Old Star Sport i Umeå AB - Team Sportia


Kontaktuppgifter

090-717970
umea@teamsportia.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Old Star Sport i Umeå AB - Team Sportia!

Team Sportia
Våra butiker nns över hela Sverige med starkast förankring på medelstora orter men vi nns också i såväl stora som mindre städer. Varje butik jobbar även aktivt med sina lokala idrottsklubbar.

Sortimentet är fundamentet i vår verksamhet och det är när sortimentet möter marknaden som framgången avgörs. Därför förankrar vi alltid sortimentsarbetet i verkligheten.

Vi grundar vårt sortiment på sportutrustning av alla de slag där vi alltid har det senaste på marknaden men självklart har vi det senaste i konfektionsväg också!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 468
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 41,749 40,779 39,992
Rörelseresultat 1,566 718 993
Resultat efter finansnetto 1,035 238 973
Resultat före skatt 720 156 977
Årets resultat 468 87 726
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 10,116 9,786 10,536
Anläggningstillgångar 12,132 11,869 174
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 10,920 10,727 11,518
Summa 23,053 22,595 11,692
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300
Bundet eget kapital 300 300 300
Eget kapital 4,060 3,592 3,631
Obeskattade reserver 400 85 3
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 9,360 9,579 0
Kortfristiga skulder 9,233 9,339 8,059
Eget kapital och skulder 23,053 22,595 11,692
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 118.30% 114.90% 142.90%
Vinstmarginal 3.70% 1.70% 2.50%
Soliditet 19.00% 16.20% 31.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 21 21 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 615
Personalkostnader 8,822 8,125 7,918
Sociala kostnader 2,136 1,927 1,929
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 4,000 4,000 4,000
Varav utnyttjad 3,000 1,882 1,621

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
661102-XXXX Gillewård, Per Olof Robert Ledamot sedan 2001-08-15
661102-XXXX Gillewård, Per Olof Robert Ordförande sedan 2003-11-01
670314-XXXX Nilsson, Karl Jörgen Mikael Ledamot sedan 2001-08-15
681117-XXXX Nilsson, Camilla Heléne Suppleant sedan 2003-11-01
730627-XXXX Johansson, Lars Henrik Revisorssuppleant sedan 2008-02-11
Nuvarande Tillsynsbefattningar
620703-XXXX Nilsson, Nils Thomas Revisor sedan 2003-11-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
640524-XXXX Ekeståhl, Lars Gösta Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-02-11