Rulles Elcenter AB


Kontaktuppgifter

0321-41423
RULLES.ELCENTER@swipnet.se
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Rulles Elcenter Aktiebolag!

Elkedjan
Vi är idag över 150 butiker och 1400 anställda elektriker i samverkan - alltid nära dig. I våra butiker får du ta del av vår kunskap tillsammans med marknadens bästa produkter inom vitvaror, hem-el och belysning. Välkända varumärken som borgar för högsta kvalitet inom teknik, funktion och design. Inom installation ligger vi i framkant när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Läs mer på vår hemsida!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1175
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 32,264 31,415 30,978
Rörelseresultat 1,879 2,627 1,449
Resultat efter finansnetto 1,987 2,671 1,459
Resultat före skatt 1,622 2,031 1,174
Årets resultat 1,175 1,479 846
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,909 3,087 3,475
Anläggningstillgångar 145 267 224
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 14,072 12,825 13,164
Summa 14,217 13,092 13,388
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 6,708 5,534 4,554
Obeskattade reserver 2,758 2,393 1,754
Avsättningar 1,183 693 206
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3,568 4,472 6,874
Eget kapital och skulder 14,217 13,092 13,388
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 394.40% 286.80% 191.50%
Vinstmarginal 5.80% 8.30% 4.70%
Soliditet 61.50% 55.40% 43.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 7 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,370 1,900 1,762
Personalkostnader 4,479 3,655 3,332
Sociala kostnader 1,389 1,117 963
Aktieutdelning 450 0 500
Beviljad Checkkredit 0 0 750
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540831-XXXX Johansson, Ann-Christin Ledamot sedan 1994-10-25
540831-XXXX Johansson, Ann-Christin Ordförande sedan 2003-10-31
650531-XXXX Karlsson, Maria Elisabet Ledamot sedan 1994-10-25
650531-XXXX Blomberg, Lena Karina Ledamot sedan 1994-10-25
710525-XXXX Olofsson, Alf Patrik Ledamot sedan 2006-02-02
790211-XXXX Johansson, Richard Wilhelm Ledamot sedan 2006-02-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
571020-XXXX Johansson, Berndt Mikael Revisor sedan 2003-10-31