Bostadsaktiebolaget Mimer

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

021-397000
post@mimer.nu

Välkommen till Bostadsaktiebolaget Mimer!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra och uthyra, köpa och försälja fastigheter samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
Bostadsaktiebolaget Mimer är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Västerås, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om Bostadsaktiebolaget Mimer är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 32481
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 802,373 777,533 751,988
Rörelseresultat 152,308 152,819 275,242
Resultat efter finansnetto 56,669 56,562 172,647
Resultat före skatt 45,469 43,562 135,647
Årets resultat 32,481 40,177 107,647
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 10 0 0
Anläggningstillgångar 5,104,058 4,850,284 4,658,503
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 55,130 43,891 134,767
Summa 5,159,188 4,894,175 4,793,270
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 240,000 240,000 240,000
Bundet eget kapital 240,000 240,000 240,000
Eget kapital 1,325,865 1,295,666 1,258,798
Obeskattade reserver 161,200 150,000 137,000
Avsättningar 47,136 46,136 54,094
Långfristiga skulder 3,395,000 3,215,000 3,148,000
Kortfristiga skulder 229,987 187,373 195,378
Eget kapital och skulder 5,159,188 4,894,175 4,793,270
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 24.00% 23.40% 69.00%
Vinstmarginal 19.00% 19.70% 36.60%
Soliditet 28.10% 28.70% 28.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 114 112 105
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,520 1,378 1,348
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 19,810 19,349 18,677
Aktieutdelning 1,819 2,281 3,230
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
370324-XXXX Luttropp, Lars Fredrik Erik Lekmannarevisor sedan 2011-06-21
400114-XXXX Korkman, Lars Nils Axel Ledamot sedan 2011-02-08
400114-XXXX Korkman, Lars Nils Axel Ordförande sedan 2011-02-08
510922-XXXX Enelo Jansson, Silvana Anita Suppleant sedan 2011-02-08
511109-XXXX Björklund, Roland Carl-Gustaf Suppleant sedan 2007-02-13
560506-XXXX Söderberg, Per Axel Mikael Extern firmatecknare sedan 2013-09-16
580202-XXXX Nordstrand, Anders Torgny Extern verkställande direktör sedan 2013-09-16
590128-XXXX Lindblom, Ulf Folke Extern firmatecknare sedan 2001-08-15
610831-XXXX Lindell, Irene Britt-Inger Ledamot sedan 2011-02-08
611023-XXXX Löf, Mariana Elisabeth Lekmannarevisorssuppleant sedan 2011-06-21
630109-XXXX Bustos Teljebäck, Anny Ledamot sedan 2011-02-08
631125-XXXX Svensson, Sven Michael Ledamot sedan 2011-02-08
650404-XXXX Favaro, Eva Christin Extern firmatecknare sedan 2011-02-08
660820-XXXX Aspling Björksten, Kerstin Susanne Suppleant sedan 2011-02-08
681228-XXXX Ljung, Viveca Margaretha Extern firmatecknare sedan 2014-06-11
690610-XXXX Jansson, Anette Erika Extern firmatecknare sedan 2014-06-11
720607-XXXX Yildiz, Jakop Suppleant sedan 2013-11-12
720612-XXXX Rastin, Anders Extern firmatecknare sedan 2014-06-11
730324-XXXX Gepertz, Jan Martin Extern firmatecknare sedan 2011-06-21
731108-XXXX Tingström, Carl Johan Revisorssuppleant sedan 2011-06-21
740126-XXXX Agestav, Ester Amanda Elisabeth Ledamot sedan 2011-02-08
750209-XXXX Schallehn, Svanja Suppleant sedan 2013-06-24
830719-XXXX Dalmo, Anders Fredrik Ledamot sedan 2011-02-08
860228-XXXX Lanninge, Anna Emeli Ledamot sedan 2012-06-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2011-06-21
571022-XXXX Blom, Eva Mari Huvudansvarig revisor sedan 2011-06-21
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556019-3384
VD Nordstrand ,Anders
Registrerat 1920-12-01
Status Fusion avslutad
Anställda 114
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1987-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1170
Postnummer 72129
Postort Västerås
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra och uthyra, köpa och försälja fastigheter samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Gepertz, Jan Martin >Nordstrand, Anders Torgnyeller en av dem i förening med >Favaro, Eva Christin >Jansson, Anette Erika >Lindblom, Ulf Folke>Ljung, Viveca Margaretha >Rastin, Anders >Söderberg, Per Axel Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder