Östra Vårdcentralen - Upplands Väsby


Kontaktuppgifter

08-58733116
info.ahlklo@ptj.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Östra Vårdcentralen - Upplands Väsby!

Bolaget skall bedriva tandvård, hälso-och sjukvård, ekonomisk förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Östra Vårdcentralen - Upplands Väsby är registerat som aktivt privat aktiebolag i Upplands Väsby, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Östra Vårdcentralen - Upplands Väsby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 438822
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 7,752,597 7,559,629 7,363,302
Rörelseresultat 515,828 602,766 725,696
Resultat efter finansnetto 664,922 754,991 822,380
Resultat före skatt 603,922 839,991 947,780
Årets resultat 438,822 613,304 688,416
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 82,588 82,879 85,703
Anläggningstillgångar 1,854,774 1,708,111 1,730,189
Kortfristiga fordringar 2,722,190 2,698,946 2,999,870
Omsättningstillgångar 4,033,096 4,205,329 4,177,987
Summa 5,887,870 5,913,440 5,908,176
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 650,000 650,000 550,000
Bundet eget kapital 650,000 650,000 550,000
Eget kapital 2,913,715 3,128,408 3,168,653
Obeskattade reserver 552,600 491,600 576,600
Avsättningar 1,524,274 1,480,411 1,365,633
Långfristiga skulder 0 350 0
Kortfristiga skulder 897,281 812,671 797,290
Eget kapital och skulder 5,887,870 5,913,440 5,908,176
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 449.50% 517.50% 524.00%
Vinstmarginal 6.50% 7.80% 9.70%
Soliditet 56.40% 58.90% 60.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 7,554 7,629 7,678
Löner Styrelse/VD 580 759 990
Varav Bonus/tantiem 7,415 7,648 7,222
Personalkostnader 4,548,369 4,305,481 4,077,418
Sociala kostnader 1,715,188 1,554,093 1,590,370
Aktieutdelning 650,000 650,000 650,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490702-XXXX Bengtsson, Gulli Ann-Mari Arbetstagarrepresentant sedan 2009-06-04
490702-XXXX Bengtsson, Gulli Ann-Mari Ledamot sedan 2009-06-04
500207-XXXX Winberg, Per Richard Ledamot sedan 2007-05-18
500609-XXXX Kronstam, Karin Agneta Ledamot sedan 2009-06-04
510518-XXXX Strand, Stig Erik Ledamot sedan 2013-05-17
541219-XXXX Persson, Björn Erland Extern firmatecknare sedan 2010-09-22
550408-XXXX Lindh, Anders Claes-Göran Ledamot sedan 2009-06-04
560429-XXXX Stenberg, Ingrid Anna-Karin Extern firmatecknare sedan 2011-06-17
570213-XXXX Wållgren, Barbro Charlotta Arbetstagarrepresentant sedan 2010-05-07
570213-XXXX Wållgren, Barbro Charlotta Suppleant sedan 2010-05-07
570405-XXXX Dahllöf, Charlotte Ulrica Arbetstagarrepresentant sedan 2013-05-17
570405-XXXX Dahllöf, Charlotte Ulrica Ledamot sedan 2013-05-17
580327-XXXX Lemne, Carola Elisabet Extern verkställande direktör sedan 2013-05-13
580531-XXXX Jonsson, Carl Åke Anders Ledamot sedan 1999-08-23
580531-XXXX Jonsson, Carl Åke Anders Ordförande sedan 2003-06-02
600414-XXXX Grahn, Per Jonas Revisorssuppleant sedan 2008-05-19
600714-XXXX Wibäck, Carin Irma Elisabeth Ledamot sedan 2006-05-19
620315-XXXX Englund, Olov Urban Ledamot sedan 2013-05-13
721206-XXXX Johansson, Susanne Ulrika Arbetstagarrepresentant sedan 2013-11-22
721206-XXXX Johansson, Susanne Ulrika Suppleant sedan 2014-03-04
770327-XXXX Holmer Stråle, Dan Tobias Revisorssuppleant sedan 2008-05-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2008-05-19
660220-XXXX Ericsson, Lena Catarina Huvudansvarig revisor sedan 2008-05-19
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400420-XXXX Sjöström, Olof Carl Ledamot 1997-05-23 - 2009-06-04
420409-XXXX Bergheden, Christer Karl Evald Ledamot 2002-05-23 - 2009-06-04
451024-XXXX Blanck, Sven Göran Bror Arbetstagarrepresentant 2002-10-18 - 2010-05-07
451024-XXXX Blanck, Sven Göran Bror Suppleant 2002-10-18 - 2010-05-07
471227-XXXX Lizak, Davorko Arbetstagarrepresentant 2010-02-10 - 2013-11-22
471227-XXXX Lizak, Davorko Suppleant 2010-02-10 - 2013-11-22
480807-XXXX Rosén, Carl Björn Ledamot 2003-06-02 - 2008-05-19
480807-XXXX Rosén, Carl Björn Verkställande direktör 2003-06-02 - 2008-03-27
501005-XXXX Ström, Anders Ingmar Eskil Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 - 2010-05-07
501005-XXXX Ström, Anders Ingmar Eskil Ledamot 2003-11-01 - 2010-05-07
520629-XXXX Käll, Anna Helena Ledamot 2002-05-23 - 2008-05-19
540523-XXXX Steiner, Eugen Ledamot 2006-05-19 - 2013-05-13
550523-XXXX Lindgren, Per Christer Verner Extern firmatecknare 2007-02-12 - 2010-09-22
580327-XXXX Lemne, Carola Elisabet Extern verkställande direktör 2008-03-27 - 2008-05-19
580327-XXXX Lemne, Carola Elisabet Ledamot 2008-05-19 - 2013-05-13
580327-XXXX Lemne, Carola Elisabet Verkställande direktör 2008-05-19 - 2013-05-13
600429-XXXX Ljunggren, Björn Pontus Ledamot 2008-05-19 - 2013-05-13
601009-XXXX Cedergren Olsson, Matz Urban Arbetstagarrepresentant 2010-05-07 - 2013-05-17
601009-XXXX Cedergren Olsson, Matz Urban Ledamot 2010-05-07 - 2013-05-17
620528-XXXX Jakobsson, Eva Birgitta Extern firmatecknare 2010-09-22 - 2011-06-17
640424-XXXX Fredmer, Sven Magnus Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-05-19
650612-XXXX Bodin, Lars Peter Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-05-19
721206-XXXX Johansson, Susanne Ulrika Ledamot 2013-11-22 - 2014-03-04
Tidigare Tillsynsbefattningar
490702-XXXX Andreasson, Håkan Johan Tegner Revisor 2003-11-01 - 2008-05-19
520625-XXXX Lyth, Torsten Adolf Revisor 2003-11-01 - 2008-05-19
591127-XXXX Björk, Bodil Gunhild Margareta Revisor 2008-05-19 - 2014-02-10