Huveröds Hund & Kattmat AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0303-776066

Välkommen till Huveröds Hund & Kattmat Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva försäljning av foder och tillbehör till djur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Huveröds Hund & Kattmat Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ucklum, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Huveröds Hund & Kattmat Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1478
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 21,688 22,458 23,015
Rörelseresultat -765 -583 -453
Resultat efter finansnetto -1,069 -842 -214
Resultat före skatt -2,002 -842 -214
Årets resultat -1,478 -842 -214
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 3,707 3,897 4,475
Anläggningstillgångar 186 299 292
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,397 5,130 5,570
Summa 4,583 5,430 5,862
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -2,190 -713 129
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,828 2,502 2,191
Kortfristiga skulder 3,945 3,641 3,542
Eget kapital och skulder 4,583 5,430 5,862
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 111.50% 140.90% 157.30%
Vinstmarginal -3.50% -2.60% -1.90%
Soliditet -47.80% -13.10% 2.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 14 13 13
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 95 32 0
Personalkostnader 4,742 4,361 4,823
Sociala kostnader 1,100 964 1,354
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,500 2,500 2,500
Varav utnyttjad 2,115 1,961 2,040

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
491222-XXXX Andersson, Ingela Berta Margareta Ledamot sedan 2003-10-31
500227-XXXX Andersson, Zandy Arne Suppleant sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
630830-XXXX Lindgren, Sibylla Susanne Revisor sedan 2014-06-17
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556436-6986
Registrerat 1991-11-08
Status Aktivt
Anställda 14
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1995-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Presstorp 104
Postnummer 44494
Postort Ucklum
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47762 Zooaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning av foder och tillbehör till djur ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten