Solidar Direct AB


Kontaktuppgifter

090-180102

Address


  Umeå
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Solidar Direct AB!

Aktiebolaget ska bedriva telemarketing med därmed förenlig verksamhet, i bolagets verksamhet ingår även handel med värdepapper och andra kapitalplaceringsinstrument i kapitalplaceringssyfte.
Solidar Direct AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Umeå, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Solidar Direct AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1 0
Resultat efter finansnetto 1 0
Resultat före skatt 1 0
Årets resultat 1 0
Balansräkning 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 51 50
Summa 51 50
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50
Bundet eget kapital 50 50
Eget kapital 51 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 0 0
Eget kapital och skulder 51 50
NYCKELTAL 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 0.00% 0.00%
Vinstmarginal 0.00% 0.00%
Soliditet 100.00% 100.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0
Personalkostnader 0 0
Sociala kostnader 0 0
Aktieutdelning 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0
Varav utnyttjad 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480309-XXXX Johansson, Jens Erik Roland Ledamot sedan 2011-02-25
561106-XXXX Langels, Rey Stefan Ledamot sedan 2013-01-03
561106-XXXX Langels, Rey Stefan Ordförande sedan 2013-01-03
620506-XXXX Helle, Peter Mikael Suppleant sedan 2011-08-16
680930-XXXX Nordström, Karl Åke Johannes Extern verkställande direktör sedan 2014-03-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556356-9382 Grant Thornton Sweden AB Revisor sedan 2011-02-25
620703-XXXX Nilsson, Nils Thomas Huvudansvarig revisor sedan 2011-02-25
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480309-XXXX Johansson, Jens Erik Roland Ordförande 2011-02-25 - 2011-08-16
561121-XXXX Ström, Per Lennart Extern verkställande direktör 2011-02-25 - 2011-08-16
620717-XXXX Velander, Eva Cristina Didi Ledamot 2011-02-25 - 2011-08-16
631208-XXXX Larsson, Lars Anders Ledamot 2010-10-01 - 2011-02-25
670508-XXXX Lovén, Jan Anders Fredrik Suppleant 2010-10-01 - 2011-02-25
731031-XXXX Thorsell, Anders Klas Ledamot 2011-02-25 - 2011-08-16
740514-XXXX Dahlin, Jan Totte Suppleant 2010-10-01 - 2011-02-25
Tidigare Tillsynsbefattningar
610406-XXXX Larsson, Carl Olov Mikael Revisor 2010-10-01 - 2011-02-25