Miroi I-Learning AB - Sundsvall

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0920-36510

Välkommen till Miroi I-Learning AB - Sundsvall!

Aktiebolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva konsultation, utbildning och produktutvecklig inom utbildningsområdet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Miroi I-Learning AB - Sundsvall är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sundsvall, norrbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Miroi I-Learning AB - Sundsvall är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 11849
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 443,717 367,680 212,085
Rörelseresultat -5,106 17,332 16,292
Resultat efter finansnetto -8,865 15,689 16,350
Resultat före skatt -8,603 13,844 12,100
Årets resultat 11,849 9,836 9,582
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 20,599 11,425 4,553
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 188,504 115,892 73,292
Summa 209,103 127,317 77,845
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 38,615 11,765 22,203
Obeskattade reserver 5,833 6,095 4,250
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 40,206 13,134 0
Kortfristiga skulder 124,449 96,323 51,393
Eget kapital och skulder 209,103 127,317 77,845
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 151.50% 120.30% 142.60%
Vinstmarginal -1.20% 4.70% 7.70%
Soliditet 20.60% 12.80% 32.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 813 484 362
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,808 660 0
Personalkostnader 272,395 220,543 124,377
Sociala kostnader 86,459 65,256 35,742
Aktieutdelning 0 0 10,000
Beviljad Checkkredit 55,000 30,000 0
Varav utnyttjad 40,206 13,134 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ledamot sedan 2006-09-05
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Suppleant sedan 2014-03-05
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Verkställande direktör sedan 2014-03-05
580731-XXXX Tidelius, Jan Harald Ledamot sedan 2010-11-17
580731-XXXX Tidelius, Jan Harald Ordförande sedan 2014-05-22
580816-XXXX Helmsöe-Zinck, John Ledamot sedan 2014-05-22
580816-XXXX Helmsöe-Zinck, John Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-05-22
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-03-07
690626-XXXX Peters, Bengt Anders Richard Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556535-2688
VD Oftedal ,
Registrerat 1996-10-25
Status Aktivt
Anställda 813
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1997-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Esplanaden 10
Postnummer 85232
Postort Sundsvall
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
85591 Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av arbetsmarknadsskäl
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva konsultation, utbildning och produktutvecklig inom utbildningsområdet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av>ledamöterna i förening med >Oftedal, Ole Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder