Sydfastigheter i Skåne AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0410-40500

Välkommen till Sydfastigheter i Skåne Aktiebolag!

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i ekonomiska och juridiska frågor, förvärva och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Sydfastigheter i Skåne Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Trelleborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Sydfastigheter i Skåne Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -48
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4,110 3,788 5,520
Rörelseresultat 760 389 11,180
Resultat efter finansnetto -40 -1,399 9,567
Resultat före skatt -40 28 7,289
Årets resultat -48 1 5,357
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 41,429 42,067 42,706
Kortfristiga fordringar 2,883 1,583 4,100
Omsättningstillgångar 9,213 13,253 15,952
Summa 50,641 55,321 58,658
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 8,054 8,102 8,101
Obeskattade reserver 1,485 1,485 2,912
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 40,500 43,380 45,364
Kortfristiga skulder 602 2,354 2,281
Eget kapital och skulder 50,641 55,321 58,658
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 1,530.40% 563.00% 699.30%
Vinstmarginal 18.50% 10.30% 59.60%
Soliditet 18.20% 16.60% 17.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 2 1 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 903 816 1,755
Sociala kostnader 235 239 387
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
401215-XXXX Engholm, Kjell Arne Lennart Ledamot sedan 1993-09-08
521123-XXXX Herrström, Inger Elisabeth Suppleant sedan 2003-10-31
721007-XXXX Engholm, Lars Peter Suppleant sedan 1995-12-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
610909-XXXX Arnshed, Tom Jerry Revisor sedan 2009-07-20
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556471-0480
Registrerat 1993-09-08
Status Fusion avslutad
Anställda 2
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2007-07-30
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 53
Postnummer 23121
Postort Trelleborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i ekonomiska och juridiska frågor, förvärva och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >suppleanterna