Soya Group Support AB - Wallstar Support AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7720500

Välkommen till Soya Group Support AB - Wallstar Support AB!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, driva rederi-, skeppsmäkleri och råvaruhandels-rörelse, idka handel med och förvalta fast egendom, aktier, värdepapper, lämna lån, driva administrativ service och utöva annan i samband med nämnda verksamhetsgrenar närstående eller därmed förenlig rörelse.
Soya Group Support AB - Wallstar Support AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Soya Group Support AB - Wallstar Support AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1584
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 147,085 151,999 136,965
Rörelseresultat 373 2,572 2,214
Resultat efter finansnetto 2,706 4,915 5,133
Resultat före skatt 2,706 4,915 5,133
Årets resultat 1,584 3,486 3,540
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,356 1,338 1,507
Anläggningstillgångar 25,377 24,362 31,655
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 55,306 59,864 46,113
Summa 80,684 84,225 77,768
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200
Bundet eget kapital 200 200 200
Eget kapital 241 242 241
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 4,459 1,270 963
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 75,984 82,713 76,563
Eget kapital och skulder 80,684 84,225 77,768
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 72.80% 72.40% 60.20%
Vinstmarginal 0.30% 1.70% 1.60%
Soliditet 0.30% 0.30% 0.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 78 78 89
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 20 20 20
Personalkostnader 76,967 75,071 66,858
Sociala kostnader 25,441 25,190 21,874
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
491212-XXXX Hagel, Nils Lennart Fredrik Ledamot sedan 2008-07-28
510616-XXXX Edvall, Curt Torbjörn Arbetstagarrepresentant sedan 2005-07-07
510616-XXXX Edvall, Curt Torbjörn Ledamot sedan 2005-07-07
621018-XXXX Boman, Jan Anders Suppleant sedan 2011-09-02
621018-XXXX Boman, Jan Anders Verkställande direktör sedan 2011-09-02
630620-XXXX Kleberg, Jonas Olof Gillis Ledamot sedan 2000-10-19
630620-XXXX Kleberg, Jonas Olof Gillis Ordförande sedan 2000-10-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530728-XXXX Åkervall, Hans Lennart Huvudansvarig revisor sedan 2003-11-01
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556052-4372
VD Boman ,Anders
Registrerat 1948-10-06
Status Aktivt
Anställda 78
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2001-01-02
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 17086
Postnummer 10462
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
70220 Konsultbyråer avseende företags organisation
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, driva rederi-, skeppsmäkleri och råvaruhandels-rörelse, idka handel med och förvalta fast egendom, aktier, värdepapper, lämna lån, driva administrativ service och utöva annan i samband med nämnda verksamhetsgrenar närstående eller därmed förenlig rörelse.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Boman, Jan Anders >Kleberg, Jonas Olof Gillis