Aktiebolaget Väsbyhem

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Aktiebolaget Väsbyhem!

Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings-och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.
Aktiebolaget Väsbyhem är registerat som aktivt privat aktiebolag i Upplands Väsby, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Aktiebolaget Väsbyhem är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 19740
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 363,316 352,551 373,307
Rörelseresultat 40,111 -61,061 8,479
Resultat efter finansnetto 16,248 61,937 33,216
Resultat före skatt 16,248 66,737 40,216
Årets resultat 19,740 69,136 10,040
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,351,346 2,784,051 2,872,902
Kortfristiga fordringar 20,182 1,928 100,630
Omsättningstillgångar 70,296 239,463 305,331
Summa 2,421,642 3,023,514 3,178,233
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 130,000 130,000 130,000
Bundet eget kapital 130,000 130,000 130,000
Eget kapital 825,767 812,889 1,015,622
Obeskattade reserver 0 0 4,800
Avsättningar 10,311 13,486 22,351
Långfristiga skulder 1,487,625 1,540,383 1,444,833
Kortfristiga skulder 97,939 656,756 690,627
Eget kapital och skulder 2,421,642 3,023,514 3,178,233
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 71.80% 36.50% 44.20%
Vinstmarginal 11.00% -16.30% 1.70%
Soliditet 34.10% 26.90% 32.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 64 78 90
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,162 1,537 1,781
Personalkostnader 51,835 62,634 61,489
Sociala kostnader 21,311 27,069 22,044
Aktieutdelning 1,745 1,462 2,070
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
341019-XXXX Ahl, Lars Reidar Lekmannarevisor sedan 2007-07-11
361222-XXXX Deutgen, Sten Folke Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-07-11
431031-XXXX Olsen, Nils Lennart Ledamot sedan 2007-01-29
460513-XXXX Bergqvist, Anita Birgitta Lekmannarevisorssuppleant sedan 2003-11-01
460915-XXXX Hjalmarsson, Kent Åke Ledamot sedan 2007-01-29
460915-XXXX Hjalmarsson, Kent Åke Ordförande sedan 2007-01-29
510430-XXXX Blücher, Ulla Kristina Suppleant sedan 2011-04-14
530322-XXXX Johansson, Susanne Margita Extern firmatecknare sedan 2002-04-26
530510-XXXX Ayoub, Magda Suppleant sedan 2011-04-14
530601-XXXX Curku, Bülent Ledamot sedan 2012-07-18
540405-XXXX Karlsson, Bengt Ivar Ledamot sedan 2011-04-14
590302-XXXX Edwinson, Naemi Anna-Lena Lekmannarevisor sedan 2007-07-11
641216-XXXX Thidell, Pär Johan Martin Ledamot sedan 2003-03-20
660126-XXXX Vesterberg, Karl Tomas Extern firmatecknare sedan 2014-06-25
670930-XXXX Eriksson, Bror Nils Suppleant sedan 2011-04-14
720309-XXXX Toivonen, Eva Ulrica Revisorssuppleant sedan 2013-07-22
721011-XXXX Henriksson Bysell, Claes Joakim Extern firmatecknare sedan 2014-06-25
740302-XXXX Brogård, Jan Ludwig Ledamot sedan 2000-04-25
741104-XXXX Barlov Lindqvist, Amra Extern verkställande direktör sedan 2013-05-23
761028-XXXX Larsson, Åsa Iréne Suppleant sedan 2012-07-18
770630-XXXX Råvik, Mattias Lars Ledamot sedan 2011-04-14
781101-XXXX Sabah, Fadi Kamel Suppleant sedan 2014-06-25
801019-XXXX Rande, Lars Erik Gudmund Suppleant sedan 2012-04-11
810509-XXXX Öberg, Fredrik Tommy Suppleant sedan 2011-04-14
840310-XXXX Höök, Oscar Daniel Extern firmatecknare sedan 2014-06-25
861029-XXXX Rud, Jenny Erika Ethel Extern firmatecknare sedan 2014-06-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660212-XXXX Wallén, Lars Olof Revisor sedan 2004-08-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556476-7233
VD Lindqvist ,Amra
Registrerat 1993-12-03
Status Aktivt
Anställda 64
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1995-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 125
Postnummer 19422
Postort Upplands Väsby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings-och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Barlov Lindqvist, Amra >Hjalmarsson, Kent Åke>Råvik, Mattias Lars >Thidell, Pär Johan Martin Firman tecknas av en av >Henriksson Bysell, Claes Joakim>Höök, Oscar Daniel >Johansson, Susanne Margita >Rud, Jenny Erika Ethel >Vesterberg, Karl Tomasi förening med >Barlov Lindqvist, Amra Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder