Håvac Systems AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0520-30703

Välkommen till Håvac Systems AB!

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS, projektering, besiktning, installationskontroll, utredningar av VVS installationer, utveckla VVS system samt därtill hörande komponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Håvac Systems AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Trollhättan, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Håvac Systems AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 433
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2,510 2,461 2,532
Rörelseresultat 429 551 359
Resultat efter finansnetto 424 545 407
Resultat före skatt 559 406 407
Årets resultat 433 296 294
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 100 107
Kortfristiga fordringar 256 256 243
Omsättningstillgångar 1,510 1,744 1,648
Summa 1,693 1,843 1,755
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 968 1,005 959
Obeskattade reserver 191 326 187
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 4 1 1
Kortfristiga skulder 530 511 608
Eget kapital och skulder 1,693 1,843 1,755
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 284.90% 341.30% 271.10%
Vinstmarginal 16.60% 21.60% 13.80%
Soliditet 66.00% 67.60% 62.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 3 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 381
Personalkostnader 1,225 1,336 1,578
Sociala kostnader 290 302 398
Aktieutdelning 250 300 250
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
620525-XXXX Jonsson, Magnus Gösta Ledamot sedan 2006-03-13
640503-XXXX Cander, Anita Suppleant sedan 2014-02-28
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556691-0591
Registrerat 2005-11-23
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2006-01-27
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Föreningsgatan 2
Postnummer 46130
Postort Trollhättan
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
71124 Tekniska konsultbyråer inom energi-, miljö- och VVS-teknik
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS, projektering, besiktning, installationskontroll, utredningar av VVS installationer, utveckla VVS system samt därtill hörande komponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten