Swedbank Fastighetsbyrå

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7007000

Välkommen till Swedbank Fastighetsbyrå!

Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. I denna lag anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ; fordringsägaren inom högst 30 dagar. Med generella betalsystem avses system för förmedling av betal-ningar från ett stort antal från varandra fristående betalare avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare. Banken får vidare -i sin verksamhet -bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt lagen om bank-och finansieringsrörelse, bland annat, ; 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument-; kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, ; 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, ; 5. tillhandahålla betalningsmedel, ; 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, ; 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, ; 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse, samt 14. lämna kreditupplysning.
Swedbank Fastighetsbyrå är registerat som fusion avslutad publikt bankaktiebolag i STOCKHOLM, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Swedbank Fastighetsbyrå är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
451105-XXXX Francke, Otto Carl Magnus Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
500921-XXXX Stenberg, Johan Gustaf Vilhelm Extern firmatecknare sedan 2013-03-27
510322-XXXX Igel, Anders Nils Egon Ledamot sedan 2009-05-11
510628-XXXX Fjell, Olav Ledamot sedan 2011-04-19
510628-XXXX Fjell, Olav Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-04-19
520726-XXXX Sundström, Per Anders Ledamot sedan 2009-05-11
520726-XXXX Sundström, Per Anders Ordförande sedan 2013-03-27
520904-XXXX Engström, Anders Gunnar Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
530330-XXXX Jemt, Per Erik Andreas Extern firmatecknare sedan 2009-05-11
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-01-09
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-02-09
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-03-02
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-04-07
530724-XXXX Kjell, Karin Kristina Margareta Arbetstagarrepresentant sedan 2007-05-16
530724-XXXX Kjell, Karin Kristina Margareta Ledamot sedan 2009-05-11
530824-XXXX Matthews, John Extern firmatecknare sedan 2002-02-12
530824-XXXX Matthews, John Utlandsbosatt utanför EES sedan 2002-02-12
531018-XXXX Ahrnell Runnquist, Ann-Christine Extern firmatecknare sedan 2013-09-20
540210-XXXX Johnson, Lydia Elisabeth Extern firmatecknare sedan 2002-08-12
540306-XXXX Hedman, Göran Edvin Uno Ledamot sedan 2010-04-13
540313-XXXX Wånggren, Josef Peter Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
540415-XXXX Abrahamsson, Ebba Maria Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
540603-XXXX Brunila, Jan-Olof Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
540925-XXXX Savén, Göran Olof Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
550214-XXXX Andersson, Nils Ove Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
550507-XXXX Hedendahl, Bengt Ulf Anders Extern firmatecknare sedan 2010-04-28
550507-XXXX Hedendahl, Bengt Ulf Anders Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-02-07
550721-XXXX André, Klas Gunnar Extern firmatecknare sedan 2005-05-30
560510-XXXX Francke, Ulrika Margareta Heléne Ledamot sedan 2002-05-22
560518-XXXX Bonnesen, Birgitte Extern firmatecknare sedan 2011-09-26
560808-XXXX Jerntorp, Anders Fredrik Extern firmatecknare sedan 2013-05-31
560905-XXXX Nordin, Gerd Elisabeth Extern firmatecknare sedan 2007-10-29
560913-XXXX Lingvide, Roland Olov Extern firmatecknare sedan 2004-09-03
561102-XXXX Hansson, Björn Erik Extern firmatecknare sedan 2002-08-12
570907-XXXX Idermark, Lars Nils-Johan Ledamot sedan 2010-04-13
570907-XXXX Idermark, Lars Nils-Johan Vice ordförande sedan 2013-03-27
571212-XXXX Bornemar, Thomas Kenneth Extern firmatecknare sedan 2002-08-12
571215-XXXX Svensson, Siv Elisabet Ledamot sedan 2010-04-13
581104-XXXX Bengtsson, Eric Harald Extern firmatecknare sedan 2013-02-05
581113-XXXX Hedström, Sten Lennart Extern firmatecknare sedan 2010-04-13
590212-XXXX Molin, Per Olof Extern firmatecknare sedan 2008-09-08
590806-XXXX Ejelöv, Ulf Erik Extern firmatecknare sedan 2009-10-21
591001-XXXX Aspegren, Per Fredrik Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
591123-XXXX Strömberg, Lena Charlotte Ledamot sedan 2012-04-20
591228-XXXX Buttenschön, Hans Peter Extern firmatecknare sedan 2011-06-01
600120-XXXX Hernqvist, Anna Cecilia Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
600209-XXXX Ekedahl, Anders Bengt Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
600410-XXXX Sundström, Karl -Henrik Ledamot sedan 2009-05-11
600506-XXXX Bergenheim, Hans Erik Ingemar Extern firmatecknare sedan 2013-09-20
600611-XXXX De Falck, Eva Caroline Margareta Extern firmatecknare sedan 2010-12-21
610116-XXXX Smeby Udesen, Lena Elisabet Extern firmatecknare sedan 2012-02-16
610124-XXXX Niemi, Tuire Irene Extern firmatecknare sedan 2012-06-01
610124-XXXX Niemi, Tuire Irene Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-06-01
610513-XXXX Domeij Hallros, Eva Gunilla Extern firmatecknare sedan 2010-04-28
610712-XXXX Persson, Hans Anders Extern firmatecknare sedan 2005-05-30
610813-XXXX Meltzer, Björn Olof Extern firmatecknare sedan 2011-06-01
620206-XXXX Danielsson, Ulf Lars-Erik Extern firmatecknare sedan 2013-05-31
620220-XXXX Bronner, Nils Göran Extern firmatecknare sedan 2009-08-25
620528-XXXX Gjurovski, Stojko Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
620831-XXXX Brette, Gunilla Maria Alfsdotter Extern firmatecknare sedan 2006-05-29
620917-XXXX Friberg, Lars Johan Extern firmatecknare sedan 2013-03-27
621209-XXXX Cervall, Ingrid Johanna Extern firmatecknare sedan 2013-07-02
621216-XXXX Stoer, Sindre Extern firmatecknare sedan 2011-12-19
621216-XXXX Stoer, Sindre Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-12-19
630108-XXXX Mörner, Karl Johan Hampus Extern firmatecknare sedan 2013-09-20
630124-XXXX Ahlgren, Joakim Extern firmatecknare sedan 2011-09-15
630707-XXXX Wolf, Michael Nils Johann Extern verkställande direktör sedan 2009-03-02
631026-XXXX Halling, Marie Ingemo Extern firmatecknare sedan 2009-09-16
631129-XXXX Bengtsson, Karl Håkan Extern firmatecknare sedan 2011-10-28
631215-XXXX Ericsson, Torbjörn Gustav Extern firmatecknare sedan 2011-06-01
640403-XXXX Engstrand, Mats Agne Extern firmatecknare sedan 2012-07-19
640424-XXXX Ristorp, Uta Kajsa Charlott Extern firmatecknare sedan 2007-07-02
640616-XXXX Sandström, Karin Margareta Arbetstagarrepresentant sedan 2009-05-11
640616-XXXX Sandström, Karin Margareta Suppleant sedan 2009-05-11
640912-XXXX Smedman, Johan Erling Extern firmatecknare sedan 2009-09-16
641108-XXXX Björn, Claes Urban Extern firmatecknare sedan 2004-06-04
641227-XXXX Elfstrand, Björn Mikael Extern firmatecknare sedan 2002-05-22
650608-XXXX Rudengren, Pia Christina Ledamot sedan 2009-05-11
651104-XXXX Meigas, Helo Extern firmatecknare sedan 2011-09-15
660411-XXXX Karlsson, Leif Johan Extern firmatecknare sedan 2009-01-09
660705-XXXX De Hevesy, George Johannes Extern firmatecknare sedan 2011-09-15
660805-XXXX Cyrus, Erik Eugen Extern firmatecknare sedan 2010-08-17
660818-XXXX Karlsson, Anders Extern firmatecknare sedan 2010-10-20
661031-XXXX Björknert, Carl Mikael Extern firmatecknare sedan 2010-10-20
661230-XXXX Nordblad, Peter Berne Extern firmatecknare sedan 2005-05-30
670319-XXXX Mustonen, Per Christer Extern firmatecknare sedan 2010-12-21
670714-XXXX Johansson, Anna-Karin Extern firmatecknare sedan 2012-09-04
670826-XXXX Jonsson, Jonas Henrik Extern firmatecknare sedan 2013-07-02
670905-XXXX Stjärnström, Annika Helena Extern firmatecknare sedan 2011-03-15
680310-XXXX Swedberg, Rikard Benjamin Extern firmatecknare sedan 2012-07-19
680406-XXXX Linder, Camilla Cecilia Heléne Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-19
680406-XXXX Linder, Camilla Cecilia Heléne Suppleant sedan 2011-04-19
680707-XXXX Håkansson, Bo Urban Extern firmatecknare sedan 2006-05-29
690227-XXXX Gagner-Geeber, Magnus Fredrik Extern firmatecknare sedan 2007-05-16
690914-XXXX Fecko, Jan Michael Extern firmatecknare sedan 2012-04-20
700709-XXXX Stigmar, Carl Olof Andreas Extern firmatecknare sedan 2011-03-15
710417-XXXX Vestman, Jenny Margaretha Extern firmatecknare sedan 2014-02-21
710610-XXXX Laurin, Pär- Ola Extern firmatecknare sedan 2004-06-04
710719-XXXX Johansson, Arne Micael Extern firmatecknare sedan 2013-03-27
730118-XXXX Forzelius, Henrik Extern firmatecknare sedan 2011-10-28
740305-XXXX Topsholm, Tord Björn Extern firmatecknare sedan 2013-09-20
740324-XXXX Eriksson, Jonas Filip Extern firmatecknare sedan 2009-08-25
760116-XXXX Johnsson, Kenth Jimmy Arbetstagarrepresentant sedan 2009-05-11
760116-XXXX Johnsson, Kenth Jimmy Ledamot sedan 2010-04-13
800103-XXXX Andersson, Åsa Maria Extern firmatecknare sedan 2014-02-21
Nuvarande Tillsynsbefattningar
521108-XXXX Forsberg, Karl Svante Huvudansvarig revisor sedan 2010-04-13
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2003-05-20
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440315-XXXX Ekholm, Astrid Agneta Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-06-29
440504-XXXX Rodriguez, Luis Enrique Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2011-09-26
440724-XXXX Friberg, Björn Christer Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-03-25
441008-XXXX Gustavson, Jan Erik Arne Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-12-14
441101-XXXX Syle, Roy Vilhelm Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-05-11
450407-XXXX Lavhammar, Bengt Christer Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-04-13
450927-XXXX Johnsson, Sven Göran Ingvar Ledamot 2001-12-29 - 2009-05-11
451213-XXXX Bergstén, Anders Olof Michael Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2013-03-27
460216-XXXX Lindell, Tommy Gösta Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-01-11
460316-XXXX Larsson, Håkan Oscar Harry Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-02-09
460812-XXXX Fogelfors, Bengt Arbetstagarrepresentant 2005-05-30 - 2009-04-07
460812-XXXX Fogelfors, Bengt Suppleant 2005-05-30 - 2009-04-07
460826-XXXX Andersson, Bo Lennart Vilhelm Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-09-08
470121-XXXX Lundberg, Sven Lennart Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-05-11
470406-XXXX Runnquist, Lars Fredrik Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-03-02
470529-XXXX von Scheele, Bo Vilhelm Götrik Extern firmatecknare 2004-06-04 - 2010-08-17
470605-XXXX Håkansson, Leif Håkan Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-05-11
470723-XXXX Uppeke, Per-Olof Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2011-09-15
470802-XXXX Cronholm, Jan-Anders Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-09-16
470810-XXXX Törnquist, Lars Göran Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-09-08
471113-XXXX Hansson, Lisbeth Christina Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-04-13
480610-XXXX Ek, Per Anders Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2008-09-25
480829-XXXX Hellström, Monica Arbetstagarrepresentant 2001-12-29 - 2011-04-19
480829-XXXX Hellström, Monica Ledamot 2003-05-20 - 2010-04-13
480829-XXXX Hellström, Monica Suppleant 2010-04-13 - 2011-04-19
481101-XXXX Rydell, Sven Anders Peter Extern firmatecknare 2009-07-01 - 2010-01-11
481101-XXXX Rydell, Sven Anders Peter Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2009-07-01
481103-XXXX Theodorsson, Göran Sixten Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2008-12-11
490425-XXXX Lidén, Jan Curt Extern verkställande direktör 2004-03-11 - 2009-03-02
490610-XXXX Toresson, Tore Urban Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
490625-XXXX Svensson, Lars-Rune Bertil Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-03-25
490629-XXXX Henriksson, Britt Ingrid Extern firmatecknare 2009-07-01 - 2009-07-07
490629-XXXX Henriksson, Britt Ingrid Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2009-07-01
500315-XXXX Hägglund Markus, Berit Kristina Ledamot 2005-05-30 - 2011-04-19
500616-XXXX Stigborn Widlund, Inger Eva-Christin Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
500713-XXXX Nygårds, Lars Peter Extern firmatecknare 2003-05-20 - 2010-08-17
500921-XXXX Stenberg, Johan Gustaf Vilhelm Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2013-03-27
500921-XXXX Stenberg, Johan Gustaf Vilhelm Utlandsbosatt utanför EES 2011-01-29 - 2013-03-27
501007-XXXX Lindgren, Bengt Erik Extern firmatecknare 2009-07-01 - 2010-02-16
501007-XXXX Lindgren, Bengt Erik Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2009-07-01
501121-XXXX Thorén, Rune Sten-Ove Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-12-21
510115-XXXX Stålberg, Carl Eric Gunnar Ledamot 2001-12-29 - 2010-04-13
510115-XXXX Stålberg, Carl Eric Gunnar Ordförande 2003-05-20 - 2010-04-13
510313-XXXX Hedman, Kjell Johan Uno Extern firmatecknare 2009-07-01 - 2010-06-02
510313-XXXX Hedman, Kjell Johan Uno Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2009-07-01
510426-XXXX Suksi, Päivi Heleena Extern firmatecknare 2005-09-09 - 2012-06-01
510426-XXXX Suksi, Päivi Heleena Utlandsbosatt inom EES 2005-09-09 - 2012-06-01
510619-XXXX Öhman, Erik Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2012-07-19
511010-XXXX Alexandersson, Jan Gustaf Reinhold Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2013-07-11
511020-XXXX Wijkström, Karin Annika Extern firmatecknare 2009-07-01 - 2011-09-26
511020-XXXX Wijkström, Karin Annika Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2009-07-01
520220-XXXX Lindén, Göran Ronny Christer Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
520726-XXXX Sundström, Per Anders Vice ordförande 2009-05-11 - 2013-03-27
520727-XXXX Claranius, Annika Gunvor Elisabeth Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-03-25
520928-XXXX Ivarsson, Ivar Staffan Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-04-13
521008-XXXX Engström, Thomas Elof Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
530110-XXXX Lilja, Anders Stellan Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
530222-XXXX Kruse Nielsen, Helle Ledamot 2008-06-03 - 2012-04-20
530222-XXXX Kruse Nielsen, Helle Utlandsbosatt inom EES 2008-06-03 - 2012-04-20
530705-XXXX Belchatowski, Jonny Jakob Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2011-09-26
530724-XXXX Kjell, Karin Kristina Margareta Suppleant 2007-05-16 - 2009-05-11
531211-XXXX Lundquist, Lars Ivar Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2013-05-31
540325-XXXX Ekbom, Leif Torsten Extern firmatecknare 2003-11-06 - 2009-07-07
540510-XXXX Lennborg, Sven-Erik Extern firmatecknare 2003-11-06 - 2009-12-14
540511-XXXX Buyske, Susan Gail Ledamot 2007-05-16 - 2009-05-11
540511-XXXX Buyske, Susan Gail Utlandsbosatt utanför EES 2007-05-16 - 2009-05-11
540725-XXXX Nyblom, Lars Anders Stefan Ledamot 2006-05-29 - 2009-05-11
540807-XXXX Cragnell, Christer Allan Jan-Erik Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2011-10-28
540906-XXXX Lundin, Per-Anders Ebbe Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-03-25
540929-XXXX Gentili, Lena Birgitta Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-12-21
540929-XXXX Gentili, Lena Birgitta Extern firmatecknare 2011-07-06 - 2012-04-20
541209-XXXX Nilsson, Björn Sten Göran Extern firmatecknare 2011-06-01 - 2013-09-20
541228-XXXX Thylin, Rolf Christer Extern firmatecknare 2005-05-30 - 2009-07-07
550219-XXXX Berg, Håkan Extern firmatecknare 2003-09-01 - 2014-02-21
550402-XXXX Jakobsson, Dan Ronny Christer Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2011-03-15
550730-XXXX Linford, Jim Extern firmatecknare 2002-02-12 - 2008-07-07
550730-XXXX Linford, Jim Utlandsbosatt utanför EES 2002-02-12 - 2008-07-07
550815-XXXX Ellis, Simon Frederick Dalrymple Ledamot 2007-05-16 - 2009-05-11
550815-XXXX Ellis, Simon Frederick Dalrymple Utlandsbosatt inom EES 2007-05-16 - 2009-05-11
551011-XXXX Åsmyr, Gun Monika Viola Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
551011-XXXX Åsmyr, Gun Monika Viola Extern firmatecknare 2010-08-17 - 2011-03-15
560206-XXXX Strömqvist, Per Erik Ulf Extern firmatecknare 2009-09-16 - 2013-05-31
560510-XXXX Francke, Ulrika Margareta Heléne Vice ordförande 2003-05-20 - 2009-05-11
560518-XXXX Bonnesen, Birgitte Extern firmatecknare 2004-09-03 - 2009-07-07
560605-XXXX Denisson, Lars Stig-Göran Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
560624-XXXX Kronander Borg, Ulla Kristina Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-06-03
560923-XXXX Nilsson, Mats Göran Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-09-16
560926-XXXX Forsberg, Hans Börje Extern firmatecknare 2005-05-30 - 2009-07-07
570116-XXXX Olander, Iris Gun -Lis Extern firmatecknare 2008-09-08 - 2009-07-07
570221-XXXX Lilja, Jan Bertil Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-10-20
570618-XXXX Henriksson, Kjell Peter Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-08-17
570907-XXXX Idermark, Lars Nils-Johan Ordförande 2010-04-13 - 2013-03-27
570929-XXXX Bertholdsson, Per Olov Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-02-09
580108-XXXX Ekelund Sundewall, Caroline Birgitta Maria Ledamot 2005-05-30 - 2008-06-03
580405-XXXX Carlberg, Björn Anders Extern firmatecknare 2008-06-03 - 2010-04-28
580405-XXXX Carlberg, Björn Anders Utlandsbosatt inom EES 2008-06-03 - 2010-04-28
580512-XXXX Croona, Ulf Tryggve Extern firmatecknare 2003-05-20 - 2010-12-21
581104-XXXX Bengtsson, Eric Harald Extern firmatecknare 2007-09-25 - 2009-07-07
581107-XXXX Rosencrantz, Agda Christine Charlotte Extern firmatecknare 2007-03-13 - 2009-07-07
590130-XXXX Granberg, Synnöve Maria Extern firmatecknare 2004-12-07 - 2010-06-29
590404-XXXX Selander, Erik Gustaf Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2011-04-19
590717-XXXX Krouthén, Björn Bengt Johan Extern firmatecknare 2010-06-29 - 2012-04-20
590720-XXXX Eurell, Jan -Gunnar Extern firmatecknare 2007-02-20 - 2011-04-19
590919-XXXX Bäckström, Per Ove Extern firmatecknare 2008-09-08 - 2009-07-07
591106-XXXX Kåhre, Ulla Anneli Extern firmatecknare 2010-06-02 - 2013-02-05
600215-XXXX Fransson, Bo Michael Extern firmatecknare 2010-02-16 - 2010-12-21
600225-XXXX Dorm, Håkan Lennart Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2010-04-13
600410-XXXX Sundström, Karl -Henrik Utlandsbosatt inom EES 2009-05-11 - 2012-08-14
600423-XXXX Andersson, Cliff Berry Bertil Extern firmatecknare 2005-09-09 - 2009-07-07
600524-XXXX Säde, Alf Extern firmatecknare 2007-09-25 - 2009-07-07
610726-XXXX Carlsson, Stefan Lars Rune Extern firmatecknare 2009-09-16 - 2011-09-15
611114-XXXX Hallander Larsson, Marie Extern firmatecknare 2009-10-21 - 2013-03-27
620304-XXXX Fransson, Anni Catrin Extern firmatecknare 2009-07-01 - 2014-02-21
620304-XXXX Fransson, Anni Catrin Extern vice verkställande direktör 2004-06-04 - 2009-07-01
620513-XXXX Gränsman, Thomas Extern firmatecknare 2008-03-25 - 2009-07-07
620917-XXXX Friberg, Lars Johan Utlandsbosatt inom EES 2013-03-27 - 2013-07-25
621103-XXXX Bille, Anders Cristian Extern firmatecknare 2005-09-09 - 2009-05-11
621120-XXXX Bengtsson, Gith Eva-Lott Arbetstagarrepresentant 2001-12-29 - 2008-06-03
621120-XXXX Bengtsson, Gith Eva-Lott Ledamot 2001-12-29 - 2008-06-03
621216-XXXX Killingstad, Gry H Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-12-14
621216-XXXX Killingstad, Gry H Utlandsbosatt inom EES 2001-12-29 - 2009-12-14
630212-XXXX Persson, Gunbritt Christina Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
630618-XXXX Lundberg, Johan Fredrik Extern firmatecknare 2004-01-22 - 2008-12-03
630802-XXXX Engström, Johan Anders Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
630823-XXXX Svensk, Carola Marie Annette Extern firmatecknare 2008-03-25 - 2009-07-07
630906-XXXX Inglander, Jan Mikael Extern firmatecknare 2009-07-01 - 2010-04-13
630906-XXXX Inglander, Jan Mikael Extern vice verkställande direktör 2003-03-18 - 2009-07-01
630912-XXXX Hedberg, Tomas Extern firmatecknare 2009-08-25 - 2013-03-27
631026-XXXX Halling, Marie Ingemo Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-05-11
640308-XXXX Magnusson, Hans Peter Extern firmatecknare 2006-10-09 - 2010-01-11
640715-XXXX Nygren, Jan Lennart Extern firmatecknare 2007-02-20 - 2009-07-07
641129-XXXX Selin, Kent Mikael Extern firmatecknare 2002-05-22 - 2014-02-21
650119-XXXX Backteman, Eric Thomas Extern firmatecknare 2009-08-25 - 2013-09-20
650209-XXXX Winberg, Karl Henrik Extern firmatecknare 2005-05-30 - 2008-03-25
650303-XXXX Edler, Jan Mikael Extern firmatecknare 2007-05-16 - 2011-09-26
650303-XXXX Edler, Jan Mikael Utlandsbosatt utanför EES 2011-08-22 - 2011-09-26
650329-XXXX Onsten Hellström, Annika Helena Extern firmatecknare 2009-02-09 - 2013-03-27
650421-XXXX Lejon, Rolf Olof Tomas Extern firmatecknare 2007-03-13 - 2009-07-07
650425-XXXX Adamson, Aivo Extern firmatecknare 2009-12-14 - 2010-04-13
650425-XXXX Adamson, Aivo Extern firmatecknare 2010-06-29 - 2012-10-25
650425-XXXX Adamson, Aivo Utlandsbosatt inom EES 2009-12-14 - 2010-04-13
650425-XXXX Adamson, Aivo Utlandsbosatt inom EES 2010-06-29 - 2012-10-25
650716-XXXX Nelson, Åsa Helena Margareta Extern firmatecknare 2009-10-21 - 2013-07-11
650831-XXXX Jutnäs, Per Fredrik Wolgar Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
651017-XXXX Norlin, Anna Maria Extern firmatecknare 2010-12-21 - 2012-09-04
660303-XXXX Bergwall Nilsson, Helena Charlotte Extern firmatecknare 2011-03-15 - 2013-02-05
660818-XXXX Karlsson, Anders Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-07-07
660928-XXXX Andersson, Sven Lars Patrik Extern firmatecknare 2002-05-22 - 2009-07-07
670319-XXXX Mustonen, Per Christer Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
670627-XXXX Berggren, Per Fred Guidon Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2008-09-08
671109-XXXX Pallin, Lars Magnus Extern firmatecknare 2005-12-12 - 2009-07-07
690705-XXXX Ljungälv, Lars Bernhard Extern firmatecknare 2007-03-13 - 2011-09-26
691002-XXXX Eriksson, Jan Erik Extern firmatecknare 2001-12-29 - 2009-07-07
710224-XXXX Ulvness, Jorgen Pleym Extern firmatecknare 2011-09-15 - 2011-12-19
710224-XXXX Ulvness, Jorgen Pleym Utlandsbosatt inom EES 2011-09-15 - 2011-12-19
710317-XXXX Raasuke, Erkki Extern firmatecknare 2009-10-21 - 2009-12-14
710317-XXXX Raasuke, Erkki Utlandsbosatt inom EES 2009-10-21 - 2009-12-14
710317-XXXX Raasuke, Erkki Extern firmatecknare 2009-12-14 - 2011-09-26
710317-XXXX Raasuke, Erkki Utlandsbosatt inom EES 2011-09-24 - 2011-09-26
720731-XXXX Öhrn, Johan Anders Extern firmatecknare 2009-02-09 - 2009-07-07
760116-XXXX Johnsson, Kenth Jimmy Suppleant 2009-05-11 - 2010-04-13
Tidigare Tillsynsbefattningar
620207-XXXX Palmqvist, Jan Erik Huvudansvarig revisor 2003-05-20 - 2010-04-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 502017-7753
VD Wolf ,Michael
Registrerat 1942-04-24
Status Fusion avslutad
Typ av firma Publikt bankaktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 70274
Postnummer 10722
Postort Stockholm
KARTA
Karta till Swedbank Fastighetsbyrå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
64190 Affärs- och sparbanker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. I denna lag anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ; fordringsägaren inom högst 30 dagar. Med generella betalsystem avses system för förmedling av betal-ningar från ett stort antal från varandra fristående betalare avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare. Banken får vidare -i sin verksamhet -bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt lagen om bank-och finansieringsrörelse, bland annat, ; 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument-; kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, ; 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, ; 5. tillhandahålla betalningsmedel, ; 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, ; 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, ; 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse, samt 14. lämna kreditupplysning.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Abrahamsson, Ebba Maria >Andersson, Åsa Maria>Aspegren, Per Fredrik >Bengtsson, Eric Harald >Bengtsson, Karl Håkan >Bergenheim, Hans Erik Ingemar>Björknert, Carl Mikael >Bonnesen, Birgitte >Bronner, Nils Göran >Buttenschön, Hans Peter>Cervall, Ingrid Johanna >Danielsson, Ulf Lars-Erik >Ejelöv, Ulf Erik >Ekedahl, Anders Bengt>Elfstrand, Björn Mikael >Engstrand, Mats Agne >Eriksson, Jonas Filip >Forzelius, Henrik>Friberg, Lars Johan >Gagner-Geeber, Magnus Fredrik >Gjurovski, Stojko >Halling, Marie Ingemo>Hedendahl, Bengt Ulf Anders >Hernqvist, Anna Cecilia >Johansson, Anna-Karin >Jonsson, Jonas Henrik>Karlsson, Leif Johan >Matthews, John >Meltzer, Björn Olof >Smeby Udesen, Lena Elisabet>Smedman, Johan Erling >Stenberg, Johan Gustaf Vilhelm >Stigmar, Carl Olof Andreas >Stjärnström, Annika Helena>Topsholm, Tord Björn >Wolf, Michael Nils Johann >Wånggren, Josef Peter >de Falck, Eva Caroline Margareta>de Hevesy, George Johannes eller en av dem i förening med en av >Ahlgren, Joakim >Ahrnell Runnquist, Ann-Christine>Andersson, Nils Ove >André, Klas Gunnar >Björn, Claes Urban >Bornemar, Thomas Kenneth>Brette, Gunilla Maria Alfsdotter >Brunila, Jan-Olof >Burénius, Clas Åke >Cyrus, Erik Eugen>Domeij Hallros, Eva Gunilla >Engström, Anders Gunnar >Ericsson, Torbjörn Gustav >Fecko, Jan Michael>Francke, Otto Carl Magnus >Hansson, Björn Erik >Hedström, Sten Lennart >Håkansson, Bo Urban>Jemt, Per Erik Andreas >Jerntorp, Anders Fredrik >Johansson, Arne Micael >Johnson, Lydia Elisabeth>Karlsson, Anders >Laurin, Pär-Ola >Lingvide, Roland Olov >Meigas, Helo>Molin, Per Olof >Mustonen, Per Christer >Mörner, Karl Johan Hampus >Niemi, Tuire Irene>Nordblad, Peter Berne >Nordin, Gerd Elisabeth >Persson, Hans Anders >Ristorp, Uta Kajsa Charlott>Savén, Göran Olof >Stoer, Sindre >Swedberg, Rikard Benjamin >Vestman, Jenny MargarethaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder