Cask Sweden AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-53033500

Välkommen till Cask Sweden AB!

Bolaget skall bedriva handel med alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet.
Cask Sweden AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Tullinge, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Cask Sweden AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1893
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 51,583 36,598 30,484
Rörelseresultat 3,028 2,354 1,409
Resultat efter finansnetto 2,097 1,513 1,252
Resultat före skatt 2,735 875 1,252
Årets resultat 1,893 371 874
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 7,394 5,736 4,555
Anläggningstillgångar 2,916 1,341 130
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 24,032 19,656 21,123
Summa 26,948 20,997 21,254
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 4,840 2,947 2,676
Obeskattade reserver 0 638 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 749
Kortfristiga skulder 22,108 17,412 17,828
Eget kapital och skulder 26,948 20,997 21,254
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 108.70% 112.90% 118.50%
Vinstmarginal 5.90% 6.40% 4.60%
Soliditet 18.00% 16.30% 12.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 5 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 798 1,367 1,163
Personalkostnader 4,802 3,459 2,994
Sociala kostnader 1,498 1,076 989
Aktieutdelning 0 0 100
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
640128-XXXX Keller, Rickard Jonas Willem Ledamot sedan 2009-01-15
640128-XXXX Keller, Rickard Jonas Willem Verkställande direktör sedan 2009-01-15
660116-XXXX Ceamanos, Tuuli Sylvia Revisorssuppleant sedan 2008-11-10
750905-XXXX Vestnes, Marius Ledamot sedan 2008-11-10
750905-XXXX Vestnes, Marius Ordförande sedan 2009-01-15
750905-XXXX Vestnes, Marius Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-11-10
751214-XXXX Vestnes, Siri Suppleant sedan 2008-11-10
751214-XXXX Vestnes, Siri Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-11-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540815-XXXX Winblad, Peter Mikael Revisor sedan 2008-11-10
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556767-4451
VD Keller ,Rickard
Registrerat 2008-10-13
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2009-02-27
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tellusborgsvägen 69
Postnummer 12629
Postort Hägersten
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46340 Partihandel med drycker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna