Swedbank Fastighetsbyrå

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7007000

Välkommen till Swedbank Fastighetsbyrå!

Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. I denna lag anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ; fordringsägaren inom högst 30 dagar. Med generella betalsystem avses system för förmedling av betal-ningar från ett stort antal från varandra fristående betalare avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare. Banken får vidare -i sin verksamhet -bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt lagen om bank-och finansieringsrörelse, bland annat, ; 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument-; kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, ; 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, ; 5. tillhandahålla betalningsmedel, ; 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, ; 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, ; 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse, samt 14. lämna kreditupplysning.
Swedbank Fastighetsbyrå är registerat som fusion pågår publikt bankaktiebolag i STOCKHOLM, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Swedbank Fastighetsbyrå är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
451105-XXXX Francke, Otto Carl Magnus Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
500921-XXXX Stenberg, Johan Gustaf Vilhelm Extern firmatecknare sedan 2013-03-27
510322-XXXX Igel, Anders Nils Egon Ledamot sedan 2009-05-11
520726-XXXX Sundström, Per Anders Ledamot sedan 2009-05-11
520726-XXXX Sundström, Per Anders Ordförande sedan 2013-03-27
520904-XXXX Engström, Anders Gunnar Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
530330-XXXX Jemt, Per Erik Andreas Extern firmatecknare sedan 2009-05-11
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-01-09
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-02-09
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-03-02
530330-XXXX Burénius, Clas Åke Extern firmatecknare sedan 2009-04-07
530513-XXXX Wallin, Maj Charlotte Ledamot sedan 2014-04-02
530724-XXXX Kjell, Karin Kristina Margareta Arbetstagarrepresentant sedan 2007-05-16
530724-XXXX Kjell, Karin Kristina Margareta Ledamot sedan 2009-05-11
530824-XXXX Matthews, John Extern firmatecknare sedan 2002-02-12
530824-XXXX Matthews, John Utlandsbosatt utanför EES sedan 2002-02-12
531018-XXXX Ahrnell Runnquist, Ann-Christine Extern firmatecknare sedan 2013-09-20
540210-XXXX Johnson, Lydia Elisabeth Extern firmatecknare sedan 2002-08-12
540306-XXXX Hedman, Göran Edvin Uno Ledamot sedan 2010-04-13
540313-XXXX Wånggren, Josef Peter Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
540415-XXXX Abrahamsson, Ebba Maria Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
540603-XXXX Brunila, Jan-Olof Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
540925-XXXX Savén, Göran Olof Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
550721-XXXX André, Klas Gunnar Extern firmatecknare sedan 2005-05-30
560510-XXXX Francke, Ulrika Margareta Heléne Ledamot sedan 2002-05-22
560518-XXXX Bonnesen, Birgitte Extern firmatecknare sedan 2011-09-26
560808-XXXX Jerntorp, Anders Fredrik Extern firmatecknare sedan 2013-05-31
560905-XXXX Nordin, Gerd Elisabeth Extern firmatecknare sedan 2007-10-29
560913-XXXX Lingvide, Roland Olov Extern firmatecknare sedan 2004-09-03
561102-XXXX Hansson, Björn Erik Extern firmatecknare sedan 2002-08-12
570907-XXXX Idermark, Lars Nils-Johan Ledamot sedan 2010-04-13
570907-XXXX Idermark, Lars Nils-Johan Vice ordförande sedan 2013-03-27
571212-XXXX Bornemar, Thomas Kenneth Extern firmatecknare sedan 2002-08-12
571215-XXXX Svensson, Siv Elisabet Ledamot sedan 2010-04-13
581022-XXXX Vikjord, Lars Henning Johan Extern firmatecknare sedan 2014-03-25
581022-XXXX Vikjord, Lars Henning Johan Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-03-25
581104-XXXX Bengtsson, Eric Harald Extern firmatecknare sedan 2013-02-05
581113-XXXX Hedström, Sten Lennart Extern firmatecknare sedan 2010-04-13
590212-XXXX Molin, Per Olof Extern firmatecknare sedan 2008-09-08
590806-XXXX Ejelöv, Ulf Erik Extern firmatecknare sedan 2009-10-21
591001-XXXX Aspegren, Per Fredrik Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
591228-XXXX Buttenschön, Hans Peter Extern firmatecknare sedan 2011-06-01
600120-XXXX Hernqvist, Anna Cecilia Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
600209-XXXX Ekedahl, Anders Bengt Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
600410-XXXX Sundström, Karl -Henrik Ledamot sedan 2009-05-11
600611-XXXX De Falck, Eva Caroline Margareta Extern firmatecknare sedan 2010-12-21
610116-XXXX Smeby Udesen, Lena Elisabet Extern firmatecknare sedan 2012-02-16
610124-XXXX Niemi, Tuire Irene Extern firmatecknare sedan 2012-06-01
610124-XXXX Niemi, Tuire Irene Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-06-01
610513-XXXX Domeij Hallros, Eva Gunilla Extern firmatecknare sedan 2010-04-28
610712-XXXX Persson, Hans Anders Extern firmatecknare sedan 2005-05-30
610813-XXXX Meltzer, Björn Olof Extern firmatecknare sedan 2011-06-01
620108-XXXX Larsson, Jan-Peter Emanuel Extern firmatecknare sedan 2014-03-25
620206-XXXX Danielsson, Ulf Lars-Erik Extern firmatecknare sedan 2013-05-31
620220-XXXX Bronner, Nils Göran Extern firmatecknare sedan 2009-08-25
620528-XXXX Gjurovski, Stojko Extern firmatecknare sedan 2001-12-29
620831-XXXX Brette, Gunilla Maria Alfsdotter Extern firmatecknare sedan 2006-05-29
620917-XXXX Friberg, Lars Johan Extern firmatecknare sedan 2013-03-27
621209-XXXX Cervall, Ingrid Johanna Extern firmatecknare sedan 2013-07-02
630108-XXXX Mörner, Karl Johan Hampus Extern firmatecknare sedan 2013-09-20
630124-XXXX Ahlgren, Joakim Extern firmatecknare sedan 2011-09-15
630427-XXXX Trägårdh, Christer Gunnar Extern firmatecknare sedan 2014-07-24
630707-XXXX Wolf, Michael Nils Johann Extern verkställande direktör sedan 2009-03-02
631129-XXXX Bengtsson, Karl Håkan Extern firmatecknare sedan 2011-10-28
631215-XXXX Ericsson, Torbjörn Gustav Extern firmatecknare sedan 2011-06-01
640403-XXXX Engstrand, Mats Agne Extern firmatecknare sedan 2012-07-19
640424-XXXX Ristorp, Uta Kajsa Charlott Extern firmatecknare sedan 2007-07-02
640616-XXXX Sandström, Karin Margareta Arbetstagarrepresentant sedan 2009-05-11
640616-XXXX Sandström, Karin Margareta Suppleant sedan 2009-05-11
640912-XXXX Smedman, Johan Erling Extern firmatecknare sedan 2009-09-16
641108-XXXX Björn, Claes Urban Extern firmatecknare sedan 2004-06-04
641227-XXXX Elfstrand, Björn Mikael Extern firmatecknare sedan 2002-05-22
650329-XXXX Onsten Hellström, Annika Helena Extern firmatecknare sedan 2014-05-23
650608-XXXX Rudengren, Pia Christina Ledamot sedan 2009-05-11
651104-XXXX Meigas, Helo Extern firmatecknare sedan 2011-09-15
660411-XXXX Karlsson, Leif Johan Extern firmatecknare sedan 2009-01-09
660705-XXXX De Hevesy, George Johannes Extern firmatecknare sedan 2011-09-15
660805-XXXX Cyrus, Erik Eugen Extern firmatecknare sedan 2010-08-17
660818-XXXX Karlsson, Anders Extern firmatecknare sedan 2010-10-20
661031-XXXX Björknert, Carl Mikael Extern firmatecknare sedan 2010-10-20
661230-XXXX Nordblad, Peter Berne Extern firmatecknare sedan 2005-05-30
670319-XXXX Mustonen, Per Christer Extern firmatecknare sedan 2010-12-21
670714-XXXX Johansson, Anna-Karin Extern firmatecknare sedan 2012-09-04
670826-XXXX Jonsson, Jonas Henrik Extern firmatecknare sedan 2013-07-02
670905-XXXX Stjärnström, Annika Helena Extern firmatecknare sedan 2011-03-15
671128-XXXX Beskow, Elisabet Maria Extern firmatecknare sedan 2014-03-25
680310-XXXX Swedberg, Rikard Benjamin Extern firmatecknare sedan 2012-07-19
680406-XXXX Linder, Camilla Cecilia Heléne Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-19
680406-XXXX Linder, Camilla Cecilia Heléne Suppleant sedan 2011-04-19
680707-XXXX Håkansson, Bo Urban Extern firmatecknare sedan 2006-05-29
690227-XXXX Gagner-Geeber, Magnus Fredrik Extern firmatecknare sedan 2007-05-16
690325-XXXX Okasmaa Nilsson, Johanna Maria Extern firmatecknare sedan 2014-06-30
690914-XXXX Fecko, Jan Michael Extern firmatecknare sedan 2012-04-20
700709-XXXX Stigmar, Carl Olof Andreas Extern firmatecknare sedan 2011-03-15
710417-XXXX Vestman, Jenny Margaretha Extern firmatecknare sedan 2014-02-21
710610-XXXX Laurin, Pär- Ola Extern firmatecknare sedan 2004-06-04
710719-XXXX Johansson, Arne Micael Extern firmatecknare sedan 2013-03-27
721116-XXXX Aleblad, Carin Charlotte Extern firmatecknare sedan 2014-05-23
721116-XXXX Aleblad, Carin Charlotte Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-08-12
730118-XXXX Forzelius, Henrik Extern firmatecknare sedan 2011-10-28
740305-XXXX Topsholm, Tord Björn Extern firmatecknare sedan 2013-09-20
740324-XXXX Eriksson, Jonas Filip Extern firmatecknare sedan 2009-08-25
760116-XXXX Johnsson, Kenth Jimmy Arbetstagarrepresentant sedan 2009-05-11
760116-XXXX Johnsson, Kenth Jimmy Ledamot sedan 2010-04-13
790628-XXXX Ek, Erik Johan Extern firmatecknare sedan 2014-07-24
800103-XXXX Andersson, Åsa Maria Extern firmatecknare sedan 2014-02-21
Nuvarande Tillsynsbefattningar
521108-XXXX Forsberg, Karl Svante Huvudansvarig revisor sedan 2010-04-13
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2003-05-20
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 502017-7753
VD Wolf ,Michael
Registrerat 1942-04-24
Status Fusion pågår
Typ av firma Publikt bankaktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 70274
Postnummer 10722
Postort Stockholm
KARTA
Karta till Swedbank Fastighetsbyrå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
64190 Affärs- och sparbanker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. I denna lag anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ; fordringsägaren inom högst 30 dagar. Med generella betalsystem avses system för förmedling av betal-ningar från ett stort antal från varandra fristående betalare avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare. Banken får vidare -i sin verksamhet -bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt lagen om bank-och finansieringsrörelse, bland annat, ; 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument-; kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, ; 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, ; 5. tillhandahålla betalningsmedel, ; 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, ; 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, ; 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse, samt 14. lämna kreditupplysning.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Abrahamsson, Ebba Maria >Aleblad, Carin Charlotte>Andersson, Åsa Maria >Aspegren, Per Fredrik >Bengtsson, Eric Harald >Bengtsson, Karl Håkan>Björknert, Carl Mikael >Bonnesen, Birgitte >Bronner, Nils Göran >Buttenschön, Hans Peter>Cervall, Ingrid Johanna >Cyrus, Erik Eugen >Danielsson, Ulf Lars-Erik >Ejelöv, Ulf Erik>Ekedahl, Anders Bengt >Elfstrand, Björn Mikael >Engstrand, Mats Agne >Eriksson, Jonas Filip>Forzelius, Henrik >Friberg, Lars Johan >Gagner-Geeber, Magnus Fredrik >Gjurovski, Stojko>Hernqvist, Anna Cecilia >Johansson, Anna-Karin >Jonsson, Jonas Henrik >Karlsson, Leif Johan>Matthews, John >Meltzer, Björn Olof >Okasmaa Nilsson, Johanna Maria >Onsten Hellström, Annika Helena>Smeby Udesen, Lena Elisabet >Smedman, Johan Erling >Stenberg, Johan Gustaf Vilhelm >Stigmar, Carl Olof Andreas>Stjärnström, Annika Helena >Topsholm, Tord Björn >Trägårdh, Christer Gunnar >Wolf, Michael Nils Johann>Wånggren, Josef Peter >de Falck, Eva Caroline Margareta >de Hevesy, George Johannes eller en av dem i förening med en av>Ahlgren, Joakim >Ahrnell Runnquist, Ann-Christine >André, Klas Gunnar >Beskow, Elisabet Maria>Björn, Claes Urban >Bornemar, Thomas Kenneth >Brette, Gunilla Maria Alfsdotter >Brunila, Jan-Olof>Burénius, Clas Åke >Domeij Hallros, Eva Gunilla >Ek, Erik Johan >Engström, Anders Gunnar>Ericsson, Torbjörn Gustav >Fecko, Jan Michael >Francke, Otto Carl Magnus >Hansson, Björn Erik>Hedström, Sten Lennart >Håkansson, Bo Urban >Jemt, Per Erik Andreas >Jerntorp, Anders Fredrik>Johansson, Arne Micael >Johnson, Lydia Elisabeth >Karlsson, Anders >Larsson, Jan-Peter Emanuel>Laurin, Pär-Ola >Lingvide, Roland Olov >Meigas, Helo >Molin, Per Olof>Mustonen, Per Christer >Mörner, Karl Johan Hampus >Niemi, Tuire Irene >Nordblad, Peter Berne>Nordin, Gerd Elisabeth >Persson, Hans Anders >Ristorp, Uta Kajsa Charlott >Savén, Göran Olof>Swedberg, Rikard Benjamin >Vestman, Jenny Margaretha >Vikjord, Lars Henning Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder