Relacom AB - Västerås


Kontaktuppgifter

saknas
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Relacom AB - Västerås!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ingenjörstekniska tjänster som kabelproduktion, konstruktion och design, installation, test, underhåll och reparationer av tele-och datakomsystem, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed tillhörande verksamhet.
Relacom AB - Västerås är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Relacom AB - Västerås är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -265512
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,471,167 1,397,063 1,366,641
Rörelseresultat -193,996 -141,397 121,448
Resultat efter finansnetto -271,312 -242,933 -179,764
Resultat före skatt -271,312 -242,933 -179,764
Årets resultat -265,512 -238,836 -176,921
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 18,125 21,481 21,282
Anläggningstillgångar 1,167,108 1,317,211 1,490,221
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,185,216 2,078,147 3,309,646
Summa 3,352,324 3,395,358 4,799,867
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 196,274 196,274 196,274
Bundet eget kapital 196,274 196,274 196,274
Eget kapital 365,790 615,047 842,403
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 158,191 124,136 191,002
Långfristiga skulder 454,203 452,881 1,921,984
Kortfristiga skulder 2,374,140 2,203,294 1,844,478
Eget kapital och skulder 3,352,324 3,395,358 4,799,867
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 92.00% 94.30% 179.40%
Vinstmarginal -13.20% -10.10% 8.90%
Soliditet 10.90% 18.10% 17.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 923 977 1,074
Löner Styrelse/VD 1,374 847 578
Varav Bonus/tantiem 15,900 12,551 13,356
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 143,380 115,773 194,958
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 140,200 130,200 216,000
Varav utnyttjad 0 0 133,844

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520303-XXXX Hansson Rivedal, Thord Suppleant sedan 2011-05-09
560704-XXXX Boman, Anders Per Olof Arbetstagarrepresentant sedan 2006-01-18
560704-XXXX Boman, Anders Per Olof Ledamot sedan 2006-01-18
570904-XXXX Grönlund, Jan Olof Sölve Arbetstagarrepresentant sedan 2006-01-18
570904-XXXX Grönlund, Jan Olof Sölve Ledamot sedan 2007-03-08
630506-XXXX Vinblad, Per Rune Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-09
630506-XXXX Vinblad, Per Rune Ledamot sedan 2011-01-19
631010-XXXX Körmendi, Thomas Ralph Ledamot sedan 2012-04-24
631010-XXXX Körmendi, Thomas Ralph Ordförande sedan 2012-04-24
631010-XXXX Körmendi, Thomas Ralph Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-04-24
731217-XXXX Segert, Carl Anders Ledamot sedan 2011-05-09
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650215-XXXX Mabon, Hamish Stuart Huvudansvarig revisor sedan 2005-06-27