Lindhes Foto i Trollhättan AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0520-10248

Välkommen till Lindhes Foto i Trollhättan Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva fotoateljé samt driva handel med fotoartiklar jämte därmed förenlig verksamhet.
Lindhes Foto i Trollhättan Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Trollhättan, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Lindhes Foto i Trollhättan Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -372
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8,371 10,051 10,705
Rörelseresultat -378 -494 47
Resultat efter finansnetto -372 -468 111
Resultat före skatt -372 -468 111
Årets resultat -372 -468 111
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,074 1,939 1,997
Anläggningstillgångar 13 32 71
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,348 3,623 3,550
Summa 3,362 3,656 3,620
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,431 1,803 2,271
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,931 1,853 1,349
Eget kapital och skulder 3,362 3,656 3,620
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 173.40% 195.50% 263.20%
Vinstmarginal -4.40% -4.90% 0.40%
Soliditet 42.60% 49.30% 62.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 6 6 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 304
Personalkostnader 2,301 2,136 1,908
Sociala kostnader 623 600 567
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1,000 1,000 1,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560821-XXXX Jansson, Albert Suppleant sedan 2004-09-01
620926-XXXX Johansson, Hans Göran Revisorssuppleant sedan 2014-07-07
650419-XXXX Johansson, Anders Mikael Peter Ledamot sedan 2004-09-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
670618-XXXX Näsholm, Lars Johan Niklas Revisor sedan 2014-07-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556484-2440
Registrerat 1994-03-24
Status Aktivt
Anställda 6
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1994-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Föreningsgatan 11 1 TR
Postnummer 46130
Postort Trollhättan
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47782 Fotoaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva fotoateljé samt driva handel med fotoartiklar jämte därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten