Rulles Elcenter AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Rulles Elcenter Aktiebolag!

Elkedjan
Vi är idag över 150 butiker och 1400 anställda elektriker i samverkan - alltid nära dig. I våra butiker får du ta del av vår kunskap tillsammans med marknadens bästa produkter inom vitvaror, hem-el och belysning. Välkända varumärken som borgar för högsta kvalitet inom teknik, funktion och design. Inom installation ligger vi i framkant när det gäller kvalitet, miljö och säkerhet. Läs mer på vår hemsida!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1175
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 32,264 31,415 30,978
Rörelseresultat 1,879 2,627 1,449
Resultat efter finansnetto 1,987 2,671 1,459
Resultat före skatt 1,622 2,031 1,174
Årets resultat 1,175 1,479 846
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,909 3,087 3,475
Anläggningstillgångar 145 267 224
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 14,072 12,825 13,164
Summa 14,217 13,092 13,388
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 6,708 5,534 4,554
Obeskattade reserver 2,758 2,393 1,754
Avsättningar 1,183 693 206
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3,568 4,472 6,874
Eget kapital och skulder 14,217 13,092 13,388
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 394.40% 286.80% 191.50%
Vinstmarginal 5.80% 8.30% 4.70%
Soliditet 61.50% 55.40% 43.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 7 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,370 1,900 1,762
Personalkostnader 4,479 3,655 3,332
Sociala kostnader 1,389 1,117 963
Aktieutdelning 450 0 500
Beviljad Checkkredit 0 0 750
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540831-XXXX Johansson, Ann-Christin Ledamot sedan 1994-10-25
540831-XXXX Johansson, Ann-Christin Ordförande sedan 2003-10-31
650531-XXXX Karlsson, Maria Elisabet Ledamot sedan 1994-10-25
650531-XXXX Blomberg, Lena Karina Ledamot sedan 1994-10-25
710525-XXXX Olofsson, Alf Patrik Ledamot sedan 2006-02-02
790211-XXXX Johansson, Richard Wilhelm Ledamot sedan 2006-02-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
571020-XXXX Johansson, Berndt Mikael Revisor sedan 2003-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556249-0242
Registrerat 1984-10-31
Status Aktivt
Anställda 7
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Storgatan 8
Postnummer 52330
Postort Ulricehamn
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47540 Butiker för vitvaror och andra elektriska hushållsmaskiner och -apparater
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra elreparationer och elinstallationer samt försäljning av hushållsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna