Jysk AB - Västerås


Kontaktuppgifter

021-306488
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Jysk AB - Västerås!

Bolaget skall idka inköp och försäljning av möbler, hemtextilier och annan heminredning, försäljning och förmedling av resor samt därmed förenlig verksamhet.
Jysk AB - Västerås är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Jysk AB - Västerås är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 118762
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2,808,230 2,744,670 2,772,970
Rörelseresultat 222,426 296,946 360,581
Resultat efter finansnetto 217,315 304,082 358,929
Resultat före skatt 162,012 227,191 360,195
Årets resultat 118,762 166,559 266,068
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 544,377 689,853 689,361
Anläggningstillgångar 198,896 206,680 215,708
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,181,431 1,092,911 1,334,491
Summa 1,380,327 1,299,590 1,550,199
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 250 250 250
Bundet eget kapital 250 250 250
Eget kapital 883,609 929,846 1,028,287
Obeskattade reserver 137,769 82,466 5,575
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 358,949 287,278 516,337
Eget kapital och skulder 1,380,327 1,299,590 1,550,199
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 329.10% 380.40% 258.50%
Vinstmarginal 7.90% 10.80% 13.00%
Soliditet 71.80% 76.20% 66.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 1,081 1,319 1,305
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,851 0 0
Personalkostnader 395,701 365,483 367,656
Sociala kostnader 101,088 90,610 93,287
Aktieutdelning 0 165,000 265,000
Beviljad Checkkredit 5,250 5,250 250
Varav utnyttjad 0 0 250

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
590925-XXXX Bögh, Jan Ledamot sedan 2004-02-10
590925-XXXX Bögh, Jan Ordförande sedan 2004-02-10
590925-XXXX Bögh, Jan Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-11-01
650602-XXXX Nielsen, Mikael Havndrup Ledamot sedan 2011-04-06
650602-XXXX Nielsen, Mikael Havndrup Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-04-06
670224-XXXX Naundrup, Henrik Ledamot sedan 2004-02-10
670224-XXXX Naundrup, Henrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2004-02-10
720526-XXXX Brunsborg, Jacob Ledamot sedan 2004-02-10
720526-XXXX Brunsborg, Jacob Utlandsbosatt inom EES sedan 2004-02-10
721208-XXXX Sjödin, Johan Staffan Extern verkställande direktör sedan 2005-11-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2010-12-03
710909-XXXX Sassler, Tord Erik Huvudansvarig revisor sedan 2010-12-03
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550906-XXXX Eriksson, Göran Mikael Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2010-12-03
Tidigare Tillsynsbefattningar
530912-XXXX Kristensen, Curt Flemming Revisor 2003-11-01 - 2010-12-03