Sveg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Välkommen till Sveg!

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Sveg är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sveg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Sveg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 381870
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 943,170 1,642,209 1,485,705
Rörelseresultat -116,826 56,574 149,573
Resultat efter finansnetto 255,319 57,371 143,855
Resultat före skatt 353,399 53,691 134,655
Årets resultat 381,870 29,251 86,077
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 299,934 708,960 767,395
Kortfristiga fordringar 519,815 0 351,283
Omsättningstillgångar 918,230 626,811 738,681
Summa 1,218,165 1,335,771 1,506,076
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 40,000 40,000 40,000
Bundet eget kapital 40,000 40,000 40,000
Eget kapital 875,487 557,890 743,233
Obeskattade reserver 90,300 188,380 184,700
Avsättningar 57,854 8,353 205,961
Långfristiga skulder 0 21,230 32,867
Kortfristiga skulder 194,524 559,917 339,315
Eget kapital och skulder 1,218,165 1,335,771 1,506,076
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 472.00% 111.90% 217.70%
Vinstmarginal -12.30% 3.40% 9.80%
Soliditet 77.30% 51.90% 58.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 839 1,651 1,658
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,716 2,903 3,163
Personalkostnader 484,447 940,790 855,850
Sociala kostnader 125,133 277,090 236,683
Aktieutdelning 70,000 64,900 257,680
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500307-XXXX Malm, Karl Gunnar Tage Ledamot sedan 2013-05-23
511109-XXXX Nilsson-Ehle, Anna Elisabeth Ledamot sedan 2007-05-21
560731-XXXX Lindberg Göransson, Kerstin Marita Ledamot sedan 2007-05-21
560731-XXXX Lindberg Göransson, Kerstin Marita Ordförande sedan 2007-05-21
560919-XXXX Möllerström Nording, Lena Birgitta Revisorssuppleant sedan 2007-05-21
580812-XXXX Örnerfors, Kent Olov Benny Extern verkställande direktör sedan 2012-07-03
600812-XXXX Löfgren, Ann-Charlotte Extern firmatecknare sedan 2002-11-11
630313-XXXX Lindblom, Bengt Arne Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-18
630313-XXXX Lindblom, Bengt Arne Ledamot sedan 2011-05-18
630317-XXXX Rönnlund, Tommy Joakim Arbetstagarrepresentant sedan 2006-05-29
630317-XXXX Rönnlund, Tommy Joakim Ledamot sedan 2006-05-29
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ledamot sedan 2013-05-23
650905-XXXX Röjdmark, Sven Thomas Jacob Ledamot sedan 2011-05-18
660808-XXXX Hesselgren, Evert Stefan Extern firmatecknare sedan 2009-04-28
661224-XXXX Tyskhagen, Hans Folke Extern firmatecknare sedan 2013-04-23
700727-XXXX Sandström Anderson, Eva Maria Ulrika Extern firmatecknare sedan 2013-03-18
710322-XXXX Lund, Göran Lars-Evert Arbetstagarrepresentant sedan 2013-05-23
710322-XXXX Lund, Göran Lars-Evert Suppleant sedan 2013-05-23
710720-XXXX Ljungqvist, Leif -Johan Patrik Ledamot sedan 2012-06-08
741124-XXXX Nilsson, Anders Jonas Christian Arbetstagarrepresentant sedan 2013-05-23
741124-XXXX Nilsson, Anders Jonas Christian Suppleant sedan 2013-05-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530411-XXXX Olofsson, Sten Gunnar Huvudansvarig revisor sedan 2007-05-21
556356-9382 Grant Thornton Sweden AB Revisor sedan 2007-05-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440707-XXXX Berggren, Karl-Erik Christer Ledamot 2007-05-21 - 2010-06-01
450511-XXXX Jakobsson, Rolf Gustav Bernhard Arbetstagarrepresentant 1998-09-11 - 2010-06-01
450511-XXXX Jakobsson, Rolf Gustav Bernhard Ledamot 2001-06-25 - 2010-06-01
460330-XXXX Winskog, Thomas Björn Ledamot 2007-05-21 - 2011-05-18
461209-XXXX Gunnarsson, Sven Håkan Extern vice verkställande direktör 2006-10-17 - 2009-04-28
471106-XXXX Cassel, Filip Öiar Revisorssuppleant 2009-04-28 - 2010-07-02
480201-XXXX Jonasson, Erik Gustav Arbetstagarrepresentant 2002-05-23 - 2011-05-18
480201-XXXX Jonasson, Erik Gustav Ledamot 2010-06-01 - 2011-05-18
480201-XXXX Jonasson, Erik Gustav Suppleant 2002-05-23 - 2010-06-01
480330-XXXX Bryngelsson, Sten Håkan Ledamot 2009-04-28 - 2011-05-18
480522-XXXX Ehrenstråhle, Folke Magnus Extern firmatecknare 2012-07-03 - 2013-03-18
480522-XXXX Ehrenstråhle, Folke Magnus Extern verkställande direktör 2001-03-21 - 2012-07-03
481127-XXXX Blomgren, Ulf Gunnar Ledamot 1996-07-17 - 2013-03-27
490611-XXXX Redemo, Per Arne Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2009-04-28
510201-XXXX Bjerver, Tom Peter Ledamot 2012-06-08 - 2013-03-27
521121-XXXX Gerdes, Dan Lennart Arbetstagarrepresentant 2011-05-18 - 2012-11-09
521121-XXXX Gerdes, Dan Lennart Suppleant 2011-05-18 - 2012-11-09
540605-XXXX Johansson, Per Rickard Ledamot 2003-11-01 - 2013-03-27
541125-XXXX Johansson, Sonny Åke Roland Arbetstagarrepresentant 2008-06-09 - 2013-05-23
541125-XXXX Johansson, Sonny Åke Roland Suppleant 2008-06-09 - 2013-05-23
571116-XXXX Andersson, Stig Ingemar Arbetstagarrepresentant 2005-05-17 - 2008-06-09
571116-XXXX Andersson, Stig Ingemar Suppleant 2005-05-17 - 2008-06-09
580218-XXXX Björnek, Anders Per David Ledamot 2005-05-17 - 2009-04-28
580812-XXXX Örnerfors, Kent Olov Benny Extern firmatecknare 2006-10-17 - 2012-07-03
631108-XXXX Sten Pärson, Annika Birgitta Ledamot 2005-05-17 - 2011-05-18
640906-XXXX Sandqvist, Stefan Emanuel Arbetstagarrepresentant 2010-06-01 - 2011-05-18
640906-XXXX Sandqvist, Stefan Emanuel Suppleant 2010-06-01 - 2011-05-18
641027-XXXX Karlsson, Pierre Micael David Extern firmatecknare 2006-10-17 - 2011-11-03
660122-XXXX Grandin, Nils Staffan Extern firmatecknare 2009-04-28 - 2010-06-01
670224-XXXX Olivero-Reinius, Olof Richard Ledamot 2010-06-01 - 2012-03-13
691020-XXXX Almgren, Christina Pyrola Stephanie Extern firmatecknare 2006-02-21 - 2008-04-02
730529-XXXX Jacobsson, Sara Maria Extern firmatecknare 2011-05-18 - 2013-03-18
Tidigare Tillsynsbefattningar
490121-XXXX Nyström, Sven Axel Staffan Revisor 2009-04-28 - 2010-07-02
580116-XXXX Öberg, Curt Eric Revisor 2004-11-09 - 2009-04-28
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556089-5814
VD Örnerfors ,Benny
Registrerat 1963-10-18
Status Aktivt
Anställda 839
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Motorgatan 2
Postnummer 84233
Postort Sveg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
71200 Tekniska provnings- och analysföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Hesselgren, Evert Stefan >Lindberg Göransson, Kerstin Marita>Löfgren, Ann-Charlotte >Sandström Anderson, Eva Maria Ulrika >Tyskhagen, Hans Folke >Örnerfors, Kent Olov Bennyeller en av dem i förening med en av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder