Old Star Sport i Umeå AB - Team Sportia

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Old Star Sport i Umeå AB - Team Sportia!

Team Sportia
Våra butiker nns över hela Sverige med starkast förankring på medelstora orter men vi nns också i såväl stora som mindre städer. Varje butik jobbar även aktivt med sina lokala idrottsklubbar.

Sortimentet är fundamentet i vår verksamhet och det är när sortimentet möter marknaden som framgången avgörs. Därför förankrar vi alltid sortimentsarbetet i verkligheten.

Vi grundar vårt sortiment på sportutrustning av alla de slag där vi alltid har det senaste på marknaden men självklart har vi det senaste i konfektionsväg också!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 468
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 41,749 40,779 39,992
Rörelseresultat 1,566 718 993
Resultat efter finansnetto 1,035 238 973
Resultat före skatt 720 156 977
Årets resultat 468 87 726
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 10,116 9,786 10,536
Anläggningstillgångar 12,132 11,869 174
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 10,920 10,727 11,518
Summa 23,053 22,595 11,692
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300
Bundet eget kapital 300 300 300
Eget kapital 4,060 3,592 3,631
Obeskattade reserver 400 85 3
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 9,360 9,579 0
Kortfristiga skulder 9,233 9,339 8,059
Eget kapital och skulder 23,053 22,595 11,692
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 118.30% 114.90% 142.90%
Vinstmarginal 3.70% 1.70% 2.50%
Soliditet 19.00% 16.20% 31.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 21 21 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 615
Personalkostnader 8,822 8,125 7,918
Sociala kostnader 2,136 1,927 1,929
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 4,000 4,000 4,000
Varav utnyttjad 3,000 1,882 1,621

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
661102-XXXX Gillewård, Per Olof Robert Ledamot sedan 2001-08-15
661102-XXXX Gillewård, Per Olof Robert Ordförande sedan 2003-11-01
670314-XXXX Nilsson, Karl Jörgen Mikael Ledamot sedan 2001-08-15
681117-XXXX Nilsson, Camilla Heléne Suppleant sedan 2003-11-01
730627-XXXX Johansson, Lars Henrik Revisorssuppleant sedan 2008-02-11
Nuvarande Tillsynsbefattningar
620703-XXXX Nilsson, Nils Thomas Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556610-1563
Registrerat 2001-04-17
Status Fusion avslutad
Anställda 21
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2001-09-24
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Bruksvägen 6
Postnummer 90621
Postort Umeå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47641 Sportaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva butikshandel av fritidsartiklar, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Gillewård, Per Olof Robert >Nilsson, Karl Jörgen Mikael