Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala


Kontaktuppgifter

018-469070
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala!

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie-och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala är registerat som aktivt bostadsrättsförening i Uppsala, uppsala . Det du kan läsa på Listan.se om Hsb Bostadsrättsförening 80 Stenhällen i Uppsala är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400418-XXXX Olsson, Kjell Tommy Ledamot sedan 2006-06-18
430324-XXXX Lundgren, Inger Barbro Margareta Ledamot sedan 2008-06-18
460616-XXXX Larnemark, Anders Birger Ledamot sedan 2009-11-04
470809-XXXX Fredriksson, Roland Nils Emil Ledamot sedan 2002-09-29
510423-XXXX Höök, Alf Göte Ledamot sedan 2002-09-29
520625-XXXX Palm, Lars Gösta Revisorssuppleant sedan 2012-07-31
570523-XXXX Grahn, Ewa Christine Ledamot sedan 2012-07-31
630216-XXXX Grahn, Bernt Michael Ledamot sedan 2012-07-31
690323-XXXX Johansson, Annelie Maria Suppleant sedan 2012-07-31
720630-XXXX Nilsson, Petra Amsale Suppleant sedan 2012-08-30
721014-XXXX Olsson, Carl- Fredrik Bengt Ledamot sedan 2009-11-04
Nuvarande Tillsynsbefattningar
490417-XXXX Råman, Jan-Olov Revisor sedan 2012-07-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
361211-XXXX Kuhl, Hanna Konrada Ledamot 2004-01-25 - 2008-06-18
361211-XXXX Kuhl, Hanna Konrada Ledamot 2009-11-04 - 2012-07-31
361211-XXXX Kuhl, Hanna Konrada Suppleant 2008-06-18 - 2009-11-04
430324-XXXX Lundgren, Inger Barbro Margareta Suppleant 2007-09-19 - 2008-06-18
520408-XXXX Holmström, Jan Olof Ledamot 2006-06-18 - 2009-11-04
540402-XXXX Lind, Nils Mats Ledamot 2006-06-18 - 2009-11-04
580104-XXXX Aranki, Shadia Firyal Suppleant 2004-01-25 - 2008-06-18
580220-XXXX Myrberg, Rosie Monika Suppleant 2002-09-29 - 2012-08-30
631018-XXXX Jansson, Nils Arne Ledamot 2009-11-04 - 2012-07-31
631214-XXXX Sedvall Jansson, Ingrid Susanne Suppleant 2008-06-18 - 2009-11-04
650719-XXXX Eriksson, Karin Elisabet Ledamot 2008-06-18 - 2009-11-04
710326-XXXX Lindeberg, Åsa Margareta Ledamot 2006-06-18 - 2009-11-04
850308-XXXX Hansen, Anne Louise Suppleant 2010-10-12 - 2012-08-30