Bilia Vinsta - Vällingby

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-6200550

Välkommen till Bilia Vinsta - Vällingby!

-Bolagets verksamhet skall direkt eller genom dotterbolag bedriva handel och distribution avseende transportmedel -Sälja till produkterna hörande reservdelar,tillbehör, tilläggtjänster och drivmedel, bedriva tillhörande service och verkstadsrörelse, samt, driva med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.
Bilia Vinsta - Vällingby är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Vällingby, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Bilia Vinsta - Vällingby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2666
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9,438,502 10,641,115 9,728,417
Rörelseresultat 221,397 320,503 349,585
Resultat efter finansnetto 210,501 298,467 335,229
Resultat före skatt 231,378 325,363 349,392
Årets resultat 2,666 239,323 255,805
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 916,160 1,028,757 941,258
Anläggningstillgångar 561,522 599,471 682,088
Kortfristiga fordringar 28,998 47,182 12,499
Omsättningstillgångar 1,427,697 1,611,087 1,662,231
Summa 1,989,219 2,210,558 2,344,319
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 485,252 482,105 482,104
Obeskattade reserver 109,440 130,317 157,214
Avsättningar 413,923 406,730 369,263
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 980,604 1,191,406 1,335,738
Eget kapital och skulder 1,989,219 2,210,558 2,344,319
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 145.60% 135.20% 124.40%
Vinstmarginal 2.30% 3.00% 3.60%
Soliditet 28.40% 26.10% 25.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1,772 1,842 1,788
Löner Styrelse/VD 173 587 898
Varav Bonus/tantiem 2,098 2,684 2,590
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 282,399 331,203 309,771
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510802-XXXX Welin, Rolf Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 2010-09-29
510802-XXXX Welin, Rolf Lennart Ledamot sedan 2010-09-29
551109-XXXX Eriksson, Mats Arne Extern firmatecknare sedan 2007-02-09
551219-XXXX Blomqvist, Jan Gunnar Ledamot sedan 2009-12-15
570817-XXXX Olsson, Stefan Jan-Erik Arbetstagarrepresentant sedan 2002-07-02
570817-XXXX Olsson, Stefan Jan-Erik Suppleant sedan 2002-07-02
590802-XXXX Möller, Hans Jörgen Ledamot sedan 2006-11-06
610121-XXXX Jonsson, Roger Arbetstagarrepresentant sedan 2008-10-31
610121-XXXX Jonsson, Roger Ledamot sedan 2008-10-31
610301-XXXX Avander, Per Anders Ledamot sedan 2008-10-31
610301-XXXX Avander, Per Anders Ordförande sedan 2012-06-01
620412-XXXX Gustavsson, Rolf Stefan Extern firmatecknare sedan 2012-06-01
621102-XXXX Hummel, Jan Stefan Extern firmatecknare sedan 2013-06-05
630101-XXXX Larsson, Lars Anders Extern firmatecknare sedan 2012-11-22
630621-XXXX Gustafsson, Erik Tomas Extern firmatecknare sedan 2005-10-05
660817-XXXX Nordström, Stefan Gerhard Ledamot sedan 2011-04-19
660817-XXXX Nordström, Stefan Gerhard Verkställande direktör sedan 2012-06-01
661004-XXXX Padjen, Stojan Extern firmatecknare sedan 2013-06-05
670216-XXXX Olsson, Paul Jimmy Roger Arbetstagarrepresentant sedan 2002-01-21
670216-XXXX Olsson, Paul Jimmy Roger Ledamot sedan 2007-04-17
670619-XXXX Karlsson, Bo Mats Extern firmatecknare sedan 2012-11-22
690323-XXXX Bloom, Robert Extern firmatecknare sedan 2011-07-29
710721-XXXX Nilsson, Håkan Mathias Extern firmatecknare sedan 2012-06-14
710727-XXXX Daun, Karl Fred Andreas Arbetstagarrepresentant sedan 2012-06-01
710727-XXXX Daun, Karl Fred Andreas Suppleant sedan 2012-06-01
720301-XXXX Hebnes, Frode Ledamot sedan 2011-07-29
720301-XXXX Hebnes, Frode Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-07-29
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2010-09-29
600305-XXXX Malm, Jan Olof Huvudansvarig revisor sedan 2014-01-15
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470801-XXXX Johansson, Thomas Allan Extern firmatecknare 2000-03-13 - 2009-10-07
471005-XXXX Malmberg, Kent Gunnar Roland Extern firmatecknare 2000-03-13 - 2011-07-29
480809-XXXX Andersson, Rune Tommy Ledamot 1995-10-04 - 2008-10-31
480809-XXXX Andersson, Rune Tommy Verkställande direktör 2001-01-05 - 2008-10-31
490328-XXXX Pettersson, Jan Lars Christer Ledamot 2004-01-23 - 2012-06-01
490328-XXXX Pettersson, Jan Lars Christer Ordförande 2004-01-23 - 2012-06-01
490729-XXXX Arp, Lars Christian Jochum Extern firmatecknare 2004-01-23 - 2009-02-25
490904-XXXX Frank, Anders Evert Arbetstagarrepresentant 2007-04-17 - 2012-06-01
490904-XXXX Frank, Anders Evert Suppleant 2007-04-17 - 2012-06-01
491022-XXXX Johansson, Karl Sören Extern firmatecknare 2008-02-06 - 2012-11-22
510330-XXXX Karlborg, Sven Åke Bertil Arbetstagarrepresentant 2000-10-13 - 2008-10-31
510330-XXXX Karlborg, Sven Åke Bertil Ledamot 2000-10-13 - 2008-10-31
531101-XXXX Hultström, Carl Göran Extern firmatecknare 2007-02-09 - 2008-10-31
550720-XXXX Kullberg, Torsten Gunnar Ingemar Extern firmatecknare 2005-10-05 - 2012-06-01
591028-XXXX Bergström, Rolf Conny Extern firmatecknare 2009-10-07 - 2013-06-05
610301-XXXX Avander, Per Anders Extern firmatecknare 2001-09-17 - 2008-10-31
610301-XXXX Avander, Per Anders Verkställande direktör 2008-10-31 - 2012-06-01
660817-XXXX Nordström, Stefan Gerhard Extern firmatecknare 2002-01-21 - 2011-04-19
680327-XXXX Johansson, Fredrik Anders Ingvar Extern firmatecknare 2009-02-25 - 2012-11-22
710329-XXXX Kangas, Vesa Petri Extern firmatecknare 2008-02-06 - 2013-06-05
710722-XXXX Högberg, Carl Henrik Emanuel Extern firmatecknare 2008-10-31 - 2013-06-05
720301-XXXX Hebnes, Frode Ledamot 2009-12-15 - 2011-04-19
720301-XXXX Hebnes, Frode Utlandsbosatt inom EES 2009-12-15 - 2011-04-19
760708-XXXX Brodersen, Michael Ledamot 2011-04-19 - 2014-02-19
760708-XXXX Brodersen, Michael Utlandsbosatt inom EES 2011-04-19 - 2014-02-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
480213-XXXX Bertén, Lars Göran Gustaf Revisor 2003-10-31 - 2010-09-29
681007-XXXX Olsson, Tomas Peter Huvudansvarig revisor 2012-09-14 - 2014-01-15
740309-XXXX Härsjö, Linda Maria Huvudansvarig revisor 2010-09-29 - 2012-09-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556063-1086
VD Nordström ,Stefan
Registrerat 1956-05-30
Status Fusion avslutad
Anställda 1772
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Krossgatan 37
Postnummer 16250
Postort Vällingby
KARTA
Karta till Bilia Vinsta - Vällingby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
45110 Handel med personbilar och lätta motorfordon
45201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade
45320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
47300 Bensinstationer
77110 Personbilsuthyrare
VERKSAMHETSBESKRIVNING
-Bolagets verksamhet skall direkt eller genom dotterbolag bedriva handel och distribution avseende transportmedel -Sälja till produkterna hörande reservdelar,tillbehör, tilläggtjänster och drivmedel, bedriva tillhörande service och verkstadsrörelse, samt, driva med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Avander, Per Anders >Bloom, Robert>Eriksson, Mats Arne >Gustafsson, Erik Tomas >Gustavsson, Rolf Stefan >Hummel, Jan Stefan>Karlsson, Bo Mats >Larsson, Lars Anders >Möller, Hans Jörgen >Nilsson, Håkan Mathias>Nordström, Stefan Gerhard >Padjen, Stojan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder