Twilfit Vällingby

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-875700

Välkommen till Twilfit Vällingby!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj-handel inom damkonfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Twilfit Vällingby är registerat som aktivt privat aktiebolag i Vällingby, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Twilfit Vällingby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -6826
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 323,565 311,275 309,118
Rörelseresultat -4,053 -26,779 -12,609
Resultat efter finansnetto -6,826 -30,191 -14,822
Resultat före skatt -6,826 -30,191 -14,822
Årets resultat -6,826 -30,191 -14,822
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 54,169 67,070 64,735
Anläggningstillgångar 26,259 30,183 25,409
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 70,966 92,036 88,556
Summa 97,224 122,218 113,965
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 168 168 129
Bundet eget kapital 168 168 129
Eget kapital 8,918 15,744 21,460
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 24,183 10,600 16,950
Kortfristiga skulder 64,123 95,874 75,555
Eget kapital och skulder 97,224 122,218 113,965
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 110.70% 96.00% 117.20%
Vinstmarginal -1.30% -8.60% -4.10%
Soliditet 9.20% 12.90% 18.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 160 168 160
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,842 900 633
Personalkostnader 88,497 91,994 85,127
Sociala kostnader 22,344 23,261 21,540
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 28,000 28,000 28,000
Varav utnyttjad 4,523 24,620 16,695

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490611-XXXX Nilsson, Tommy Kurt Georg Ledamot sedan 2008-11-12
540723-XXXX Lundahl, Jan Bertil Ledamot sedan 2006-05-26
540723-XXXX Lundahl, Jan Bertil Ordförande sedan 2006-05-26
540731-XXXX Stegrell, Jan Ingvar Ledamot sedan 2011-09-23
570114-XXXX Lundén, Majt Ann-Charlotte Ledamot sedan 2007-06-14
641128-XXXX Ramel, Hans Fredrik Troil Ledamot sedan 2005-09-19
680913-XXXX Wiklund, Emma Sofia Kristina Ledamot sedan 2014-05-28
711209-XXXX Laurell, Sara Maria Ledamot sedan 2009-11-05
711209-XXXX Laurell, Sara Maria Verkställande direktör sedan 2009-11-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
680912-XXXX Burholm, Ulf Peter Revisor sedan 2005-09-19
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556645-9763
VD Laurell ,Sara
Registrerat 2003-06-24
Status Aktivt
Anställda 160
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2005-09-15
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Pajalagatan 49 CENTRUMHUSET
Postnummer 16265
Postort Vällingby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47713 Damklädesaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj-handel inom damkonfektion samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder