Ortob, ortopediska hjälpmedel, AB


Kontaktuppgifter

0704-216980
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ortob, ortopediska hjälpmedel, Aktiebolag!

Bolaget ska bedriva tillverkning av ortopediska hjälpmedel, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Ortob, ortopediska hjälpmedel, Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i TROSA, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ortob, ortopediska hjälpmedel, Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 58
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -27 -19 -87
Resultat efter finansnetto 62 13 -274
Resultat före skatt 62 100 -199
Årets resultat 58 100 -199
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 1,865 2,049 2,251
Omsättningstillgångar 2,129 2,054 2,261
Summa 2,129 2,054 2,261
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,929 1,871 1,771
Obeskattade reserver 98 98 185
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 85 305
Eget kapital och skulder 2,129 2,054 2,261
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 2,087.30% 2,416.50% 741.30%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 94.20% 94.60% 84.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 25
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450630-XXXX Sandberg, Mona Viktoria Elisabeth Suppleant sedan 2012-06-07
491008-XXXX Burström, Ann -Chatrine Ledamot sedan 2012-06-07
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400209-XXXX Larsson, Lars-Gösta Ledamot 2003-11-01 - 2009-02-27
Tidigare Tillsynsbefattningar
531121-XXXX Persson, Ernst Nils Ragnar Revisor 2005-11-29 - 2009-02-27
740820-XXXX Makdissi, Jima Revisor 2009-02-27 - 2012-01-17