Mälarvillan AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

021-4705600

Välkommen till Mälarvillan AB!

Bolaget skall idka tillverkning av byggkomponenter, byggentreprenader, äga, förvalta och exploatera fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mälarvillan AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om Mälarvillan AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 718
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 62,214 43,933 42,616
Rörelseresultat 795 1,442 1,521
Resultat efter finansnetto 934 1,286 1,374
Resultat före skatt 934 1,286 1,374
Årets resultat 718 1,163 1,374
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 619 611 441
Anläggningstillgångar 3,920 3,631 3,801
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 9,688 9,841 7,512
Summa 13,607 13,472 11,313
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 4,992 4,275 3,112
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 84 89 76
Långfristiga skulder 2,290 1,968 1,275
Kortfristiga skulder 6,241 7,140 6,851
Eget kapital och skulder 13,607 13,472 11,313
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 155.20% 137.80% 109.60%
Vinstmarginal 1.30% 3.30% 3.60%
Soliditet 36.70% 31.70% 27.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 29 27 22
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 14,058 9,530 8,688
Sociala kostnader 3,815 3,122 2,837
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 5,000 5,000 5,000
Varav utnyttjad 2,291 1,968 1,275

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520303-XXXX Henningsson, Berth Arthur Torbjörn Ledamot sedan 2013-07-03
550830-XXXX Edvardson, Lars Göran Ledamot sedan 2004-01-16
550830-XXXX Edvardson, Lars Göran Ordförande sedan 2013-07-03
560717-XXXX Käck, Tord Lennart Ledamot sedan 2013-07-03
560717-XXXX Käck, Tord Lennart Verkställande direktör sedan 2013-07-03
661114-XXXX Månsson, Jan Erik Patrick Ledamot sedan 2013-07-03
810323-XXXX Edvardson, Karl Jonatan Ledamot sedan 2013-07-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556663-2971 Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB Revisor sedan 2010-11-11
650114-XXXX Lyckstedt, Helén Marita Huvudansvarig revisor sedan 2010-11-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556653-8343
VD Käck ,Tord
Registrerat 2004-01-16
Status Aktivt
Anställda 29
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2004-02-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Sjöhagsvägen 6
Postnummer 72132
Postort Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
16231 Industri för monteringsfärdiga trähus
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall idka tillverkning av byggkomponenter, byggentreprenader, äga, förvalta och exploatera fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder