26:E Februari AB


Kontaktuppgifter

021-307030
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till 26:E Februari AB!

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av sängar med tillbehör,dynor och madrasser och därmed förenlig verksamhet.
26:E Februari AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Västerås, västmanland . Det du kan läsa på Listan.se om 26:E Februari AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -357
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 4,292 4,520 3,672
Rörelseresultat -431 253 1,387
Resultat efter finansnetto -457 232 1,371
Resultat före skatt -357 481 1,022
Årets resultat -357 346 747
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 215 0
Kortfristiga fordringar 250 130 0
Omsättningstillgångar 1,084 2,063 2,139
Summa 1,269 2,278 2,139
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 386 1,043 997
Obeskattade reserver 0 100 349
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 58 101 0
Kortfristiga skulder 825 1,034 793
Eget kapital och skulder 1,269 2,278 2,139
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 131.40% 199.50% 269.70%
Vinstmarginal -10.00% 5.60% 37.80%
Soliditet 30.40% 48.90% 58.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 10 10 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 634 690 611
Personalkostnader 4,178 3,864 2,068
Sociala kostnader 1,314 1,191 672
Aktieutdelning 0 300 300
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
610226-XXXX Brinkeborn, Ulf Thomas Ledamot sedan 2005-01-10
610226-XXXX Brinkeborn, Ulf Thomas Ordförande sedan 2005-01-10
620130-XXXX Brinkeborn, Jill Marianne Suppleant sedan 2005-01-10
630226-XXXX Svanberg, Björn Sören Ledamot sedan 2005-01-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540702-XXXX Vågemark, Inger Margareta Revisor sedan 2005-01-10