Västerås

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

021-358880

Välkommen till Västerås!

Bolaget skall utveckla, importera och försälja förströelseartiklar såsom sällskapsspel, datorspel och presentartiklar samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Västerås är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Västerås, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Västerås är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3830
Resultaträkning (TKR) 2013-01 2012-01 2011-01
Nettoomsättning 449,476 495,070 495,990
Rörelseresultat 9,273 15,265 15,679
Resultat efter finansnetto 5,346 11,908 11,974
Resultat före skatt 5,346 11,908 11,974
Årets resultat 3,830 8,739 8,829
Balansräkning 2013-01 2012-01 2011-01
Tillgångar
Varulager m.m. 166,175 161,286 135,255
Anläggningstillgångar 27,424 34,814 38,998
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 231,247 239,305 203,518
Summa 258,671 274,119 242,516
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 3,751 3,751 3,751
Bundet eget kapital 3,751 3,751 3,751
Eget kapital 74,287 70,457 61,718
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 47,950 106,584 87,347
Kortfristiga skulder 136,434 97,078 93,451
Eget kapital och skulder 258,671 274,119 242,516
NYCKELTAL 2013-01 2012-01 2011-01
Kassalikviditet 169.50% 246.50% 217.80%
Vinstmarginal 2.00% 2.90% 3.00%
Soliditet 28.70% 25.70% 25.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-01 2012-01 2011-01
Antal anställda 223 386 392
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 1,980 3,446
Personalkostnader 85,386 101,165 88,055
Sociala kostnader 19,332 24,092 19,476
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
610415-XXXX Mauler, Michael Karl Ledamot sedan 2010-12-01
610415-XXXX Mauler, Michael Karl Ordförande sedan 2010-12-01
610415-XXXX Mauler, Michael Karl Utlandsbosatt utanför EES sedan 2010-12-01
660421-XXXX Larsson, Lis Anette Suppleant sedan 2007-03-10
670703-XXXX Lawlor, Niall Michael Ledamot sedan 2006-06-30
670703-XXXX Lawlor, Niall Michael Verkställande direktör sedan 2006-06-30
670703-XXXX Lawlor, Niall Michael Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-09-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2014-04-22
760320-XXXX Roos, Carl Didrik Huvudansvarig revisor sedan 2014-04-22
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556489-4599
VD Lawlor ,
Registrerat 1994-07-08
Status Fusion avslutad
Anställda 223
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1994-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Krankroksgatan 17
Postnummer 72138
Postort Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47410 Datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utveckla, importera och försälja förströelseartiklar såsom sällskapsspel, datorspel och presentartiklar samt även idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Lawlor, Niall Michael >Mauler, Michael Karleller en av dem i förening med >Larsson, Lis Anette