Epayment Service Europe AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Epayment Service Europe AB!

Bolaget skall uppbära och administrera betalningar och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Epayment Service Europe AB är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Uppsala, uppsala . Det du kan läsa på Listan.se om Epayment Service Europe AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -59
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 57
Rörelseresultat -95 -181 -431
Resultat efter finansnetto -80 -157 -419
Resultat före skatt -80 -157 -419
Årets resultat -59 -113 -309
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 14,443 8,029 5,081
Summa 14,443 8,029 5,081
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 693 693 548
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 13,750 7,336 4,533
Eget kapital och skulder 14,443 8,029 5,081
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 105.00% 109.40% 112.10%
Vinstmarginal -109.20% -109.00% -756.10%
Soliditet 4.80% 8.60% 10.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
580703-XXXX Grandin, Georg Thomas Suppleant sedan 2007-03-05
621203-XXXX Brandt, Carl Fredrik Anders Peter Ledamot sedan 2007-03-05
621203-XXXX Brandt, Carl Fredrik Anders Peter Verkställande direktör sedan 2007-03-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2010-10-26
600117-XXXX Ohlsson, Björn Sture Bernhard Huvudansvarig revisor sedan 2010-10-26
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
631010-XXXX Nilsson, Hans Olof Åke Extern firmatecknare 2007-03-05 - 2010-10-26
Tidigare Tillsynsbefattningar
550504-XXXX Jönsson, Hans Per Erik Revisor 2003-10-31 - 2010-10-26
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556483-9586
VD Brandt ,Fredrik
Registrerat 1994-03-04
Status Fusion avslutad
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2013-02-26
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Box 23027
Postnummer 75023
Postort Uppsala
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
69201 Redovisnings- och bokföringsbyråer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall uppbära och administrera betalningar och bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten