Huveröds Hund & Kattmat AB


Kontaktuppgifter

0303-776066
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Huveröds Hund & Kattmat Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva försäljning av foder och tillbehör till djur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Huveröds Hund & Kattmat Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ucklum, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Huveröds Hund & Kattmat Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1478
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 21,688 22,458 23,015
Rörelseresultat -765 -583 -453
Resultat efter finansnetto -1,069 -842 -214
Resultat före skatt -2,002 -842 -214
Årets resultat -1,478 -842 -214
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 3,707 3,897 4,475
Anläggningstillgångar 186 299 292
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,397 5,130 5,570
Summa 4,583 5,430 5,862
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -2,190 -713 129
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,828 2,502 2,191
Kortfristiga skulder 3,945 3,641 3,542
Eget kapital och skulder 4,583 5,430 5,862
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 111.50% 140.90% 157.30%
Vinstmarginal -3.50% -2.60% -1.90%
Soliditet -47.80% -13.10% 2.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 14 13 13
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 95 32 0
Personalkostnader 4,742 4,361 4,823
Sociala kostnader 1,100 964 1,354
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,500 2,500 2,500
Varav utnyttjad 2,115 1,961 2,040

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
491222-XXXX Andersson, Ingela Berta Margareta Ledamot sedan 2003-10-31
500227-XXXX Andersson, Zandy Arne Suppleant sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
460901-XXXX Tjörnvik, Britt-Marie Linnéa Revisor sedan 2003-10-31