Ursvik Sopsug AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7069103

Välkommen till Ursvik Sopsug AB!

Bolaget ska uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggningar i Sundbybergs stad. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iaktagande av självkostnadsprincipen äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad.
Ursvik Sopsug AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sundbyberg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ursvik Sopsug AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -494
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -278 -143 -117
Resultat efter finansnetto -494 -548 -412
Resultat före skatt -494 -548 -412
Årets resultat -494 -548 -412
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 15,430 14,999 12,826
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 9,536 1,856 3,027
Summa 24,966 16,855 15,853
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,912 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 15,297 4,446 4,446
Kortfristiga skulder 6,757 12,309 11,307
Eget kapital och skulder 24,966 16,855 15,853
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 141.10% 15.10% 26.80%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 11.70% 0.60% 0.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
390208-XXXX Müller-Rienzburg, Peter Jörg Manfred Ledamot sedan 2012-07-20
460316-XXXX Söderberg, Sten Tage Håkan Lekmannarevisorssuppleant sedan 2012-07-20
490207-XXXX Nylén, Arvid Torbjörn Lekmannarevisor sedan 2012-07-20
521124-XXXX Skog, Mats Mikael Ledamot sedan 2012-07-20
531002-XXXX Olsson, Sten Artur Extern firmatecknare sedan 2012-07-20
531222-XXXX Saraji, Parivash Lekmannarevisorssuppleant sedan 2012-07-20
540123-XXXX Salomonsson, Hans Erik Lekmannarevisor sedan 2012-07-20
561228-XXXX Segeljakt, Ulla Jenny Margaretha Suppleant sedan 2013-02-08
670508-XXXX Jogell, Jan Stefan Suppleant sedan 2012-07-20
700409-XXXX Lindell, John Axel Ledamot sedan 2013-02-08
700409-XXXX Lindell, John Axel Ordförande sedan 2013-02-08
761203-XXXX Tamsons, Per Kristoffer Ledamot sedan 2012-07-20
771018-XXXX Hellström, Lars Andreas Extern verkställande direktör sedan 2013-02-08
800724-XXXX Jonsson, Marcus Suppleant sedan 2012-07-20
850827-XXXX Berlin, Jessica Maria Ledamot sedan 2012-07-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-07-20
731117-XXXX Sjölander, Kenneth Mikael Huvudansvarig revisor sedan 2013-11-19
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450905-XXXX Nordström, Hans Göran Revisorssuppleant 2008-08-22 - 2008-11-13
520209-XXXX Davidsson, Stig Anders Ledamot 2008-11-13 - 2010-04-12
520405-XXXX Hansson, Kjell Göran Ledamot 2010-04-12 - 2012-07-20
561222-XXXX Fredriksson, Britt Inger Ledamot 2009-08-20 - 2012-07-20
561228-XXXX Segeljakt, Ulla Jenny Margaretha Ledamot 2012-07-20 - 2013-02-08
570211-XXXX Ahlén, Stig Åke Ingemar Ledamot 2008-11-13 - 2012-07-20
570211-XXXX Ahlén, Stig Åke Ingemar Ordförande 2008-11-13 - 2012-07-02
590704-XXXX Eljans, Eva Margareta Suppleant 2008-08-22 - 2008-11-13
610924-XXXX Gillsbro, Kerstin Elisabeth Ledamot 2008-11-13 - 2010-04-12
630418-XXXX Appel, Carl-Henrik Joakim Ledamot 2009-08-20 - 2012-07-20
631215-XXXX Stattin, Dan-Anders Danne Ledamot 2010-04-12 - 2012-07-20
631215-XXXX Stattin, Dan-Anders Danne Suppleant 2009-08-20 - 2010-04-12
631215-XXXX Stattin, Dan-Anders Danne Ordförande 2012-07-02 - 2012-07-20
640105-XXXX Persson, Mats Herbert Suppleant 2009-08-20 - 2012-07-20
640719-XXXX Berggren, Anita Helena Ledamot 2008-08-22 - 2008-11-13
660225-XXXX Tovnell, Aini Hannele Suppleant 2012-07-02 - 2012-07-20
681123-XXXX Woxmark, Ylwa Maria Christina Suppleant 2009-08-20 - 2012-07-02
690307-XXXX Bjurström, Tor Filip Ledamot 2008-11-13 - 2009-12-07
691203-XXXX Arpe, Bo Fredrik Willner Ledamot 2009-12-07 - 2010-04-12
691203-XXXX Arpe, Bo Fredrik Willner Ledamot 2012-07-02 - 2012-07-20
691203-XXXX Arpe, Bo Fredrik Willner Suppleant 2010-04-12 - 2012-07-02
700707-XXXX Jagestrand, Åke Andreas Suppleant 2012-07-02 - 2012-07-20
720721-XXXX Pettersson, Cecilia Johanna Elisabeth Ledamot 2010-04-12 - 2012-07-02
761203-XXXX Tamsons, Per Kristoffer Ordförande 2012-07-20 - 2013-02-08
Tidigare Tillsynsbefattningar
530625-XXXX Aspling, Sven Per Björn Revisor 2008-08-22 - 2008-11-13
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2008-11-13 - 2012-07-20
570422-XXXX Fagerstedt, Ulf Magnus Huvudansvarig revisor 2012-07-20 - 2013-11-19
660202-XXXX Hägglund, Ann -Christin Huvudansvarig revisor 2008-11-13 - 2012-07-20
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556764-2334
VD Hellström ,Andreas
Registrerat 2008-08-22
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2013-05-03
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 7510
Postnummer 17407
Postort Sundbyberg
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
38210 Anläggningar för behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggningar i Sundbybergs stad. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iaktagande av självkostnadsprincipen äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Berlin, Jessica Maria >Müller-Rienzburg, Peter Jörg Manfred>Olsson, Sten Artur >Segeljakt, Ulla Jenny Margaretha >Skog, Mats Mikael >Tamsons, Per KristofferDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder