Svenska Störningsjouren AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-6450035

Address


Stockholm
saknas

Välkommen till Svenska Störningsjouren AB!

Bolaget skall bedriva störningsjour och juridiska tjänster till fastighetsägare samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Störningsjouren AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Svenska Störningsjouren AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 163
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,608 1,468 1,154
Rörelseresultat 291 131 112
Resultat efter finansnetto 296 135 112
Resultat före skatt 222 135 87
Årets resultat 163 102 64
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 7 12
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 951 881 848
Summa 954 888 860
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 441 428 327
Obeskattade reserver 169 95 95
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 344 365 439
Eget kapital och skulder 954 888 860
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 276.50% 241.40% 193.20%
Vinstmarginal 18.10% 8.90% 9.70%
Soliditet 59.30% 55.90% 46.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 3 3 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 228
Personalkostnader 659 621 558
Sociala kostnader 139 143 131
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460327-XXXX Byström, Ingrid Yvonne Ledamot sedan 2003-11-01
460327-XXXX Byström, Ingrid Yvonne Ordförande sedan 2007-09-18
501003-XXXX Head, Paul Francis William Ledamot sedan 2003-11-01
501003-XXXX Head, Paul Francis William Verkställande direktör sedan 2004-07-01
591220-XXXX Nilsson, Per David Revisorssuppleant sedan 2011-07-13
710121-XXXX Byström, Carl Rickard Ledamot sedan 2013-07-02
800728-XXXX Mckenzie, Carolyn Anneli Ledamot sedan 2013-07-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
600722-XXXX Andersson, Mats Håkan Revisor sedan 2011-07-13
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
660921-XXXX Isaksson, Jan Håkan Ledamot 2012-01-23 - 2012-10-05
680424-XXXX Schön, Siv Anette Suppleant 2005-08-18 - 2013-07-02
Tidigare Tillsynsbefattningar
390519-XXXX Kangas, Stig Vidar Revisor 2006-07-19 - 2011-07-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556612-7808
VD Head ,
Registrerat 2001-07-04
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 4112
Postnummer 10262
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
80100 Företag för bevakning och säkerhetstjänst
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva störningsjour och juridiska tjänster till fastighetsägare samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna