Oscar Properties Bygg AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-51060770

Välkommen till Oscar Properties Bygg AB!

Bolaget ska bedriva byggnation och ombyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Oscar Properties Bygg AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Oscar Properties Bygg AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2007
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 335,107 214,580 64,489
Rörelseresultat 6,454 1,178 2,038
Resultat efter finansnetto 3,472 1,141 2,037
Resultat före skatt 2,590 867 1,505
Årets resultat 2,007 650 1,085
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 4,550 116 96
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 93,349 83,489 15,837
Summa 97,898 83,605 15,934
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50
Bundet eget kapital 50 50 50
Eget kapital 13,612 11,605 1,135
Obeskattade reserver 1,688 806 532
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 82,598 71,194 14,267
Eget kapital och skulder 97,898 83,605 15,934
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 113.00% 117.30% 111.00%
Vinstmarginal 1.90% 0.50% 3.20%
Soliditet 15.20% 14.60% 9.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 23 23 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 19,994 17,049 6,192
Sociala kostnader 5,487 4,545 1,568
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 1,251 0
Varav utnyttjad 0 1,251 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
730703-XXXX Wiss, Bengt Rikard Suppleant sedan 2014-01-31
730703-XXXX Wiss, Bengt Rikard Verkställande direktör sedan 2014-01-31
750405-XXXX von Schéele, Carl Erik Anders Ledamot sedan 2011-01-24
750405-XXXX von Schéele, Carl Erik Anders Ordförande sedan 2013-10-23
830119-XXXX Arph, Anna Ulrika Gunborg Ledamot sedan 2013-10-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2011-01-24
690531-XXXX Salemyr, Ola Svante Erik Huvudansvarig revisor sedan 2011-01-24
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556824-7984
VD Wiss ,Rikard
Registrerat 2010-11-10
Status Aktivt
Anställda 23
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2011-05-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 5123
Postnummer 10243
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
41200 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva byggnation och ombyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder