Miroi I-Learning AB - Sundsvall


Kontaktuppgifter

0920-36510
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Miroi I-Learning AB - Sundsvall!

Aktiebolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva konsultation, utbildning och produktutvecklig inom utbildningsområdet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Miroi I-Learning AB - Sundsvall är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sundsvall, norrbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Miroi I-Learning AB - Sundsvall är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 9836
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 367,680 212,085 192,561
Rörelseresultat 17,332 16,292 34,866
Resultat efter finansnetto 15,689 16,350 34,661
Resultat före skatt 13,844 12,100 38,803
Årets resultat 9,836 9,582 28,616
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 11,425 4,553 5,430
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 115,892 73,292 72,277
Summa 127,317 77,845 77,706
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 11,765 22,203 27,870
Obeskattade reserver 6,095 4,250 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 13,134 0 0
Kortfristiga skulder 96,323 51,393 49,836
Eget kapital och skulder 127,317 77,845 77,706
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 120.30% 142.60% 145.00%
Vinstmarginal 4.70% 7.70% 18.10%
Soliditet 12.80% 32.50% 35.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 484 362 202
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 660 0 0
Personalkostnader 220,543 124,377 91,194
Sociala kostnader 65,256 35,742 25,081
Aktieutdelning 0 10,000 12,250
Beviljad Checkkredit 30,000 0 0
Varav utnyttjad 13,134 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ledamot sedan 2006-09-05
540622-XXXX Lindqvist, Anders Georg Ledamot sedan 2010-11-17
540622-XXXX Lindqvist, Anders Georg Ordförande sedan 2010-11-17
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Suppleant sedan 2014-03-05
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Verkställande direktör sedan 2014-03-05
580731-XXXX Tidelius, Jan Harald Ledamot sedan 2010-11-17
640605-XXXX Hörsholt, Jesper Suppleant sedan 2010-11-17
640605-XXXX Hörsholt, Jesper Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-11-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-03-07
690626-XXXX Peters, Bengt Anders Richard Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-07
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Verkställande direktör 2006-09-05 - 2012-08-01
530411-XXXX Aspvik, Jan Olov Ordförande 2007-10-09 - 2008-12-08
540804-XXXX Oftedal, Ole Johan Extern verkställande direktör 2013-06-20 - 2014-03-05
600406-XXXX Egerheim, Bo Mikael Ledamot 2007-10-09 - 2008-12-08
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Extern firmatecknare 2010-11-17 - 2012-08-01
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Extern verkställande direktör 2012-08-01 - 2013-06-20
630627-XXXX Sjölund, Nils Erik Tomas Ledamot 2007-10-09 - 2008-12-08
761023-XXXX Aspvik, Jan Marcus Suppleant 2008-12-08 - 2014-02-25
Tidigare Tillsynsbefattningar
540626-XXXX Jacobsson, Per-Acke Revisor 2008-12-08 - 2013-03-07
560524-XXXX Lindholm, Kent Åke Revisor 2005-04-04 - 2008-12-08
570217-XXXX Kvist, Per Erik Torgny Revisor 2005-04-04 - 2008-12-08