Mälarvillan AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

021-4705600

Välkommen till Mälarvillan AB!

Bolaget skall idka tillverkning av byggkomponenter, byggentreprenader, äga, förvalta och exploatera fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mälarvillan AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om Mälarvillan AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1163
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 43,933 42,616 49,404
Rörelseresultat 1,442 1,521 126
Resultat efter finansnetto 1,286 1,374 53
Resultat före skatt 1,286 1,374 53
Årets resultat 1,163 1,374 53
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 611 441 1,145
Anläggningstillgångar 3,631 3,801 4,039
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 9,841 7,512 9,730
Summa 13,472 11,313 13,770
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 4,275 3,112 4,147
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 89 76 0
Långfristiga skulder 1,968 1,275 3,275
Kortfristiga skulder 7,140 6,851 6,347
Eget kapital och skulder 13,472 11,313 13,770
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 137.80% 109.60% 153.30%
Vinstmarginal 3.30% 3.60% 0.30%
Soliditet 31.70% 27.50% 30.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 27 22 15
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 9,530 8,688 8,140
Sociala kostnader 3,122 2,837 2,397
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 5,000 5,000 5,000
Varav utnyttjad 1,968 1,275 3,275

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520303-XXXX Henningsson, Berth Arthur Torbjörn Ledamot sedan 2013-07-03
550830-XXXX Edvardson, Lars Göran Ledamot sedan 2004-01-16
550830-XXXX Edvardson, Lars Göran Ordförande sedan 2013-07-03
560717-XXXX Käck, Tord Lennart Ledamot sedan 2013-07-03
560717-XXXX Käck, Tord Lennart Verkställande direktör sedan 2013-07-03
661114-XXXX Månsson, Jan Erik Patrick Ledamot sedan 2013-07-03
810323-XXXX Edvardson, Karl Jonatan Ledamot sedan 2013-07-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556663-2971 Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB Revisor sedan 2010-11-11
650114-XXXX Lyckstedt, Helén Marita Huvudansvarig revisor sedan 2010-11-11
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470912-XXXX Törnblom, Hans Gunnar Revisorssuppleant 2007-07-10 - 2013-07-03
550830-XXXX Edvardson, Lars Göran Verkställande direktör 2004-01-16 - 2011-12-12
550830-XXXX Edvardson, Lars Göran Ordförande 2004-01-16 - 2009-01-30
561213-XXXX Hjärtström, Eva Kristin Suppleant 2004-01-16 - 2013-07-03
570320-XXXX Villegard, Bo Georg Extern verkställande direktör 2011-12-12 - 2013-05-20
611012-XXXX Edvardsson, Karl Mårten Ledamot 2004-01-16 - 2009-01-30
660205-XXXX Edvardsson, Johan Magnus Ledamot 2004-01-16 - 2009-01-30
Tidigare Tillsynsbefattningar
450925-XXXX Wiklund, Sten Yngve Revisor 2007-07-10 - 2010-11-11
550703-XXXX Segebladh, Jan Christer Revisor 2004-01-16 - 2010-11-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556653-8343
VD Käck ,Tord
Registrerat 2004-01-16
Status Aktivt
Anställda 27
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Sjöhagsvägen 6
Postnummer 72132
Postort Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
16231 Industri för monteringsfärdiga trähus
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall idka tillverkning av byggkomponenter, byggentreprenader, äga, förvalta och exploatera fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder