Vapencentrum Ögren & Co AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

090-776371

Välkommen till Vapencentrum Ögren & Co AB!

Bolaget skall bedriva handel med vapen, ammunition och fritidsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Vapencentrum Ögren & Co AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Umeå, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Vapencentrum Ögren & Co AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 114
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 7,941 9,107 9,403
Rörelseresultat 288 537 487
Resultat efter finansnetto 80 382 344
Resultat före skatt 162 407 424
Årets resultat 114 294 304
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 7,160 6,281 6,808
Anläggningstillgångar 70 78 91
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 7,452 6,368 6,953
Summa 7,522 6,446 7,045
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,647 2,668 2,502
Obeskattade reserver 518 599 623
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,563 1,411 1,741
Kortfristiga skulder 2,794 1,768 2,178
Eget kapital och skulder 7,522 6,446 7,045
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 266.70% 360.20% 319.20%
Vinstmarginal 3.60% 5.90% 5.20%
Soliditet 40.60% 48.10% 41.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 350 200
Personalkostnader 1,087 1,300 1,062
Sociala kostnader 376 391 369
Aktieutdelning 150 135 128
Beviljad Checkkredit 1,500 1,500 1,500
Varav utnyttjad 1,452 1,133 1,297

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560122-XXXX Öhgren, Lars John William Ledamot sedan 2003-11-01
570224-XXXX Eriksson, Kerstin Ingegärd Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
541113-XXXX Andersson, Mats Torgny Revisor sedan 2014-03-29
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556466-6104
Registrerat 1993-04-22
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tegsvägen 4 C
Postnummer 90433
Postort Umeå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47789 Butiker med övrigt specialsortiment
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med vapen, ammunition och fritidsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten