Relacom AB - Västerås

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-55390000

Välkommen till Relacom AB - Västerås!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ingenjörstekniska tjänster som kabelproduktion, konstruktion och design, installation, test, underhåll och reparationer av tele-och datakomsystem, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed tillhörande verksamhet.
Relacom AB - Västerås är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Relacom AB - Västerås är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -265512
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,471,167 1,397,063 1,366,641
Rörelseresultat -193,996 -141,397 121,448
Resultat efter finansnetto -271,312 -242,933 -179,764
Resultat före skatt -271,312 -242,933 -179,764
Årets resultat -265,512 -238,836 -176,921
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 18,125 21,481 21,282
Anläggningstillgångar 1,167,108 1,317,211 1,490,221
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,185,216 2,078,147 3,309,646
Summa 3,352,324 3,395,358 4,799,867
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 196,274 196,274 196,274
Bundet eget kapital 196,274 196,274 196,274
Eget kapital 365,790 615,047 842,403
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 158,191 124,136 191,002
Långfristiga skulder 454,203 452,881 1,921,984
Kortfristiga skulder 2,374,140 2,203,294 1,844,478
Eget kapital och skulder 3,352,324 3,395,358 4,799,867
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 92.00% 94.30% 179.40%
Vinstmarginal -13.20% -10.10% 8.90%
Soliditet 10.90% 18.10% 17.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 923 977 1,074
Löner Styrelse/VD 1,374 847 578
Varav Bonus/tantiem 15,900 12,551 13,356
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 143,380 115,773 194,958
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 140,200 130,200 216,000
Varav utnyttjad 0 0 133,844

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520303-XXXX Hansson Rivedal, Thord Suppleant sedan 2011-05-09
560704-XXXX Boman, Anders Per Olof Arbetstagarrepresentant sedan 2006-01-18
560704-XXXX Boman, Anders Per Olof Ledamot sedan 2006-01-18
570904-XXXX Grönlund, Jan Olof Sölve Arbetstagarrepresentant sedan 2006-01-18
570904-XXXX Grönlund, Jan Olof Sölve Ledamot sedan 2007-03-08
630506-XXXX Vinblad, Per Rune Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-09
630506-XXXX Vinblad, Per Rune Ledamot sedan 2011-01-19
631010-XXXX Körmendi, Thomas Ralph Ledamot sedan 2012-04-24
631010-XXXX Körmendi, Thomas Ralph Ordförande sedan 2012-04-24
631010-XXXX Körmendi, Thomas Ralph Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-04-24
731217-XXXX Segert, Carl Anders Ledamot sedan 2011-05-09
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2005-06-27
650215-XXXX Mabon, Hamish Stuart Huvudansvarig revisor sedan 2005-06-27
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500214-XXXX Wassén, Roland Hugo Clarence Arbetstagarrepresentant 2006-01-18 - 2009-07-01
500214-XXXX Wassén, Roland Hugo Clarence Ledamot 2006-01-18 - 2009-07-01
520303-XXXX Hansson Rivedal, Thord Ledamot 2011-03-11 - 2011-05-09
520303-XXXX Hansson Rivedal, Thord Suppleant 2007-03-08 - 2011-03-11
570706-XXXX Malmgren, Ulf Torbjörn Arbetstagarrepresentant 2006-01-18 - 2009-09-29
570706-XXXX Malmgren, Ulf Torbjörn Suppleant 2006-01-18 - 2009-09-29
580926-XXXX Öseth, Per Suppleant 2011-03-11 - 2012-04-24
580926-XXXX Öseth, Per Utlandsbosatt inom EES 2011-03-11 - 2012-04-24
581115-XXXX Fred, Mats Krister Arbetstagarrepresentant 2006-01-18 - 2008-08-01
581115-XXXX Fred, Mats Krister Suppleant 2006-01-18 - 2008-08-01
591014-XXXX Knudsen, Öystein Edvard Ledamot 2012-07-12 - 2014-02-03
591014-XXXX Knudsen, Öystein Edvard Verkställande direktör 2012-07-12 - 2014-02-03
591014-XXXX Knudsen, Öystein Edvard Utlandsbosatt inom EES 2012-07-12 - 2014-02-03
600510-XXXX Mix, Olof Harald Ledamot 2005-09-14 - 2008-08-01
601224-XXXX Martinsen, Stein Ledamot 2007-10-29 - 2010-03-11
601224-XXXX Martinsen, Stein Utlandsbosatt inom EES 2007-10-29 - 2010-03-11
640316-XXXX Monfors, Klas Håkan Ledamot 2011-01-19 - 2012-07-12
640316-XXXX Monfors, Klas Håkan Verkställande direktör 2011-01-19 - 2012-07-12
640530-XXXX Sundström, Camilla Jeanette Sofie Ledamot 2007-03-08 - 2009-09-29
650120-XXXX Maurstad, Hugo Lund Ledamot 2005-06-27 - 2010-03-11
650120-XXXX Maurstad, Hugo Lund Ordförande 2005-09-14 - 2010-03-11
650120-XXXX Maurstad, Hugo Lund Utlandsbosatt inom EES 2005-06-27 - 2010-03-11
670927-XXXX Olstad, Anders Landro Ledamot 2013-05-02 - 2013-09-26
670927-XXXX Olstad, Anders Landro Utlandsbosatt inom EES 2013-05-02 - 2013-09-26
680228-XXXX Ek, Johan Ledamot 2007-03-08 - 2012-04-24
680228-XXXX Ek, Johan Verkställande direktör 2007-03-08 - 2010-05-19
680228-XXXX Ek, Johan Ordförande 2010-03-11 - 2012-04-24
680228-XXXX Ek, Johan Utlandsbosatt inom EES 2005-12-06 - 2012-04-24
700811-XXXX Karlsson, Lars Peter Ledamot 2010-03-11 - 2011-03-11
701125-XXXX Lien, Gunnar Ledamot 2012-04-24 - 2013-05-02
701125-XXXX Lien, Gunnar Utlandsbosatt inom EES 2012-04-24 - 2013-05-02
701207-XXXX Tikkanen, Klas Teferi Ledamot 2007-03-08 - 2010-11-24
720824-XXXX Hedberg, John Jakob Ledamot 2010-03-11 - 2011-01-19
720824-XXXX Hedberg, John Jakob Suppleant 2009-11-24 - 2010-03-11
720824-XXXX Hedberg, John Jakob Verkställande direktör 2010-05-19 - 2011-01-19
730922-XXXX Samlin Höglund, Linda Margareta Ledamot 2010-11-24 - 2011-03-11
761124-XXXX Johansson, Klas Erik Ledamot 2008-08-01 - 2010-03-11
780430-XXXX Sjölander, Ingrid Anna Kajsa Arbetstagarrepresentant 2009-09-29 - 2011-01-19
780430-XXXX Sjölander, Ingrid Anna Kajsa Ledamot 2009-09-29 - 2011-01-19
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556670-2147
Registrerat 2004-11-10
Status Aktivt
Anställda 923
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tunbytorpsgatan 31
Postnummer 72137
Postort Västerås
KARTA
Karta till Relacom AB - Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
61100 Telekommunikationsbolag, trådbundet
43210 Elinstallationsfirmor
61200 Telekommunikationsbolag, trådlöst
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ingenjörstekniska tjänster som kabelproduktion, konstruktion och design, installation, test, underhåll och reparationer av tele-och datakomsystem, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed tillhörande verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Hansson Rivedal, Thord >Körmendi, Thomas Ralph>Segert, Carl Anders