GEAB The Phone House AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till GEAB The Phone House Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av telekommunikationsmedel samt handel med fastigheter, värdepapper, bilar och båtar.
GEAB The Phone House Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i VÄSTERÅS, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om GEAB The Phone House Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -35020
Resultaträkning (TKR) 2013-03 2012-03 2011-03
Nettoomsättning 1,108,573 1,215,163 1,311,684
Rörelseresultat -33,454 -75,008 9,743
Resultat efter finansnetto -35,020 -77,392 8,932
Resultat före skatt -35,020 -31,523 10,584
Årets resultat -35,020 -31,523 8,333
Balansräkning 2013-03 2012-03 2011-03
Tillgångar
Varulager m.m. 78,330 104,294 143,772
Anläggningstillgångar 24,563 32,662 40,796
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 247,429 404,558 416,648
Summa 271,992 437,220 457,444
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 127,764 162,784 194,307
Obeskattade reserver 0 0 45,869
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 144,228 274,436 217,268
Eget kapital och skulder 271,992 437,220 457,444
NYCKELTAL 2013-03 2012-03 2011-03
Kassalikviditet 171.60% 147.40% 191.80%
Vinstmarginal -3.00% -6.20% 0.70%
Soliditet 47.00% 37.20% 49.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-03 2012-03 2011-03
Antal anställda 459 490 546
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 3,432 6,033 9,830
Personalkostnader 230,612 257,131 269,886
Sociala kostnader 56,824 59,062 59,304
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
661003-XXXX Van Dam, Bert Ledamot sedan 2011-11-07
661003-XXXX Van Dam, Bert Ordförande sedan 2011-11-07
661003-XXXX Van Dam, Bert Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-11-07
721122-XXXX Lindholm, Karl Niklas Daniel Ledamot sedan 2014-02-14
721122-XXXX Lindholm, Karl Niklas Daniel Verkställande direktör sedan 2014-02-14
790930-XXXX Nilsson, Anna Kristina Ledamot sedan 2012-07-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2003-11-01
760320-XXXX Roos, Carl Didrik Huvudansvarig revisor sedan 2012-09-17
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
610923-XXXX Kenyon, Ian Peter Ledamot 2008-08-29 - 2012-07-13
610923-XXXX Kenyon, Ian Peter Utlandsbosatt inom EES 2008-08-29 - 2012-07-13
650107-XXXX Clarkson, Robert Patrick Kelvin Ledamot 2007-06-26 - 2009-07-07
650107-XXXX Clarkson, Robert Patrick Kelvin Utlandsbosatt inom EES 2007-06-26 - 2009-07-07
670713-XXXX Pinnington, Andrew Richard Ledamot 2007-06-26 - 2011-11-07
670713-XXXX Pinnington, Andrew Richard Ordförande 2007-06-26 - 2011-11-07
670713-XXXX Pinnington, Andrew Richard Utlandsbosatt inom EES 2007-06-26 - 2011-11-07
680312-XXXX Morath, Joachim Peter Ledamot 2007-06-26 - 2008-04-22
680325-XXXX Lennér, Anders Tobias Ledamot 2011-11-07 - 2014-02-14
680325-XXXX Lennér, Anders Tobias Verkställande direktör 2011-11-07 - 2014-02-14
680827-XXXX Chetram, Deryck Devanand Ledamot 2009-02-17 - 2012-07-13
721122-XXXX Lindholm, Karl Niklas Daniel Ledamot 2005-12-15 - 2011-11-07
721122-XXXX Lindholm, Karl Niklas Daniel Verkställande direktör 2007-06-26 - 2011-11-07
Tidigare Tillsynsbefattningar
540416-XXXX Nihlén, Anders Jan-Hugo Huvudansvarig revisor 2003-11-01 - 2012-09-17
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556107-3841
VD Lindholm ,Daniel
Registrerat 1966-12-13
Status Aktivt
Anställda 459
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
KARTA
Karta till GEAB The Phone House AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47420 Telebutiker
82200 Telefonserviceföretag (callcenterföretag)
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av telekommunikationsmedel samt handel med fastigheter, värdepapper, bilar och båtar.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna