Lindhes Foto i Trollhättan AB


Kontaktuppgifter

0520-10248
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Lindhes Foto i Trollhättan Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva fotoateljé samt driva handel med fotoartiklar jämte därmed förenlig verksamhet.
Lindhes Foto i Trollhättan Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Trollhättan, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Lindhes Foto i Trollhättan Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -468
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 10,051 10,705 12,244
Rörelseresultat -494 47 -306
Resultat efter finansnetto -468 111 -339
Resultat före skatt -468 111 -270
Årets resultat -468 111 -445
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,939 1,997 2,109
Anläggningstillgångar 32 71 93
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,623 3,550 4,142
Summa 3,656 3,620 4,235
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,803 2,271 2,260
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,853 1,349 1,974
Eget kapital och skulder 3,656 3,620 4,235
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 195.50% 263.20% 209.80%
Vinstmarginal -4.90% 0.40% -2.50%
Soliditet 49.30% 62.70% 53.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 6 6 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 304 306
Personalkostnader 2,136 1,908 2,104
Sociala kostnader 600 567 600
Aktieutdelning 0 0 100
Beviljad Checkkredit 1,000 1,000 1,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560120-XXXX Carelind, Laila Linnea Elisabeth Revisorssuppleant sedan 2006-06-01
560821-XXXX Jansson, Albert Suppleant sedan 2004-09-01
650419-XXXX Johansson, Anders Mikael Peter Ledamot sedan 2004-09-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
500508-XXXX Gunnarsson, Stig Arne Robert Revisor sedan 2006-06-01