Relacom AB - Västerås

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-55390000

Välkommen till Relacom AB - Västerås!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ingenjörstekniska tjänster som kabelproduktion, konstruktion och design, installation, test, underhåll och reparationer av tele-och datakomsystem, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed tillhörande verksamhet.
Relacom AB - Västerås är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Relacom AB - Västerås är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -151344
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1,384,187 1,471,167 1,397,063
Rörelseresultat -113,532 -193,996 -141,397
Resultat efter finansnetto -155,943 -271,312 -242,933
Resultat före skatt -155,943 -271,312 -242,933
Årets resultat -151,344 -265,512 -238,836
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 17,749 18,125 21,481
Anläggningstillgångar 1,023,906 1,167,108 1,317,211
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,231,973 2,185,216 2,078,147
Summa 2,255,879 3,352,324 3,395,358
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 196,274 196,274 196,274
Bundet eget kapital 196,274 196,274 196,274
Eget kapital 350,752 365,790 615,047
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 120,330 158,191 124,136
Långfristiga skulder 182,933 454,203 452,881
Kortfristiga skulder 1,601,864 2,374,140 2,203,294
Eget kapital och skulder 2,255,879 3,352,324 3,395,358
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 76.90% 92.00% 94.30%
Vinstmarginal -8.20% -13.20% -10.10%
Soliditet 15.50% 10.90% 18.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 1,174 923 977
Löner Styrelse/VD 1,373 1,374 847
Varav Bonus/tantiem 10,438 15,900 12,551
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 183,724 143,380 115,773
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 127,200 140,200 130,200
Varav utnyttjad 65,633 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520303-XXXX Hansson Rivedal, Thord Suppleant sedan 2011-05-09
540301-XXXX Fahrer Svensson, Karl-Göran Extern verkställande direktör sedan 2014-04-22
540705-XXXX Karlberg, Berndt Kenneth Ledamot sedan 2014-04-22
540705-XXXX Karlberg, Berndt Kenneth Ordförande sedan 2014-04-22
560704-XXXX Boman, Anders Per Olof Arbetstagarrepresentant sedan 2006-01-18
560704-XXXX Boman, Anders Per Olof Ledamot sedan 2006-01-18
570904-XXXX Grönlund, Jan Olof Sölve Arbetstagarrepresentant sedan 2006-01-18
570904-XXXX Grönlund, Jan Olof Sölve Ledamot sedan 2007-03-08
630506-XXXX Vinblad, Per Rune Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-09
630506-XXXX Vinblad, Per Rune Ledamot sedan 2011-01-19
660228-XXXX Ezeyza-Alvear, Veronica Desirée Ledamot sedan 2014-04-22
731217-XXXX Segert, Carl Anders Ledamot sedan 2011-05-09
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2005-06-27
650215-XXXX Mabon, Hamish Stuart Huvudansvarig revisor sedan 2005-06-27
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556670-2147
VD Svensson ,
Registrerat 2004-11-10
Status Aktivt
Anställda 1174
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2005-08-05
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tunbytorpsgatan 31
Postnummer 72137
Postort Västerås
KARTA
Karta till Relacom AB - Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
61100 Telekommunikationsbolag, trådbundet
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ingenjörstekniska tjänster som kabelproduktion, konstruktion och design, installation, test, underhåll och reparationer av tele-och datakomsystem, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed tillhörande verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Ezeyza-Alvear, Veronica Desirée >Fahrer Svensson, Karl-Göran>Hansson Rivedal, Thord >Karlberg, Berndt Kenneth >Segert, Carl Anders Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder