Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

018-469070

Välkommen till Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala!

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie-och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala är registerat som aktivt bostadsrättsförening i Uppsala, uppsala . Det du kan läsa på Listan.se om Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400418-XXXX Olsson, Kjell Tommy Ledamot sedan 2006-06-18
430324-XXXX Lundgren, Inger Barbro Margareta Ledamot sedan 2008-06-18
460616-XXXX Larnemark, Anders Birger Ledamot sedan 2009-11-04
470809-XXXX Fredriksson, Roland Nils Emil Ledamot sedan 2002-09-29
510423-XXXX Höök, Alf Göte Ledamot sedan 2002-09-29
520625-XXXX Palm, Lars Gösta Revisorssuppleant sedan 2012-07-31
630216-XXXX Grahn, Bernt Michael Ledamot sedan 2012-07-31
720630-XXXX Nilsson, Petra Amsale Suppleant sedan 2012-08-30
770220-XXXX Hussein, Kabir Queb Suppleant sedan 2014-07-02
901125-XXXX Rydén, Karl Vilhelm Suppleant sedan 2014-07-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
490417-XXXX Råman, Jan-Olov Revisor sedan 2012-07-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 716422-2064
Registrerat 1987-06-05
Status Aktivt
Typ av firma Bostadsrättsförening
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kullerstensvägen 3
Postnummer 75260
Postort Uppsala
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68204 Bostadsrättsföreningar
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie-och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Fredriksson, Roland Nils Emil >Grahn, Bernt Michael>Höök, Alf Göte >Larnemark, Anders Birger