Djurbutiken Hälla Västerås AB


Kontaktuppgifter

021-382320
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Djurbutiken Hälla Västerås AB!

Bolaget skall bedriva handel med smådjur och tillbehör samt hantverks-och presentartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Djurbutiken Hälla Västerås AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om Djurbutiken Hälla Västerås AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 628
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 14,873 16,400 17,101
Rörelseresultat -70 -2,050 -1,009
Resultat efter finansnetto -72 -2,056 -1,010
Resultat före skatt -72 -1,874 -148
Årets resultat 628 -1,874 -148
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,758 2,069 2,987
Anläggningstillgångar 1,297 2,937 1,527
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,118 3,534 4,649
Summa 4,415 6,471 6,176
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,622 994 1,159
Obeskattade reserver 0 0 182
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 386 2,089 1,849
Kortfristiga skulder 2,407 3,388 2,986
Eget kapital och skulder 4,415 6,471 6,176
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 129.50% 104.30% 155.70%
Vinstmarginal -0.40% -12.50% -5.90%
Soliditet 36.70% 15.40% 20.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 7 7 9
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 326
Personalkostnader 2,790 2,736 2,985
Sociala kostnader 766 750 748
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 200 200 200
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
461129-XXXX Leandersson, Ruth Maj-Lis Ledamot sedan 2003-11-01
500515-XXXX Leandersson, Hugo Simon Sture Ledamot sedan 2003-11-01
500515-XXXX Leandersson, Hugo Simon Sture Ordförande sedan 2003-11-01
740518-XXXX Torslund Leandersson, Maj-Lis Therese Linda Ledamot sedan 2003-11-01
740518-XXXX Torslund Leandersson, Maj-Lis Therese Linda Verkställande direktör sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
510124-XXXX Hanneryd, Ove Erling Revisor sedan 2003-11-01