Cask Sweden AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-53033500

Välkommen till Cask Sweden AB!

Bolaget skall bedriva handel med alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet.
Cask Sweden AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Tullinge, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Cask Sweden AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 371
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 36,598 30,484 28,414
Rörelseresultat 2,354 1,409 1,786
Resultat efter finansnetto 1,513 1,252 2,015
Resultat före skatt 875 1,252 2,015
Årets resultat 371 874 1,466
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5,736 4,555 4,187
Anläggningstillgångar 1,341 130 79
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 19,656 21,123 24,508
Summa 20,997 21,254 24,586
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,947 2,676 1,802
Obeskattade reserver 638 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 749 740
Kortfristiga skulder 17,412 17,828 22,044
Eget kapital och skulder 20,997 21,254 24,586
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 112.90% 118.50% 111.20%
Vinstmarginal 6.40% 4.60% 6.30%
Soliditet 16.30% 12.60% 7.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 4 4 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,367 1,163 576
Personalkostnader 3,459 2,994 2,606
Sociala kostnader 1,076 989 996
Aktieutdelning 0 100 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
640128-XXXX Keller, Rickard Jonas Willem Ledamot sedan 2009-01-15
640128-XXXX Keller, Rickard Jonas Willem Verkställande direktör sedan 2009-01-15
660116-XXXX Ceamanos, Tuuli Sylvia Revisorssuppleant sedan 2008-11-10
750905-XXXX Vestnes, Marius Ledamot sedan 2008-11-10
750905-XXXX Vestnes, Marius Ordförande sedan 2009-01-15
750905-XXXX Vestnes, Marius Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-11-10
751214-XXXX Vestnes, Siri Suppleant sedan 2008-11-10
751214-XXXX Vestnes, Siri Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-11-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540815-XXXX Winblad, Peter Mikael Revisor sedan 2008-11-10
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450905-XXXX Nordström, Hans Göran Revisorssuppleant 2008-10-13 - 2008-11-10
540815-XXXX Winblad, Peter Mikael Särskild delgivningsmottagare 2008-11-10 - 2009-01-15
590704-XXXX Eljans, Eva Margareta Suppleant 2008-10-13 - 2008-11-10
640719-XXXX Berggren, Anita Helena Ledamot 2008-10-13 - 2008-11-10
670322-XXXX Strandberg, Jan Patrik Ledamot 2010-09-09 - 2012-09-27
Tidigare Tillsynsbefattningar
530625-XXXX Aspling, Sven Per Björn Revisor 2008-10-13 - 2008-11-10
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556767-4451
VD Keller ,Rickard
Registrerat 2008-10-13
Status Aktivt
Anställda 4
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2009-02-27
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tellusborgsvägen 69
Postnummer 12629
Postort Hägersten
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46340 Partihandel med drycker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna