Boländerna Uppsala


Kontaktuppgifter

018-151601
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Boländerna Uppsala!

Bolaget ska bedriva bad-och friskvårdsanläggningar, uthyrning-leasing av solarier, motionsutrustning och annan utrustning inom friskvårdssektorn, café-och restaurangrörelse äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.
Boländerna Uppsala är registerat som aktivt privat aktiebolag i Uppsala, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Boländerna Uppsala är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 6528
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 381,033 345,806 301,778
Rörelseresultat 59,000 53,006 26,229
Resultat efter finansnetto 35,063 55,202 16,556
Resultat före skatt 22,169 40,202 15,156
Årets resultat 6,528 26,378 5,640
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 7,081 5,680 2,328
Anläggningstillgångar 227,906 149,807 161,923
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 100,704 66,770 55,112
Summa 328,610 216,577 217,035
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 345 6,222 6,899
Obeskattade reserver 77,197 64,303 49,303
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,195 0 0
Kortfristiga skulder 248,873 146,052 160,833
Eget kapital och skulder 328,610 216,577 217,035
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 40.50% 45.70% 34.30%
Vinstmarginal 13.90% 15.00% 8.50%
Soliditet 17.40% 24.30% 19.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 337 279 317
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 125,509 89,153 88,977
Sociala kostnader 28,709 24,127 24,656
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600402-XXXX Cederholm, Hans Eric Ledamot sedan 1994-11-09
650507-XXXX Carlson, Anders Åke Ledamot sedan 2009-11-24
650507-XXXX Carlson, Anders Åke Ordförande sedan 2009-11-24
740710-XXXX Vadenbring, Nils Gustav Ledamot sedan 2013-05-21
781028-XXXX Ragvald, Oskar Ledamot sedan 2012-09-06
781028-XXXX Ragvald, Oskar Verkställande direktör sedan 2012-09-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2012-09-06
730913-XXXX Johansson, Lars Mattias Huvudansvarig revisor sedan 2012-09-06
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600402-XXXX Cederholm, Hans Eric Verkställande direktör 2007-12-17 - 2012-09-06
641123-XXXX Jarness, Pål Ledamot 2009-11-24 - 2012-09-06
721221-XXXX Möller, Peter Olof Ledamot 2007-12-17 - 2009-11-24
721221-XXXX Möller, Peter Olof Ordförande 2007-12-17 - 2009-11-24
760320-XXXX Skjaevestad, Ragnhild Ledamot 2007-12-17 - 2009-11-24
760320-XXXX Skjaevestad, Ragnhild Utlandsbosatt inom EES 2007-12-17 - 2009-11-24
Tidigare Tillsynsbefattningar
480915-XXXX Eklöf, Bengt Olof Revisor 2005-01-24 - 2010-08-28
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2010-08-28 - 2012-09-06
610509-XXXX Trast Vinqvist, Sven Anders Huvudansvarig revisor 2010-08-28 - 2012-09-06