Danderyd - Täby


Kontaktuppgifter

08-7989310
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Danderyd - Täby!

Bolaget skall bedriva vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt annan därmed förenlig verksamhet.
Danderyd - Täby är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Täby, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Danderyd - Täby är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2116
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 175,045 156,269 139,504
Rörelseresultat 4,141 3,054 1,096
Resultat efter finansnetto 4,114 2,970 1,087
Resultat före skatt 2,936 2,208 776
Årets resultat 2,116 1,563 392
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 644 728 837
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 34,087 29,916 30,348
Summa 34,731 30,644 31,185
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 9,086 6,970 5,060
Obeskattade reserver 4,610 3,433 2,617
Avsättningar 159 216 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 20,876 20,025 23,508
Eget kapital och skulder 34,731 30,644 31,185
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 163.30% 149.40% 129.10%
Vinstmarginal 2.40% 2.00% 0.80%
Soliditet 35.90% 30.80% 22.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 448 425 333
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 783 888
Personalkostnader 155,134 139,860 125,461
Sociala kostnader 39,942 35,968 32,146
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
580320-XXXX Zackrisson, Björn Axel Ledamot sedan 2012-12-28
580320-XXXX Zackrisson, Björn Axel Ordförande sedan 2012-12-28
600929-XXXX Inde, Åsa Ledamot sedan 2004-06-09
630501-XXXX Jonbacker, Eva Karin Cecilia Ledamot sedan 2011-06-30
801117-XXXX Rastad, Johanna Maria Extern verkställande direktör sedan 2013-10-24
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2013-08-21
740625-XXXX Renström, Hans Nicklas Huvudansvarig revisor sedan 2013-08-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470219-XXXX Inde, Karsten Torbjörn Ledamot 2003-10-31 - 2012-12-28
470219-XXXX Inde, Karsten Torbjörn Ordförande 2004-06-09 - 2012-12-28
551115-XXXX Widell, Anne Margareta Extern verkställande direktör 2011-06-30 - 2013-09-17
580320-XXXX Zackrisson, Björn Axel Verkställande direktör 2013-09-17 - 2013-10-24
590106-XXXX Vesterberg, Helena Tuulikki Ledamot 2004-06-09 - 2011-06-30
590106-XXXX Vesterberg, Helena Tuulikki Verkställande direktör 2004-06-09 - 2011-06-30
680123-XXXX Markman, Malin Cecilia Revisorssuppleant 2003-10-31 - 2008-10-16
Tidigare Tillsynsbefattningar
540406-XXXX Spinnars, Erik Ola Revisor 2003-10-31 - 2008-10-16
570816-XXXX Wennberg, Lars Ivar Revisor 2008-10-16 - 2013-08-21