Solidar Direct AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

090-180102

Address


Umeå
saknas

Välkommen till Solidar Direct AB!

Aktiebolaget ska bedriva telemarketing med därmed förenlig verksamhet, i bolagets verksamhet ingår även handel med värdepapper och andra kapitalplaceringsinstrument i kapitalplaceringssyfte.
Solidar Direct AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Umeå, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Solidar Direct AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8,296 0 0
Rörelseresultat -11,806 -1 0
Resultat efter finansnetto -11,800 1 0
Resultat före skatt -11,800 1 0
Årets resultat 2 1 0
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 5,345 51 50
Summa 5,879 51 50
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50
Bundet eget kapital 50 50 50
Eget kapital 53 51 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 5,826 0 0
Eget kapital och skulder 5,879 51 50
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 91.70% 0.00% 0.00%
Vinstmarginal -142.30% 0.00% 0.00%
Soliditet 0.90% 100.00% 100.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 4 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 3,593 0 0
Sociala kostnader 738 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
480309-XXXX Johansson, Jens Erik Roland Ledamot sedan 2011-02-25
561106-XXXX Langels, Rey Stefan Ledamot sedan 2013-01-03
561106-XXXX Langels, Rey Stefan Ordförande sedan 2013-01-03
620506-XXXX Helle, Peter Mikael Suppleant sedan 2011-08-16
680930-XXXX Nordström, Karl Åke Johannes Extern verkställande direktör sedan 2014-03-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556356-9382 Grant Thornton Sweden AB Revisor sedan 2011-02-25
620703-XXXX Nilsson, Nils Thomas Huvudansvarig revisor sedan 2011-02-25
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556820-3953
VD Nordström ,Johannes
Registrerat 2010-10-01
Status Aktivt
Anställda 4
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2013-11-21
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 3194
Postnummer 90304
Postort Umeå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
82200 Telefonserviceföretag (callcenterföretag)
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva telemarketing med därmed förenlig verksamhet, i bolagets verksamhet ingår även handel med värdepapper och andra kapitalplaceringsinstrument i kapitalplaceringssyfte.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder