Michael Busck AB


Kontaktuppgifter

031-293380
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Michael Busck AB!

Bolaget skall bedriva tandläkarverksamhet, försäljning av dator-utensilier och mjukvaru-utbildning samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Michael Busck AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i VÄSTRA FRÖLUNDA, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Michael Busck AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -30
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 0 3 1,611
Rörelseresultat -30 -12 12
Resultat efter finansnetto -30 -14 11
Resultat före skatt -30 -14 11
Årets resultat -30 -14 8
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 20
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 64 97 220
Summa 64 111 240
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 59 88 112
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 22 128
Eget kapital och skulder 64 111 240
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 1,280.00% 440.90% 171.90%
Vinstmarginal 0.00% -11.30% 0.70%
Soliditet 92.20% 79.30% 46.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 27 368
Personalkostnader 0 35 485
Sociala kostnader 0 8 104
Aktieutdelning 0 0 10
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520528-XXXX Busck, Michael Ledamot sedan 2003-10-30
540412-XXXX Busck, Annette Monica Suppleant sedan 2003-10-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
581017-XXXX Careland, Ulf Viktor Revisorssuppleant 2007-11-16 - 2013-08-29
Tidigare Tillsynsbefattningar
600507-XXXX Karlsson, Jan Christer Revisor 2007-11-16 - 2013-08-29