Hemtjänst i Täby AB


Kontaktuppgifter

08-51026119
pernilla@hemtjanstitaby.com

Address

Firman inaktiv
uppgifterna har dolts
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Vård och omsorg

Välkommen till Hemtjänst i Täby AB. Vi erbjuder nära vård och omsorgstjänster för de äldre och funktionshindrade i deras hem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6,434 5,146
Rörelseresultat -172 306
Resultat efter finansnetto -130 529
Resultat före skatt -40 529
Årets resultat -40 434
Balansräkning 2010-12 2009-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0
Anläggningstillgångar 166 869
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 1,389 983
Summa 1,556 1,851
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100
Bundet eget kapital 100 100
Eget kapital 149 588
Obeskattade reserver 250 340
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 157 0
Kortfristiga skulder 1,001 923
Eget kapital och skulder 1,556 1,851
NYCKELTAL 2010-12 2009-12
Kassalikviditet 138.80% 106.50%
Vinstmarginal -2.60% 5.90%
Soliditet 21.40% 45.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12
Antal anställda 15 11
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 565 726
Personalkostnader 5,660 4,066
Sociala kostnader 1,313 1,068
Aktieutdelning 0 400
Beviljad Checkkredit 150 0
Varav utnyttjad 150 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
661224-XXXX Malbeck, Eva Cecilia Ledamot sedan 2006-07-24
661224-XXXX Malbeck, Eva Cecilia Vice verkställande direktör sedan 2006-07-24
760223-XXXX D Ailly, Linda Thérese Suppleant sedan 2006-07-24
770720-XXXX d Ailly, Pernilla Eleonor Ledamot sedan 2009-09-01
770720-XXXX d Ailly, Pernilla Eleonor Verkställande direktör sedan 2009-09-01
770720-XXXX d Ailly, Pernilla Eleonor Ordförande sedan 2009-09-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
721228-XXXX Moberg, Per Henrik Revisor sedan 2007-12-06
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470917-XXXX D AILLY, BIRGITTA MARIKA Ledamot 2006-07-24 - 2009-06-26
470917-XXXX D AILLY, BIRGITTA MARIKA Verkställande direktör 2006-07-24 - 2009-06-26
470917-XXXX D AILLY, BIRGITTA MARIKA Ordförande 2006-07-24 - 2009-06-26
530826-XXXX Costello, Michael Richard Thomas Suppleant 2006-07-24 - 2012-07-02