Miroi I-Learning AB - Sundsvall

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0920-36510

Välkommen till Miroi I-Learning AB - Sundsvall!

Aktiebolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva konsultation, utbildning och produktutvecklig inom utbildningsområdet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Miroi I-Learning AB - Sundsvall är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sundsvall, norrbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Miroi I-Learning AB - Sundsvall är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 9836
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 367,680 212,085 192,561
Rörelseresultat 17,332 16,292 34,866
Resultat efter finansnetto 15,689 16,350 34,661
Resultat före skatt 13,844 12,100 38,803
Årets resultat 9,836 9,582 28,616
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 11,425 4,553 5,430
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 115,892 73,292 72,277
Summa 127,317 77,845 77,706
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 11,765 22,203 27,870
Obeskattade reserver 6,095 4,250 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 13,134 0 0
Kortfristiga skulder 96,323 51,393 49,836
Eget kapital och skulder 127,317 77,845 77,706
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 120.30% 142.60% 145.00%
Vinstmarginal 4.70% 7.70% 18.10%
Soliditet 12.80% 32.50% 35.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 484 362 202
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 660 0 0
Personalkostnader 220,543 124,377 91,194
Sociala kostnader 65,256 35,742 25,081
Aktieutdelning 0 10,000 12,250
Beviljad Checkkredit 30,000 0 0
Varav utnyttjad 13,134 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ledamot sedan 2006-09-05
540622-XXXX Lindqvist, Anders Georg Ledamot sedan 2010-11-17
540622-XXXX Lindqvist, Anders Georg Ordförande sedan 2010-11-17
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Suppleant sedan 2014-03-05
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Verkställande direktör sedan 2014-03-05
580731-XXXX Tidelius, Jan Harald Ledamot sedan 2010-11-17
640605-XXXX Hörsholt, Jesper Suppleant sedan 2010-11-17
640605-XXXX Hörsholt, Jesper Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-11-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-03-07
690626-XXXX Peters, Bengt Anders Richard Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-07
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Verkställande direktör 2006-09-05 - 2012-08-01
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ordförande 2007-10-09 - 2008-12-08
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Extern verkställande direktör 2013-06-20 - 2014-03-05
600406-XXXX Egerheim, Bo Mikael Ledamot 2007-10-09 - 2008-12-08
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Extern firmatecknare 2010-11-17 - 2012-08-01
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Extern verkställande direktör 2012-08-01 - 2013-06-20
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Ledamot 2007-10-09 - 2008-12-08
761023-XXXX Aspvik, Jan Marcus Suppleant 2008-12-08 - 2014-02-25
Tidigare Tillsynsbefattningar
540626-XXXX Jacobsson, Per-Acke Revisor 2008-12-08 - 2013-03-07
560524-XXXX Lindholm, Kent Åke Revisor 2005-04-04 - 2008-12-08
570217-XXXX Kvist, Per Erik Torgny Revisor 2005-04-04 - 2008-12-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556535-2688
VD Oftedal ,
Registrerat 1996-10-25
Status Aktivt
Anställda 484
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Esplanaden 10
Postnummer 85232
Postort Sundsvall
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
85591 Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av arbetsmarknadsskäl
85594 Personalutbildningsinstitut
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva konsultation, utbildning och produktutvecklig inom utbildningsområdet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av>ledamöterna i förening med >Oftedal, Ole Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder