Twilfit Vällingby

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-875700

Välkommen till Twilfit Vällingby!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj-handel inom damkonfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Twilfit Vällingby är registerat som aktivt privat aktiebolag i Vällingby, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Twilfit Vällingby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -30191
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 311,275 309,118 307,681
Rörelseresultat -26,779 -12,609 -1,945
Resultat efter finansnetto -30,191 -14,822 -3,741
Resultat före skatt -30,191 -14,822 -3,741
Årets resultat -30,191 -14,822 -3,741
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 67,070 64,735 56,954
Anläggningstillgångar 30,183 25,409 30,102
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 92,036 88,556 94,736
Summa 122,218 113,965 124,837
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 168 129 129
Bundet eget kapital 168 129 129
Eget kapital 15,744 21,460 36,282
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 10,600 16,950 15,150
Kortfristiga skulder 95,874 75,555 73,406
Eget kapital och skulder 122,218 113,965 124,837
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 96.00% 117.20% 129.10%
Vinstmarginal -8.60% -4.10% -0.60%
Soliditet 12.90% 18.80% 29.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 168 160 148
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 900 633 772
Personalkostnader 91,994 85,127 82,451
Sociala kostnader 23,261 21,540 21,627
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 28,000 28,000 28,050
Varav utnyttjad 24,620 16,695 11,759

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490611-XXXX Nilsson, Tommy Kurt Georg Ledamot sedan 2008-11-12
540723-XXXX Lundahl, Jan Bertil Ledamot sedan 2006-05-26
540723-XXXX Lundahl, Jan Bertil Ordförande sedan 2006-05-26
540731-XXXX Stegrell, Jan Ingvar Ledamot sedan 2011-09-23
570114-XXXX Lundén, Majt Ann-Charlotte Ledamot sedan 2007-06-14
580617-XXXX Jarring, Elsa Kristina Ledamot sedan 2008-05-08
641128-XXXX Ramel, Hans Fredrik Troil Ledamot sedan 2005-09-19
711209-XXXX Laurell, Sara Maria Ledamot sedan 2009-11-05
711209-XXXX Laurell, Sara Maria Verkställande direktör sedan 2009-11-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
680912-XXXX Burholm, Ulf Peter Revisor sedan 2005-09-19
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460708-XXXX Wilton, Hans Peter Ledamot 2005-09-19 - 2008-05-08
591125-XXXX Schultz, Lars Gunnar Ledamot 2005-09-19 - 2009-11-05
591125-XXXX Schultz, Lars Gunnar Verkställande direktör 2007-08-24 - 2009-11-05
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556645-9763
VD Laurell ,Sara
Registrerat 2003-06-24
Status Aktivt
Anställda 168
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Pajalagatan 49 CENTRUMHUSET
Postnummer 16265
Postort Vällingby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47713 Damklädesaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj-handel inom damkonfektion samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder