Bilia Vinsta - Vällingby


Kontaktuppgifter

08-6200550
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Bilia Vinsta - Vällingby!

-Bolagets verksamhet skall direkt eller genom dotterbolag bedriva handel och distribution avseende transportmedel -Sälja till produkterna hörande reservdelar,tillbehör, tilläggtjänster och drivmedel, bedriva tillhörande service och verkstadsrörelse, samt, driva med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.
Bilia Vinsta - Vällingby är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Vällingby, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Bilia Vinsta - Vällingby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2666
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9,438,502 10,641,115 9,728,417
Rörelseresultat 221,397 320,503 349,585
Resultat efter finansnetto 210,501 298,467 335,229
Resultat före skatt 231,378 325,363 349,392
Årets resultat 2,666 239,323 255,805
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 916,160 1,028,757 941,258
Anläggningstillgångar 561,522 599,471 682,088
Kortfristiga fordringar 28,998 47,182 12,499
Omsättningstillgångar 1,427,697 1,611,087 1,662,231
Summa 1,989,219 2,210,558 2,344,319
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 485,252 482,105 482,104
Obeskattade reserver 109,440 130,317 157,214
Avsättningar 413,923 406,730 369,263
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 980,604 1,191,406 1,335,738
Eget kapital och skulder 1,989,219 2,210,558 2,344,319
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 145.60% 135.20% 124.40%
Vinstmarginal 2.30% 3.00% 3.60%
Soliditet 28.40% 26.10% 25.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1,772 1,842 1,788
Löner Styrelse/VD 173 587 898
Varav Bonus/tantiem 2,098 2,684 2,590
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 282,399 331,203 309,771
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510802-XXXX Welin, Rolf Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 2010-09-29
510802-XXXX Welin, Rolf Lennart Ledamot sedan 2010-09-29
551109-XXXX Eriksson, Mats Arne Extern firmatecknare sedan 2007-02-09
551219-XXXX Blomqvist, Jan Gunnar Ledamot sedan 2009-12-15
570817-XXXX Olsson, Stefan Jan-Erik Arbetstagarrepresentant sedan 2002-07-02
570817-XXXX Olsson, Stefan Jan-Erik Suppleant sedan 2002-07-02
590802-XXXX Möller, Hans Jörgen Ledamot sedan 2006-11-06
610121-XXXX Jonsson, Roger Arbetstagarrepresentant sedan 2008-10-31
610121-XXXX Jonsson, Roger Ledamot sedan 2008-10-31
610301-XXXX Avander, Per Anders Ledamot sedan 2008-10-31
610301-XXXX Avander, Per Anders Ordförande sedan 2012-06-01
620412-XXXX Gustavsson, Rolf Stefan Extern firmatecknare sedan 2012-06-01
621102-XXXX Hummel, Jan Stefan Extern firmatecknare sedan 2013-06-05
630101-XXXX Larsson, Lars Anders Extern firmatecknare sedan 2012-11-22
630621-XXXX Gustafsson, Erik Tomas Extern firmatecknare sedan 2005-10-05
660817-XXXX Nordström, Stefan Gerhard Ledamot sedan 2011-04-19
660817-XXXX Nordström, Stefan Gerhard Verkställande direktör sedan 2012-06-01
661004-XXXX Padjen, Stojan Extern firmatecknare sedan 2013-06-05
670216-XXXX Olsson, Paul Jimmy Roger Arbetstagarrepresentant sedan 2002-01-21
670216-XXXX Olsson, Paul Jimmy Roger Ledamot sedan 2007-04-17
670619-XXXX Karlsson, Bo Mats Extern firmatecknare sedan 2012-11-22
690323-XXXX Bloom, Robert Extern firmatecknare sedan 2011-07-29
710721-XXXX Nilsson, Håkan Mathias Extern firmatecknare sedan 2012-06-14
710727-XXXX Daun, Karl Fred Andreas Arbetstagarrepresentant sedan 2012-06-01
710727-XXXX Daun, Karl Fred Andreas Suppleant sedan 2012-06-01
720301-XXXX Hebnes, Frode Ledamot sedan 2011-07-29
720301-XXXX Hebnes, Frode Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-07-29
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2010-09-29
600305-XXXX Malm, Jan Olof Huvudansvarig revisor sedan 2014-01-15
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470801-XXXX Johansson, Thomas Allan Extern firmatecknare 2000-03-13 - 2009-10-07
471005-XXXX Malmberg, Kent Gunnar Roland Extern firmatecknare 2000-03-13 - 2011-07-29
480809-XXXX Andersson, Rune Tommy Ledamot 1995-10-04 - 2008-10-31
480809-XXXX Andersson, Rune Tommy Verkställande direktör 2001-01-05 - 2008-10-31
490328-XXXX Pettersson, Jan Lars Christer Ledamot 2004-01-23 - 2012-06-01
490328-XXXX Pettersson, Jan Lars Christer Ordförande 2004-01-23 - 2012-06-01
490729-XXXX Arp, Lars Christian Jochum Extern firmatecknare 2004-01-23 - 2009-02-25
490904-XXXX Frank, Anders Evert Arbetstagarrepresentant 2007-04-17 - 2012-06-01
490904-XXXX Frank, Anders Evert Suppleant 2007-04-17 - 2012-06-01
491022-XXXX Johansson, Karl Sören Extern firmatecknare 2008-02-06 - 2012-11-22
510330-XXXX Karlborg, Sven Åke Bertil Arbetstagarrepresentant 2000-10-13 - 2008-10-31
510330-XXXX Karlborg, Sven Åke Bertil Ledamot 2000-10-13 - 2008-10-31
531101-XXXX Hultström, Carl Göran Extern firmatecknare 2007-02-09 - 2008-10-31
550720-XXXX Kullberg, Torsten Gunnar Ingemar Extern firmatecknare 2005-10-05 - 2012-06-01
591028-XXXX Bergström, Rolf Conny Extern firmatecknare 2009-10-07 - 2013-06-05
610301-XXXX Avander, Per Anders Extern firmatecknare 2001-09-17 - 2008-10-31
610301-XXXX Avander, Per Anders Verkställande direktör 2008-10-31 - 2012-06-01
660817-XXXX Nordström, Stefan Gerhard Extern firmatecknare 2002-01-21 - 2011-04-19
680327-XXXX Johansson, Fredrik Anders Ingvar Extern firmatecknare 2009-02-25 - 2012-11-22
710329-XXXX Kangas, Vesa Petri Extern firmatecknare 2008-02-06 - 2013-06-05
710722-XXXX Högberg, Carl Henrik Emanuel Extern firmatecknare 2008-10-31 - 2013-06-05
720301-XXXX Hebnes, Frode Ledamot 2009-12-15 - 2011-04-19
720301-XXXX Hebnes, Frode Utlandsbosatt inom EES 2009-12-15 - 2011-04-19
760708-XXXX Brodersen, Michael Ledamot 2011-04-19 - 2014-02-19
760708-XXXX Brodersen, Michael Utlandsbosatt inom EES 2011-04-19 - 2014-02-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
480213-XXXX Bertén, Lars Göran Gustaf Revisor 2003-10-31 - 2010-09-29
681007-XXXX Olsson, Tomas Peter Huvudansvarig revisor 2012-09-14 - 2014-01-15
740309-XXXX Härsjö, Linda Maria Huvudansvarig revisor 2010-09-29 - 2012-09-14