Tullinge Brädgård

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Tullinge Brädgård!

Föremål för bolagets verksamhet är försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Tullinge Brädgård är registerat som aktivt privat aktiebolag i Tullinge, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Tullinge Brädgård är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 100
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 169,341 150,816 115,461
Rörelseresultat -2,049 2,216 5,545
Resultat efter finansnetto -3,175 1,319 5,321
Resultat före skatt 290 2,572 4,062
Årets resultat 100 1,801 2,922
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 18,979 20,975 10,522
Anläggningstillgångar 14,217 16,191 4,856
Kortfristiga fordringar 0 107 107
Omsättningstillgångar 43,889 43,149 40,922
Summa 58,106 59,339 45,777
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 9,010 9,410 8,109
Obeskattade reserver 738 4,203 5,456
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 4,055 8,651 13,657
Kortfristiga skulder 44,303 37,075 18,556
Eget kapital och skulder 58,106 59,339 45,777
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 99.10% 116.40% 220.50%
Vinstmarginal -1.20% 1.50% 4.80%
Soliditet 16.50% 21.10% 26.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 56 43 32
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,687 2,006 1,887
Personalkostnader 26,199 21,423 15,940
Sociala kostnader 7,056 5,526 4,231
Aktieutdelning 0 500 500
Beviljad Checkkredit 13,000 10,000 5,000
Varav utnyttjad 10,348 8,248 1,087

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460507-XXXX Fredriksson, Lars Bertil Ledamot sedan 2012-03-08
460507-XXXX Fredriksson, Lars Bertil Ordförande sedan 2012-03-08
680726-XXXX Sandström, Helena Maria Extern firmatecknare sedan 2013-04-15
720517-XXXX Rosendahl, Nils Johan Ledamot sedan 2003-11-01
730901-XXXX Wallenberg, Bobi Erik Olof Christoffer Extern verkställande direktör sedan 2014-03-11
760527-XXXX Larsson, Carl Niklas Ledamot sedan 2007-12-03
800128-XXXX Söderström, John Sture Andreas Ledamot sedan 2005-03-21
Nuvarande Tillsynsbefattningar
670615-XXXX Westerlund, Karin Ulrika Elisabeth Revisor sedan 2014-04-26
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556572-0231
VD Wallenberg ,Bobi
Registrerat 1999-07-08
Status Aktivt
Anställda 56
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1999-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Källängsvägen 1
Postnummer 14171
Postort Segeltorp
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47521 Byggvaruhandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremål för bolagets verksamhet är försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av>ledamöterna i förening med en av >Sandström, Helena Maria >Wallenberg, Bobi Erik Olof CDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder