Svenska Störningsjouren AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-6450035

Address


Stockholm
saknas

Välkommen till Svenska Störningsjouren AB!

Bolaget skall bedriva störningsjour och juridiska tjänster till fastighetsägare samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Störningsjouren AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Svenska Störningsjouren AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 168
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1,482 1,608 1,468
Rörelseresultat 285 291 131
Resultat efter finansnetto 286 296 135
Resultat före skatt 216 222 135
Årets resultat 168 163 102
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 3 7
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,298 951 881
Summa 1,299 954 888
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 448 441 428
Obeskattade reserver 239 169 95
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 612 344 365
Eget kapital och skulder 1,299 954 888
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 212.10% 276.50% 241.40%
Vinstmarginal 19.20% 18.10% 8.90%
Soliditet 48.80% 59.30% 55.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 478 659 621
Sociala kostnader 102 139 143
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460327-XXXX Byström, Ingrid Yvonne Ledamot sedan 2003-11-01
460327-XXXX Byström, Ingrid Yvonne Ordförande sedan 2007-09-18
501003-XXXX Head, Paul Francis William Ledamot sedan 2003-11-01
501003-XXXX Head, Paul Francis William Verkställande direktör sedan 2004-07-01
591220-XXXX Nilsson, Per David Revisorssuppleant sedan 2011-07-13
710121-XXXX Byström, Carl Rickard Ledamot sedan 2013-07-02
800728-XXXX Mckenzie, Carolyn Anneli Ledamot sedan 2013-07-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
600722-XXXX Andersson, Mats Håkan Revisor sedan 2011-07-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556612-7808
VD Head ,
Registrerat 2001-07-04
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2001-11-12
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 4112
Postnummer 10262
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
80100 Företag för bevakning och säkerhetstjänst
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva störningsjour och juridiska tjänster till fastighetsägare samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna