Sveg

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Välkommen till Sveg!

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Sveg är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sveg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Sveg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 94662
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 700,642 943,170 1,642,209
Rörelseresultat 15,876 -116,826 56,574
Resultat efter finansnetto 31,642 255,319 57,371
Resultat före skatt 121,942 353,399 53,691
Årets resultat 94,662 381,870 29,251
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 71,761 299,934 708,960
Kortfristiga fordringar 150,000 519,815 0
Omsättningstillgångar 512,430 918,230 626,811
Summa 584,191 1,218,165 1,335,771
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 13,000 40,000 40,000
Bundet eget kapital 13,000 40,000 40,000
Eget kapital 371,612 875,487 557,890
Obeskattade reserver 0 90,300 188,380
Avsättningar 58,930 57,854 8,353
Långfristiga skulder 0 0 21,230
Kortfristiga skulder 153,649 194,524 559,917
Eget kapital och skulder 584,191 1,218,165 1,335,771
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 333.50% 472.00% 111.90%
Vinstmarginal 2.30% -12.30% 3.40%
Soliditet 63.60% 77.30% 51.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 630 839 1,651
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,570 2,716 2,903
Personalkostnader 354,941 484,447 940,790
Sociala kostnader 94,912 125,133 277,090
Aktieutdelning 290,000 70,000 64,900
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500307-XXXX Malm, Karl Gunnar Tage Ledamot sedan 2013-05-23
511109-XXXX Nilsson-Ehle, Anna Elisabeth Ledamot sedan 2007-05-21
550318-XXXX Krondahl, Hans Evert Ledamot sedan 2014-05-21
560103-XXXX Strömberg, Karin Lillian Ledamot sedan 2014-05-21
560103-XXXX Strömberg, Karin Lillian Ordförande sedan 2014-05-21
580812-XXXX Örnerfors, Kent Olov Benny Extern verkställande direktör sedan 2012-07-03
600812-XXXX Löfgren, Ann-Charlotte Extern firmatecknare sedan 2002-11-11
630313-XXXX Lindblom, Bengt Arne Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-18
630313-XXXX Lindblom, Bengt Arne Ledamot sedan 2011-05-18
630317-XXXX Rönnlund, Tommy Joakim Arbetstagarrepresentant sedan 2006-05-29
630317-XXXX Rönnlund, Tommy Joakim Ledamot sedan 2006-05-29
631205-XXXX Daun Wennborg, Cecilia Margaretha Ledamot sedan 2013-05-23
660808-XXXX Hesselgren, Evert Stefan Extern firmatecknare sedan 2009-04-28
661224-XXXX Tyskhagen, Hans Folke Extern firmatecknare sedan 2013-04-23
700727-XXXX Sandström Anderson, Eva Maria Ulrika Extern firmatecknare sedan 2013-03-18
710322-XXXX Lund, Göran Lars-Evert Arbetstagarrepresentant sedan 2013-05-23
710322-XXXX Lund, Göran Lars-Evert Suppleant sedan 2013-05-23
710720-XXXX Ljungqvist, Leif -Johan Patrik Ledamot sedan 2012-06-08
741124-XXXX Nilsson, Anders Jonas Christian Arbetstagarrepresentant sedan 2013-05-23
741124-XXXX Nilsson, Anders Jonas Christian Suppleant sedan 2013-05-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2014-05-21
750827-XXXX Ståhlberg, Carl Jonas Stefan Huvudansvarig revisor sedan 2014-05-21
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556089-5814
VD Örnerfors ,Benny
Registrerat 1963-10-18
Status Aktivt
Anställda 630
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Motorgatan 2
Postnummer 84233
Postort Sveg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
71200 Tekniska provnings- och analysföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna >Örnerfors, Kent Olov Bennyi förening med en av >Hesselgren, Evert Stefan >Löfgren, Ann-Charlotte >Sandström Anderson, Eva Maria Ulrika>Tyskhagen, Hans Folke Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder