Aktiebolaget Väsbyhem

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Aktiebolaget Väsbyhem!

Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings-och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.
Aktiebolaget Väsbyhem är registerat som aktivt privat aktiebolag i Upplands Väsby, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Aktiebolaget Väsbyhem är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 69136
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 352,551 373,307 386,288
Rörelseresultat -61,061 8,479 -307,761
Resultat efter finansnetto 61,937 33,216 -27,519
Resultat före skatt 66,737 40,216 -26,369
Årets resultat 69,136 10,040 2,525
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,784,051 2,872,902 2,527,640
Kortfristiga fordringar 1,928 100,630 0
Omsättningstillgångar 239,463 305,331 339,297
Summa 3,023,514 3,178,233 2,866,937
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 130,000 130,000 130,000
Bundet eget kapital 130,000 130,000 130,000
Eget kapital 812,889 1,015,622 1,013,563
Obeskattade reserver 0 4,800 11,800
Avsättningar 13,486 22,351 474
Långfristiga skulder 1,540,383 1,444,833 1,319,267
Kortfristiga skulder 656,756 690,627 521,833
Eget kapital och skulder 3,023,514 3,178,233 2,866,937
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 36.50% 44.20% 65.00%
Vinstmarginal -16.30% 1.70% -79.70%
Soliditet 26.90% 32.10% 35.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 78 90 95
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,537 1,781 2,292
Personalkostnader 62,634 61,489 58,928
Sociala kostnader 27,069 22,044 19,232
Aktieutdelning 1,462 2,070 2,181
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
341019-XXXX Ahl, Lars Reidar Lekmannarevisor sedan 2007-07-11
361222-XXXX Deutgen, Sten Folke Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-07-11
431031-XXXX Olsen, Nils Lennart Ledamot sedan 2007-01-29
460513-XXXX Bergqvist, Anita Birgitta Lekmannarevisorssuppleant sedan 2003-11-01
460915-XXXX Hjalmarsson, Kent Åke Ledamot sedan 2007-01-29
460915-XXXX Hjalmarsson, Kent Åke Ordförande sedan 2007-01-29
510430-XXXX Blücher, Ulla Kristina Suppleant sedan 2011-04-14
530322-XXXX Johansson, Susanne Margita Extern firmatecknare sedan 2002-04-26
530510-XXXX Ayoub, Magda Suppleant sedan 2011-04-14
530601-XXXX Curku, Bülent Ledamot sedan 2012-07-18
540405-XXXX Karlsson, Bengt Ivar Ledamot sedan 2011-04-14
590302-XXXX Edwinson, Naemi Anna-Lena Lekmannarevisor sedan 2007-07-11
641216-XXXX Thidell, Pär Johan Martin Ledamot sedan 2003-03-20
670526-XXXX Hedberg, Jan Sören Extern firmatecknare sedan 1998-01-16
670930-XXXX Eriksson, Bror Nils Suppleant sedan 2011-04-14
720309-XXXX Toivonen, Eva Ulrica Revisorssuppleant sedan 2013-07-22
720325-XXXX Johansson, Linus Patrik Extern firmatecknare sedan 2011-05-10
740302-XXXX Brogård, Jan Ludwig Ledamot sedan 2000-04-25
741104-XXXX Barlov Lindqvist, Amra Extern verkställande direktör sedan 2013-05-23
761028-XXXX Larsson, Åsa Iréne Suppleant sedan 2012-07-18
770630-XXXX Råvik, Mattias Lars Ledamot sedan 2011-04-14
801019-XXXX Rande, Lars Erik Gudmund Suppleant sedan 2012-04-11
810509-XXXX Öberg, Fredrik Tommy Suppleant sedan 2011-04-14
870213-XXXX Honkanen, Linda Carolina Madelen Suppleant sedan 2011-04-14
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660212-XXXX Wallén, Lars Olof Revisor sedan 2004-08-11
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
311106-XXXX Kedvall, Karl Arne Lennart Suppleant 2007-01-29 - 2011-04-14
410930-XXXX Birgersson, Bengt Owe Suppleant 2010-05-27 - 2012-04-11
450331-XXXX Barklund, Karl Åke Ledamot 2007-01-29 - 2011-04-14
480214-XXXX Sandström, Birgit Marianne Extern vice verkställande direktör 2004-10-20 - 2011-05-10
500713-XXXX Dohnhammar, Ulf Uno Extern verkställande direktör 2004-08-18 - 2013-05-23
510626-XXXX Derger, Sven Christer Ledamot 2007-01-29 - 2011-04-14
530601-XXXX Curku, Bülent Suppleant 2007-01-29 - 2012-07-18
530804-XXXX Biverman Lundberg, Kerstin Marita Extern firmatecknare 1998-01-16 - 2009-02-17
540705-XXXX Stjernström, Alf Kenneth Revisorssuppleant 2005-05-24 - 2013-07-22
550628-XXXX Riddarström, Sven Arne Extern firmatecknare 2004-12-07 - 2008-07-02
561228-XXXX Mäkitalo, Juha Tapani Suppleant 2007-01-29 - 2011-04-14
640325-XXXX Leach, Mari Charlotte Valborg Ledamot 2005-02-28 - 2012-07-18
651228-XXXX Mirsaidi, Farzin Extern firmatecknare 2009-01-14 - 2011-05-10
670223-XXXX Roth, Per Åke Suppleant 2007-01-29 - 2011-04-14
771114-XXXX Frick, Anna Camilla Suppleant 2004-08-11 - 2010-05-27
800409-XXXX Flemmer, Per Andreas Sebastian Suppleant 2007-01-29 - 2011-04-14
820818-XXXX Flink, Eva Elvi Kristina Suppleant 2007-01-29 - 2011-04-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556476-7233
VD Lindqvist ,Amra
Registrerat 1993-12-03
Status Aktivt
Anställda 78
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-05-03
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 125
Postnummer 19422
Postort Upplands Väsby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings-och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Barlov Lindqvist, Amra >Hjalmarsson, Kent Åke>Johansson, Linus Patrik >Råvik, Mattias Lars >Thidell, Pär Johan Martin Firman tecknas av en av>Hedberg, Jan Sören >Johansson, Susanne Margita i förening med >Barlov Lindqvist, AmraDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder