Ernst & Young Aktiebolag - Värnamo

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0370-656700

Välkommen till Ernst & Young Aktiebolag - Värnamo!

Bolaget skall driva revisionsbyrå samt därmed förenlig konsultverksamhet.
Ernst & Young Aktiebolag - Värnamo är registerat som aktivt privat aktiebolag i Värnamo, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ernst & Young Aktiebolag - Värnamo är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 331039
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 3,330,427 3,088,620 2,881,710
Rörelseresultat 459,105 448,344 500,731
Resultat efter finansnetto 455,579 450,218 501,051
Resultat före skatt 455,579 450,218 501,051
Årets resultat 331,039 326,555 363,016
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 191,390 163,075 160,545
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,205,107 1,116,953 1,212,058
Summa 1,396,497 1,280,027 1,372,603
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 4,680 4,680 4,680
Bundet eget kapital 4,680 4,680 4,680
Eget kapital 343,992 335,598 376,523
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 60,246 66,123 62,387
Långfristiga skulder 0 0 73,987
Kortfristiga skulder 992,259 878,306 859,706
Eget kapital och skulder 1,396,497 1,280,027 1,372,603
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 121.50% 127.20% 141.00%
Vinstmarginal 13.80% 14.50% 17.40%
Soliditet 24.60% 26.20% 27.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 2,203 2,048 1,884
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 3,844 4,770 3,811
Personalkostnader 1,716,679 1,599,506 1,466,330
Sociala kostnader 536,977 515,312 481,028
Aktieutdelning 338,200 329,836 370,750
Beviljad Checkkredit 100,000 100,000 100,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540227-XXXX Birgerson, Jan Åke Ledamot sedan 2014-02-27
550409-XXXX Strandh, Erik Peter Extern firmatecknare sedan 2010-10-18
560127-XXXX Persson, Stefan Anders Tage Ledamot sedan 2014-02-27
560127-XXXX Persson, Stefan Anders Tage Verkställande direktör sedan 2014-02-27
570422-XXXX Fagerstedt, Ulf Magnus Extern firmatecknare sedan 2003-10-31
581123-XXXX Mamelund, Erik Ledamot sedan 2014-02-27
581123-XXXX Mamelund, Erik Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-02-27
620824-XXXX Karlsson, Per Gunnar Reinhold Extern firmatecknare sedan 2010-01-11
621012-XXXX Asovic, Helene Marie Arbetstagarrepresentant sedan 2007-06-02
621012-XXXX Asovic, Helene Marie Suppleant sedan 2011-12-21
631113-XXXX Landén, Staffan Olle Edvin Extern firmatecknare sedan 2009-04-03
641130-XXXX Sennfors, Monica Elisabet Piroska Arbetstagarrepresentant sedan 2009-03-25
641130-XXXX Sennfors, Monica Elisabet Piroska Ledamot sedan 2011-12-21
650727-XXXX Siberg Wendin, Heléne Marie Ledamot sedan 2014-02-27
650727-XXXX Siberg Wendin, Heléne Marie Ordförande sedan 2014-02-27
731017-XXXX Hertz, Rolf Fredrik Andreas Arbetstagarrepresentant sedan 2011-02-14
731017-XXXX Hertz, Rolf Fredrik Andreas Ledamot sedan 2011-12-21
790217-XXXX Skallefell, Per Olof Martin Arbetstagarrepresentant sedan 2013-07-10
790217-XXXX Skallefell, Per Olof Martin Suppleant sedan 2013-07-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556068-8813 Crowe Horwath Osborne AB Revisor sedan 2010-10-18
690723-XXXX Gustavsson, Nils Thomas Huvudansvarig revisor sedan 2010-10-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440620-XXXX Öberg, Kerstin Arbetstagarrepresentant 2005-02-07 - 2009-03-25
440620-XXXX Öberg, Kerstin Ledamot 2005-02-07 - 2009-03-25
490628-XXXX Ganestam, Ingvar Nils-Gustaf Ledamot 2001-12-17 - 2008-12-02
490628-XXXX Ganestam, Ingvar Nils-Gustaf Ordförande 2002-11-27 - 2008-12-02
511107-XXXX Wiger, Anders Ingemar Extern vice verkställande direktör 2002-10-10 - 2010-10-18
520321-XXXX Hansson, Kjell Axel Erland Extern firmatecknare 2008-12-02 - 2009-04-03
520625-XXXX Lyth, Torsten Adolf Extern verkställande direktör 2002-11-27 - 2008-03-25
521222-XXXX Mouchard, Kerstin Anne-Marie Ledamot 2005-02-07 - 2008-12-02
540225-XXXX Träff, Lars Åke Gunnar Ledamot 2002-11-27 - 2014-02-27
540225-XXXX Träff, Lars Åke Gunnar Ordförande 2008-12-02 - 2014-02-27
540227-XXXX Birgerson, Jan Åke Extern verkställande direktör 2008-03-25 - 2014-02-27
540328-XXXX Elveros, Bo Åke Einar Ledamot 2005-02-07 - 2008-12-02
540520-XXXX Grann, Karin Margareta Ledamot 2008-01-07 - 2013-01-02
550409-XXXX Strandh, Erik Peter Ledamot 2007-02-03 - 2008-12-02
550412-XXXX Hultstrand, Karl Stefan Extern vice verkställande direktör 2007-06-13 - 2009-11-25
560127-XXXX Persson, Stefan Anders Tage Extern firmatecknare 2001-06-28 - 2008-12-02
560127-XXXX Persson, Stefan Anders Tage Extern firmatecknare 2013-01-02 - 2014-02-27
560127-XXXX Persson, Stefan Anders Tage Utlandsbosatt inom EES 2008-09-23 - 2008-12-02
560320-XXXX Steen, Lars Olov Extern firmatecknare 2002-04-26 - 2009-04-03
570307-XXXX Andersson, Åke Clarence Ingemar Ledamot 2008-12-02 - 2010-01-11
570617-XXXX Åström, John Erik Ledamot 2010-12-20 - 2014-02-27
580314-XXXX Gårdh, Sven-Arne Algot Ledamot 2008-01-07 - 2010-12-20
591002-XXXX Johansson, Clas -Åke Ledamot 2008-01-07 - 2008-12-02
620516-XXXX Lundgren, Jan Erik Ledamot 2008-12-02 - 2010-01-11
620824-XXXX Karlsson, Per Gunnar Reinhold Ledamot 2008-01-07 - 2010-01-11
621012-XXXX Asovic, Helene Marie Ledamot 2009-03-25 - 2011-12-21
621012-XXXX Asovic, Helene Marie Suppleant 2007-06-02 - 2009-03-25
630319-XXXX Langåker, Mats Stefan Extern firmatecknare 2007-02-03 - 2009-07-15
641130-XXXX Sennfors, Monica Elisabet Piroska Suppleant 2009-03-25 - 2011-12-21
650312-XXXX Herlogsson, Karin Helena Extern vice verkställande direktör 2010-10-18 - 2013-01-02
671222-XXXX Thaler, Karl Markus Arbetstagarrepresentant 2005-02-07 - 2010-05-25
671222-XXXX Thaler, Karl Markus Suppleant 2007-03-29 - 2010-05-25
680520-XXXX Sancho, Karin Maria Ledamot 2010-12-20 - 2014-02-27
690910-XXXX Corell, Inger Annika Marika Ledamot 2008-01-07 - 2010-07-12
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Ledamot 2013-01-02 - 2014-02-27
720729-XXXX Samuelsson, Sven Fredrik Arbetstagarrepresentant 2007-03-29 - 2008-07-30
720729-XXXX Samuelsson, Sven Fredrik Ledamot 2007-03-29 - 2008-07-30
731017-XXXX Hertz, Rolf Fredrik Andreas Suppleant 2011-02-14 - 2011-12-21
740909-XXXX Neivelt Ericsson, Terese Evelina Fresia Arbetstagarrepresentant 2010-05-25 - 2011-01-27
740909-XXXX Neivelt Ericsson, Terese Evelina Fresia Suppleant 2010-05-25 - 2011-01-27
760304-XXXX Gullmarstrand, Anna Beata Arbetstagarrepresentant 2008-07-30 - 2011-12-21
760304-XXXX Gullmarstrand, Anna Beata Ledamot 2008-07-30 - 2011-12-21
810505-XXXX Bengtsson, Ulf Daniel Arbetstagarrepresentant 2011-12-21 - 2013-06-03
810505-XXXX Bengtsson, Ulf Daniel Suppleant 2011-12-21 - 2013-06-03
Tidigare Tillsynsbefattningar
441201-XXXX Lindén, Birgitta Vibeke Huvudansvarig revisor 2005-02-07 - 2008-12-02
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2010-12-09 - 2010-10-18
556068-8813 Osborne Revision AB Revisor 2005-02-07 - 2010-12-09
690723-XXXX Gustavsson, Nils Thomas Huvudansvarig revisor 2008-12-02 - 2010-12-09
741114-XXXX Molested, Jens Fredrik Huvudansvarig revisor 2010-12-09 - 2010-10-18
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556053-5873
VD Persson ,
Registrerat 1949-10-26
Status Aktivt
Anställda 2203
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 447
Postnummer 33124
Postort Värnamo
KARTA
Karta till Ernst & Young Aktiebolag - Värnamo
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
69202 Revisionsbyråer
69201 Redovisnings- och bokföringsbyråer
69203 Skatterådgivningsbyråer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall driva revisionsbyrå samt därmed förenlig konsultverksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna Firman tecknas var för sig av>Fagerstedt, Ulf Magnus >Karlsson, Per Gunnar Reinhold >Landén, Staffan Olle Edvin >Strandh, Erik Peter