Rulles Elcenter AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Rulles Elcenter Aktiebolag!

Elkedjan
Vi är idag över 150 butiker och 1400 anställda elektriker i samverkan - alltid nära dig. I våra butiker får du ta del av vår kunskap tillsammans med marknadens bästa produkter inom vitvaror, hem-el och belysning. Välkända varumärken som borgar för högsta kvalitet inom teknik, funktion och design. Inom installation ligger vi i framkant när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Läs mer på vår hemsida!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 931
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 29,897 32,264 31,415
Rörelseresultat 1,184 1,879 2,627
Resultat efter finansnetto 1,335 1,987 2,671
Resultat före skatt 1,222 1,622 2,031
Årets resultat 931 1,175 1,479
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,864 2,909 3,087
Anläggningstillgångar 2,175 145 267
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 13,311 14,072 12,825
Summa 15,486 14,217 13,092
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 7,189 6,708 5,534
Obeskattade reserver 2,871 2,758 2,393
Avsättningar 1,627 1,183 693
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3,799 3,568 4,472
Eget kapital och skulder 15,486 14,217 13,092
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 350.40% 394.40% 286.80%
Vinstmarginal 4.00% 5.80% 8.30%
Soliditet 60.90% 61.50% 55.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 8 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,259 2,370 1,900
Personalkostnader 4,621 4,479 3,655
Sociala kostnader 1,394 1,389 1,117
Aktieutdelning 0 450 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540831-XXXX Johansson, Ann-Christin Ledamot sedan 1994-10-25
540831-XXXX Johansson, Ann-Christin Ordförande sedan 2003-10-31
650531-XXXX Karlsson, Maria Elisabet Ledamot sedan 1994-10-25
650531-XXXX Blomberg, Lena Karina Ledamot sedan 1994-10-25
710525-XXXX Olofsson, Alf Patrik Ledamot sedan 2006-02-02
790211-XXXX Johansson, Richard Wilhelm Ledamot sedan 2006-02-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
571020-XXXX Johansson, Berndt Mikael Revisor sedan 2003-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556249-0242
Registrerat 1984-10-31
Status Aktivt
Anställda 8
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1985-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Storgatan 8
Postnummer 52330
Postort Ulricehamn
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47540 Butiker för vitvaror och andra elektriska hushållsmaskiner och -apparater
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra elreparationer och elinstallationer samt försäljning av hushållsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna