt bedriva förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Bengtsson, Gert Erik Ingemar >Bertilsson, Stig Eric Bertil>Carlsson, Sören Henrik >Eriksson, Håkan Lennart >Filipson Reinikainen, Pauli Niclas >Gustavsson, Nils Gösta>Istgren, Tom Edvard >Jonsson, Erik Anders >Karlsson, Ulf Tommy >Phalén, Henry Anders Greger>Svensk, Lena Birgitta >Österberg, Per Rune Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärderStyrelsen skall bestå av 11 ledamöter och 11 suppleanter.