Epayment Service Europe AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Epayment Service Europe AB!

Bolaget skall uppbära och administrera betalningar och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Epayment Service Europe AB är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Uppsala, uppsala . Det du kan läsa på Listan.se om Epayment Service Europe AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 30
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4,817 0 0
Rörelseresultat 33 -95 -181
Resultat efter finansnetto 38 -80 -157
Resultat före skatt 38 -80 -157
Årets resultat 30 -59 -113
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 9,557 14,443 8,029
Summa 9,557 14,443 8,029
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 693 693 693
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 8,864 13,750 7,336
Eget kapital och skulder 9,557 14,443 8,029
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 107.80% 105.00% 109.40%
Vinstmarginal 0.70% -109.20% -109.00%
Soliditet 7.30% 4.80% 8.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
580703-XXXX Grandin, Georg Thomas Suppleant sedan 2007-03-05
621203-XXXX Brandt, Carl Fredrik Anders Peter Ledamot sedan 2007-03-05
621203-XXXX Brandt, Carl Fredrik Anders Peter Verkställande direktör sedan 2007-03-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2010-10-26
600117-XXXX Ohlsson, Björn Sture Bernhard Huvudansvarig revisor sedan 2010-10-26
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556483-9586
VD Brandt ,Fredrik
Registrerat 1994-03-04
Status Fusion avslutad
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2013-02-26
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Box 23027
Postnummer 75023
Postort Uppsala
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
69201 Redovisnings- och bokföringsbyråer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall uppbära och administrera betalningar och bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten