Bostadsaktiebolaget Mimer

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

021-397000
post@mimer.nu

Välkommen till Bostadsaktiebolaget Mimer!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra och uthyra, köpa och försälja fastigheter samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
Bostadsaktiebolaget Mimer är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Västerås, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om Bostadsaktiebolaget Mimer är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 40177
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 777,533 751,988 749,731
Rörelseresultat 152,819 275,242 153,026
Resultat efter finansnetto 56,562 172,647 58,191
Resultat före skatt 43,562 135,647 46,191
Årets resultat 40,177 107,647 33,751
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 4,850,284 4,658,503 4,767,384
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 43,891 134,767 166,131
Summa 4,894,175 4,793,270 4,933,515
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 240,000 240,000 240,000
Bundet eget kapital 240,000 240,000 240,000
Eget kapital 1,295,666 1,258,798 1,155,725
Obeskattade reserver 150,000 137,000 100,000
Avsättningar 46,136 54,094 52,117
Långfristiga skulder 3,215,000 3,148,000 3,398,000
Kortfristiga skulder 187,373 195,378 227,673
Eget kapital och skulder 4,894,175 4,793,270 4,933,515
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 23.40% 69.00% 73.00%
Vinstmarginal 19.70% 36.60% 20.40%
Soliditet 28.70% 28.30% 24.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 112 105 103
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,378 1,348 1,256
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 19,349 18,677 18,499
Aktieutdelning 2,281 3,230 3,400
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
370324-XXXX Luttropp, Lars Fredrik Erik Lekmannarevisor sedan 2011-06-21
400114-XXXX Korkman, Lars Nils Axel Ledamot sedan 2011-02-08
400114-XXXX Korkman, Lars Nils Axel Ordförande sedan 2011-02-08
500408-XXXX Widerstedt, Per Arne Extern firmatecknare sedan 1998-05-28
510922-XXXX Enelo Jansson, Silvana Anita Suppleant sedan 2011-02-08
511109-XXXX Björklund, Roland Carl-Gustaf Suppleant sedan 2007-02-13
560506-XXXX Söderberg, Per Axel Mikael Extern firmatecknare sedan 2013-09-16
580202-XXXX Nordstrand, Anders Torgny Extern verkställande direktör sedan 2013-09-16
590128-XXXX Lindblom, Ulf Folke Extern firmatecknare sedan 2001-08-15
610831-XXXX Lindell, Irene Britt-Inger Ledamot sedan 2011-02-08
611023-XXXX Löf, Mariana Elisabeth Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-06-21
630109-XXXX Bustos Teljebäck, Anny Ledamot sedan 2011-02-08
631125-XXXX Svensson, Sven Michael Ledamot sedan 2011-02-08
650404-XXXX Favaro, Eva Christin Extern firmatecknare sedan 2011-02-08
660820-XXXX Aspling Björksten, Kerstin Susanne Suppleant sedan 2011-02-08
720607-XXXX Yildiz, Jakop Suppleant sedan 2013-11-12
730324-XXXX Gepertz, Jan Martin Extern firmatecknare sedan 2011-06-21
731108-XXXX Tingström, Carl Johan Revisorssuppleant sedan 2011-06-21
740126-XXXX Agestav, Ester Amanda Elisabeth Ledamot sedan 2011-02-08
750209-XXXX Schallehn, Svanja Suppleant sedan 2013-06-24
830719-XXXX Dalmo, Anders Fredrik Ledamot sedan 2011-02-08
860228-XXXX Lanninge, Anna Emeli Ledamot sedan 2012-06-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2011-06-21
571022-XXXX Blom, Eva Mari Huvudansvarig revisor sedan 2011-06-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
310501-XXXX Sjögren, Håkan Lekmannarevisorssuppleant 2008-05-21 - 2009-03-19
350812-XXXX Moberg, Dan Ernst Olof Lekmannarevisor 2007-02-13 - 2011-06-21
370324-XXXX Luttropp, Lars Fredrik Erik Ordförande 2007-02-13 - 2011-02-08
370925-XXXX Pejcic, Karl Dragan Lekmannarevisor 2008-05-21 - 2011-06-21
370925-XXXX Pejcic, Karl Dragan Lekmannarevisorssuppleant 2007-02-13 - 2008-05-21
390707-XXXX Kvick, Björn Rickard Ledamot 1999-03-03 - 2011-02-08
390707-XXXX Kvick, Björn Rickard Suppleant 2011-02-08 - 2013-09-20
430720-XXXX Källbäck, Mona Britt Ledamot 2007-02-13 - 2011-02-08
431021-XXXX Ingemarsson Andersson, Solveig Margareta Birgitta Suppleant 2007-02-13 - 2011-02-08
470113-XXXX Ljung, Reidor Samuel Suppleant 2007-02-13 - 2010-06-30
470915-XXXX Andersson, Karl-Erik Bertil Ledamot 2007-02-13 - 2011-02-08
500701-XXXX Karlsson, Bror Christer Ledamot 2007-02-13 - 2011-02-08
510718-XXXX Persson, Ulla Inga Kristina Ledamot 2007-02-13 - 2011-02-08
531206-XXXX Nygren, Gunnel Katarina Revisorssuppleant 2006-10-11 - 2008-11-27
560506-XXXX Söderberg, Per Axel Mikael Extern firmatecknare 2002-12-11 - 2013-06-24
560506-XXXX Söderberg, Per Axel Mikael Extern verkställande direktör 2013-06-24 - 2013-09-16
590616-XXXX Vilbaste, Karl Mikael Ledamot 2007-02-13 - 2011-02-08
590617-XXXX Pedersen, Ernst Ivar Suppleant 2007-02-13 - 2011-02-08
601007-XXXX Sjerling, Leif Peter Extern firmatecknare 2007-10-30 - 2010-06-18
631028-XXXX Törnqvist, Lars Fredrik Extern verkställande direktör 2007-09-12 - 2013-06-24
650410-XXXX Norell, Björn Christer Suppleant 2007-02-13 - 2011-02-08
661103-XXXX Lundqvist, Maija Kristina Lekmannarevisorssuppleant 2008-05-21 - 2009-03-19
690428-XXXX Magnusson, Ulf Bertil Extern firmatecknare 2004-05-26 - 2008-05-21
690428-XXXX Magnusson, Ulf Bertil Extern vice verkställande direktör 2008-05-21 - 2011-02-08
751015-XXXX Kudryk, Stefan Christoffer Ledamot 2011-02-08 - 2012-06-12
850314-XXXX Wegemo, Linn Erika Suppleant 2011-02-08 - 2013-06-24
Tidigare Tillsynsbefattningar
531206-XXXX Nygren, Gunnel Katarina Huvudansvarig revisor 2008-11-27 - 2011-06-21
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2003-10-31 - 2011-06-21
650114-XXXX Lyckstedt, Helén Marita Huvudansvarig revisor 2006-10-11 - 2008-11-27
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556019-3384
VD Nordstrand ,Anders
Registrerat 1920-12-01
Status Fusion avslutad
Anställda 112
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1170
Postnummer 72129
Postort Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra och uthyra, köpa och försälja fastigheter samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Favaro, Eva Christin >Gepertz, Jan Martin>Lindblom, Ulf Folke >Nordstrand, Anders Torgny >Söderberg, Per Axel Mikael >Widerstedt, Per ArneFirman tecknas av en av >Agestav, Ester Amanda Elisabeth >Korkman, Lars Nils Axel >Lanninge, Anna Emelii förening med >Nordstrand, Anders Torgny Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder