Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag - Huvudkontor

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag - Huvudkontor!

Bolaget skall direkt eller via koncernbolag idka pantlåne-verksamhet och köp och försäljning av varor i samband med denna verksamhet, annan verksamhet med finansiell anknytning ävensom administration, service och konsultverksamhet inom den finansiella sektorn, dock ej sådan verksamhet som kräver till-stånd enligt lagen om bank-och finansieringsrörelse eller lagen om värdepappersmarknaden samt därmed förenlig verksamhet.
Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag - Huvudkontor är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag - Huvudkontor är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 21752
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2010-12
Nettoomsättning 239,040 419,040 247,371
Rörelseresultat 33,317 92,482 70,552
Resultat efter finansnetto 20,013 79,519 68,962
Resultat före skatt 29,733 62,995 66,402
Årets resultat 21,752 46,181 48,715
Balansräkning 2013-06 2012-06 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 19,080 18,042 13,332
Anläggningstillgångar 32,937 37,737 19,181
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 368,352 400,949 437,288
Summa 401,289 438,686 456,469
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 4,000 4,000 4,000
Bundet eget kapital 4,000 4,000 4,000
Eget kapital 74,994 72,689 138,237
Obeskattade reserver 44,321 54,040 37,516
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 240,000 290,000 240,000
Kortfristiga skulder 41,974 21,957 40,715
Eget kapital och skulder 401,289 438,686 456,469
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2010-12
Kassalikviditet 877.60% 1,826.10% 1,074.00%
Vinstmarginal 13.90% 22.10% 28.50%
Soliditet 27.30% 25.40% 36.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2010-12
Antal anställda 86 86 77
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,000 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 13,914 18,117 10,326
Aktieutdelning 0 0 91,428
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600317-XXXX Mattsson, Jan Gunnar Ledamot sedan 2009-05-14
631122-XXXX Blixt, Bobo Karl Bo-Christer Arbetstagarrepresentant sedan 2012-06-11
631122-XXXX Blixt, Bobo Karl Bo-Christer Ledamot sedan 2012-06-11
641014-XXXX Lundberg, Eva Annelie Helena Arbetstagarrepresentant sedan 1993-04-05
641014-XXXX Lundberg, Eva Annelie Helena Ledamot sedan 1993-04-05
660202-XXXX Erickson, Eric George Ledamot sedan 2013-05-29
660202-XXXX Erickson, Eric George Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-05-29
670508-XXXX Prior, Mark Lee Ledamot sedan 2013-05-29
670508-XXXX Prior, Mark Lee Ordförande sedan 2013-05-29
670508-XXXX Prior, Mark Lee Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-05-29
710720-XXXX McCree, Scott Dean Ledamot sedan 2013-09-06
710720-XXXX McCree, Scott Dean Verkställande direktör sedan 2013-09-06
710720-XXXX McCree, Scott Dean Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-09-06
760720-XXXX Klevmarken, Nils Johan Ledamot sedan 2013-05-29
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2011-11-25
570617-XXXX Åström, John Erik Huvudansvarig revisor sedan 2013-06-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556011-8043
VD ,
Registrerat 1913-12-01
Status Aktivt
Anställda 86
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1969-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Sankt Göransgatan 66 8 TR
Postnummer 11233
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
64920 Andra kreditinstitut
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller via koncernbolag idka pantlåne-verksamhet och köp och försäljning av varor i samband med denna verksamhet, annan verksamhet med finansiell anknytning ävensom administration, service och konsultverksamhet inom den finansiella sektorn, dock ej sådan verksamhet som kräver till-stånd enligt lagen om bank-och finansieringsrörelse eller lagen om värdepappersmarknaden samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna eller en av dem i förening med>McCree, Scott Dean Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder