Sydfastigheter i Skåne AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0410-40500

Välkommen till Sydfastigheter i Skåne Aktiebolag!

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i ekonomiska och juridiska frågor, förvärva och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Sydfastigheter i Skåne Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Trelleborg, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Sydfastigheter i Skåne Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3,788 5,520 7,353
Rörelseresultat 389 11,180 1,151
Resultat efter finansnetto -1,399 9,567 19
Resultat före skatt 28 7,289 39
Årets resultat 1 5,357 13
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 42,067 42,706 65,517
Kortfristiga fordringar 1,583 4,100 5,671
Omsättningstillgångar 13,253 15,952 9,581
Summa 55,321 58,658 75,098
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 8,102 8,101 2,744
Obeskattade reserver 1,485 2,912 634
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 43,380 45,364 69,695
Kortfristiga skulder 2,354 2,281 2,025
Eget kapital och skulder 55,321 58,658 75,098
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 563.00% 699.30% 473.10%
Vinstmarginal 10.30% 59.60% 15.70%
Soliditet 16.60% 17.40% 4.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 2 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 100
Personalkostnader 816 1,755 913
Sociala kostnader 239 387 214
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
401215-XXXX Engholm, Kjell Arne Lennart Ledamot sedan 1993-09-08
521123-XXXX Herrström, Inger Elisabeth Suppleant sedan 2003-10-31
721007-XXXX Engholm, Lars Peter Suppleant sedan 1995-12-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
610909-XXXX Arnshed, Tom Jerry Revisor sedan 2009-07-20
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
410121-XXXX Danielsson, Lars -Gösta Revisor 2004-12-07 - 2009-05-19
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556471-0480
Registrerat 1993-09-08
Status Fusion avslutad
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-07-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 53
Postnummer 23121
Postort Trelleborg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
70220 Konsultbyråer avseende företags organisation
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i ekonomiska och juridiska frågor, förvärva och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >suppleanterna